Hopp til hovedinnholdet

Hvis det er en grense for vår "ytringsfrihet" hvor stopper den og hvem bestemer hvor den stopper?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei Jeg leste om grunnloven og om ytringsfriheten vi har her i Norge for noen dager siden, og som jeg forstår så har vi i Norge rett til å si og mene det vi vil uten å bli straffet eller sensurert. Men da i tillegg lurer jeg på hvorfor mennesker ofte blir sett ned på, angriper og til og med straffet for ting de sier og mener? Kan foreksempel en lærer eller arbeidsgiver behandle en elev/arbeider anderledes pga. hva han eller hun mener? Hvorfor har vi ikke lov til å yte vår meninger og derigrunn miste en del av vår frihet fordi noen synes det du sier og mener er krenkende? Det kan vel ikke være regler som er over vår grunnlov? Hvis det er en grense for vår "ytringsfrihet" hvor stopper den og hvem bestemer hvor den stopper? Hvorfor en kun enkelte ideologier or meninger sensurert men ikke andre som kan virke like krenkende og hatefulle til andre? Jeg prøver ikke å være vanskelig men jeg lurer virkerlig på hvor mye frihet vi egentlig har og hvem bestemmer det

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 og Grunnloven § 100 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene, Det betyr blant annet at du ikke skal forskjellsbehandles eller diskrimineres, men det finnes også begrensninger i ytringsfriheten.  

For i Menneskerettighetsloven står det at det også følger ansvar og plikter med denne rettigheten; demokratiske spilleregler skal gjelde og hensynet til folks verdighet og integritet. Ytringsfriheten må altså balanseres mot vern av andre rettigheter.

Så selv om vi har ytringsfrihet i Norge betyr det ikke at man kan si hva man vil til hvem man vil. Et eksempel på dette er at det er straffbart å ytre seg diskriminerende eller hatefullt mot andre. I Straffeloven § 185 om hatefulle ytringer fremgår følgende:

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

Men det er vanskelig å si noe konkret om hvor grensen går mellom hva som er ulovlige ytringer og hva som er meninger som er beskyttet, som du ikke kan forskjellsbehandles på grunn av.  

Lovene vi har på området er det Stortinget som bestemmer. Hvordan lovene skal forstås, benyttes og grensedragningene er det i utgangspunktet domstolene som står for.

Les mer om ytringsfrihet i artiklene vedlagt.

 

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Retten til ytringsfrihet

PC og notatblokk (colourbox.com)

Ytringsfriheten er en frihet til å gi uttrykk for meningene sine, og til å søke og motta informasjon. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men det finnes visse begrensninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ytringsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ytringsfrihet