Hopp til hovedinnholdet

Jeg havnet i slåsskamp på byen - hvilke reaksjoner kan jeg forvente?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Var nylig i en episode på byen hvor jeg havnet i bråk med 5-6 andre. Det endte med at jeg fikk en dytt fra den ene personen, mens en fra siden slo meg. Jeg slo et slag rett frem og knakk nesen til han som dyttet meg. Hvilke reaksjoner kan jeg forvente i en sak som denne?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Nå skriver ikke du noe om forholdet er anmeldt til politiet, eller om politiet grep inn og stoppet slåsskampen. Men hvis vi forutsetter at forholdet blir anmeldt må politiet vurdere om dette var et brudd på straffelovens regler.

 

Straffeloven § 228 og § 229 gjelder henholdsvis legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse. Det forholdet du beskriver vil sannsynligvis bli vurdert som en legemsfornærmelse hvis forholdet blir anmeldt, men jeg tar for ordens skyld med litt om legemsbeskadigelser også.

 

Som du ser i disse bestemmelsene er legemsbeskadigelse en mer alvorlig forbrytelse. Skyldkravet etter § 229 (legemsbeskadigelse) er forsett, dvs. at gjerningsmannen må ha hatt til hensikt å skade den andre personen. Om skaden er å anse som legemsbeskadigelse eller ikke beror på en skjønnsmessig vurdering.

 

Det å brekke nesa på en annen person kan også bli vurdert som en legemsfornærmelse (§ 228). Samtidig kan det å dytte en person også være en legemsfornærmelse. Jeg ser du skriver at du ble dyttet av ham du brakk nesa på.

 

Som du ser i § 228 står det at "Er en Legemsfornærmelse gjengjældt med en Legemsfornærmelse, eller er ved en saadan en forudgaaende Legemsfornærmelse eller Ærekrænkelse gjengjældt, kan den lades straffri." Dette betyr at det er en mulighet for at din handling kan være straffri i og med at du ble dyttet først og sånn sett gjengjeldte en legemsfornærmelse. (Nå forutsetter jeg at det ikke var du som startet slåsskampen.)

 

Strafferammen etter § 228 er bøter eller fengsel inntil 1 år. Jeg vil anta at hvis du i det hele tatt får en reaksjon fra politiet vil den være i form av en bot.

 

Jeg legger med en artikkel som også gjelder legemsfornærmelse så kan du lese mer om dette temaet der. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Slår ned en annen

Gutt slår (colourbox.com)

Jeg havnet i slosskamp og slo til en annen. Han måtte på legevakta og sånt. Hva skjer om jeg blir anmeldt?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold