Hopp til hovedinnholdet

Er det lov å utvise elever på grunn av nazistiske ytringer?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Jeg ble nylig utvist av skolen for å si "sieg heil" og meningene om min politiske mening, er det lov til å utvise elevene sine av den grunn.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Jeg går ut i fra at du vet hvor "sieg heil" har sin opprinnelse, og hva det betyr, og at de meningene du ytret var knyttet til nettopp dette. Selv om det kanskje ikke eksplisitt står i skolens ordensreglement at dette er ulovlig, står det faktisk i Norges lover. Dette er en såkalt "hatefull ytring", og det er forbudt i Norge. Derfor kan skolen utvise deg for å vise hatefulle ytringer.

Du vil kanskje stille deg bak ytringsfriheten, men da må du vite at denne viker dersom det er snakk om ytringer som betegnes som hatefulle. Dette kan du lese mer om i straffeloven § 185. 

Dersom du har meninger som kan kategoriseres som rasistiske vil disse gjerne gå på bekostning av et åpent og inkluderende klasserom med plass til alle, og vil kunne skape frykt og splid. Jeg vil derfor at du tenker deg om to ganger, før du ytrer deg på en ekstrem måte i skolesammenheng. 

ungdomsskolelæreren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Retten til ytringsfrihet

PC og notatblokk (colourbox.com)

Ytringsfriheten er en frihet til å gi uttrykk for meningene sine, og til å søke og motta informasjon. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men det finnes visse begrensninger.

Les mer

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Truer med pistol (colourbox.com)
  • Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål.
  • Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

Les mer

Hva er rasisme?

Beskytter seg med å holde opp hånda (colourbox.com)

Rasisme er å rettferdiggjøre at man behandler noen dårligere fordi de har en annen hudfarge, religion, kommer fra et annet land eller har en annen etnisk opprinnelse.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ytringsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ytringsfrihet