Hopp til hovedinnholdet

Hva blir straffen for legemsbeskadigelse, trusler og ordensforstyrrelse?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg er en gutt på 18 år som har en del dommer på meg. Bla. for legemsbeskadigelse (der jeg knakk nesa på en person), ordensforstyrrelse og brudd på paragraff 227, truet politiet med et våpen (håndvåpen) Disse sakene har jeg ikke mottatt noen straff på og jeg lurer mye på hvilken strafferamme (fengsel osv) dette vil gi ca?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er leit å høre at du som er så ung, har en del dommer på deg. Vi håper at du finner motivasjonen til å slippe å få flere straffer, da det kan få store konsekvenser i livet ditt.

 

Du lurer på hvilke straffereaksjoner du risikerer for legemsbeskadigelse (straffelovens § 229) og for ordensforstyrrelse. Jeg kan bare si noe om hva som er strafferammen i de forskjellige bestemmelsene. Strafferammen vil si hvilken straff som kan gis for det man straffes for.

 

I straffelovens bestemmelse om legemsbeskadigelse er det flere trinn på strafferammen ut fra hvor alvorlig tilfelle av legemsbeskadigelse det er. Strafferammen er inntil 4 års fengsel for legemsbeskadigelse, men den blir skjerpet til fengsel inntil 6 år hvis den som ble skadet er syk som følge av skaden i mer enn to uker eller dersom den skadede får varige mén etter skaden. Med varige mén menes en skade på kroppen som ikke forsvinner igjen med tiden.

Ut fra det du forteller, er det denne delen av bestemmelsen om legemsbeskadigelse som forholdet ditt kan rammes av.

 

Når det gjelder straffelovens bestemmelse for brudd på § 227 om ordensforstyrrelse, er strafferammen på 3 år hvis den har kunnet skape alvorlig frykt. Det kan gis inntil 6 års fengsel hvis det foreligger skjerpende omstendigheter rundt trusselen.  

 

Veldig kort sagt kan vi si at når loven sier at straffen er «inntil X års fengsel», betyr det at man kan få alt fra noen dager og opp til X års fengsel hvis man blir straffet. Fengselsstraffen kan også være betinget. Det betyr at du kan slippe å sone den delen av straffen som er betinget, i fengsel.

 

Dersom det enda ikke foreligger en dom i saken din, kan du spørre om å få lov til å få sakene dine behandlet i Konfliktrådet. Megling i Konfliktrådet vil ha en god del fordeler for deg. Du kan lese mer om Konfliktrådet i en av linkene jeg har lagt med under.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Bruk Konfliktrådet

Hender (colourbox.com)

Konfliktrådet hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon, helt gratis. Meglere fra konfliktrådet hjelper deg å finne en løsning på alle typer konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Les mer

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold