Hopp til hovedinnholdet

Provokasjon - Slagsmål

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hvis en person blir provosert/truet av en annen person, og slår han, så kommer en kamerat av den som truet han og slår tilbake, hvordan vil dette ende opp i retten under vanlige omstendigheter. Vil det gjelde som formildende omstendigheter at den personen som ble provosert hadde AD/HD i tillegg?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Å slå noen er straffbart etter straffeloven § 228. Strafferammen er i utgangspunktet bøter eller fengsel opp til ett år. Straffen kan bli langt høyere hvis slaget gir skade av et visst omfang. Etter bestemmelsen tredje ledd kan imidlertid slaget bli straffri hvis det var en gjengjeldelse  for et tidligere slag eller ærekrenkelse, eller hvis man blir slått tilbake. Dette er en "kan-bestemmelse", og det er ikke noen automatikk i at man ikke blir straffet i disse tilfellene.

 

Ellers kan slaget straffes mildere hvis slaget ble begått i "berettiget harme" etter straffeloven § 56 bokstav b. Dette vil være aktuelt hvor man ble provosert, men ikke i en slik grad at det er rimelig at straffen bortfaller. Hvis slaget ble begått i nødverge, fastslår straffeloven § 48 at man ikke skal straffes.

 

Om man kan bli straffet i et tilfelle som du beskriver, og eventuelt hvor stor straffen blir, vil altså avhenge av en helhetsvurdering av saken. Det er vanskelig å si noe mer konkret om utfallet ut i fra hvordan du beskriver saken. Det at gjerningspersonen hadde en AD/HD diagnose kan bli ansett som en formildene omstendighet.juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold