Hopp til hovedinnholdet

Er det lov å drepe noen i selvforsvar?

Jente 15 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har et spørsmål om vold og lovbrudd. Hvis man blir voldtatt, utsatt for vold (Slått, bundet fast, får ikke gå fritt, osv) og man har ingen muligheter for til å ringe til hjelp. Er det da greit å drepe denne personen i forsvar? Hvis ting går helt over styr og man blir slått, kvelt, sparket og man frykter sitt eget liv, vil man da bli straffet for å drepe? Trengs det bevis for at man faktisk har blitt utsatt for vold? Dette er altså ikke noe som angår meg i mitt liv, men jeg lurer av rein nysgjerrighet :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

I straffeloven § 18 har vi en regel om nødverge.

Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et ulovlig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstår som nødvendig. Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling.

Forholdene kan være slik at å ta livet av en angriper er eneste mulighet for å få avverget angrepet, f.eks for å ikke bli drept selv. Men drap er likevel ikke tillatt som nødvergehandling dersom det man forhindrer er en mindre alvorlig forbrytelse som tyveri. Dersom det er andre måter å avverge angrepet på, feks ved å tilkalle hjelp, stikke av etc. kan du ikke påberope deg drap som nødverge.

Hvis en person blir drept vil politiet starte etterforskning. Ved etterforskningen vil det bli forsøkt å finne ut om det foreligger en nødrettssituasjon. Her vil det være avgjørende hvilke bevis som er i saken. Det må i slike tilfeller kunne bevises at du ble utsatt for en situasjon som gjorde det nøvendig for deg å handle slik du gjorde.

 

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold