Hopp til hovedinnholdet

Kan skoleledelsen nekte meg å tegne en skisse av profeten?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Jeg har oppgave om å skrive en artikkel i en skoleavis for den videregående skolen jeg nå går på. Jeg har valgt og skrive om ytringsfrihet med fokus på karikaturtegninger om den muslimske profeten. Det jeg lurerer på er om det er brudd på menneskerettighetene hvis skoleledelsen nekter å la meg tegne en skisse av profeten. (Det er en intern regel i skoleavisen som sier at man kan ytre sin egen mening i srtikler og innlegg så lenge man ikke støter enkelt individer.)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 10 at enhver har rett til ytringsfrihet. Ytringsfriheten står generelt sterkt i Norge, og er også nedfelt i grunnloven § 100. Etter menneskerettskonvensjonen omfatter ytringsfriheten en "frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser".

 

Etter mennenskerettskonvensjonen kan innskrenkninger likevel gis i andre lover dersom det er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til blant annet å forebygge uorden og kriminalitet, for å beskytte helse og moral eller for å verne om andres rettigheter.

 

En slik begrensning er blant annet gitt i straffeloven § 142, som ofte kalles "blasfemiparagrafen". Etter denne bestemmelsen straffes den "som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil". Denne bestemmelsen har imidlertid ikke vært brukt på  mange år, og regnes som en "sovende paragraf".

 

Som du sikkert har fått med deg har det vært en stor debatt i Norge om hvor grensene for ytringsfrihet bør gå i forbindelse med trykkingene av karikaturtegninger av profeten Muhammed.

 

Generelt vil jeg si at selv om man har rett til å handle på en bestemt måte, betyr ikke det at det er lurt. En skole er et lite "samfunn" hvor slike ytringer lett kan tenkes å skape et dårlig miljø. Etter opplæringsloven § 9a-3 har skolen plikt til aktivt å arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø. I et slikt perspektiv synes jeg regelen i skoleavisen, om å ikke skrive ting som støter enkeltindivider, er på sin plass. Du kan jo skrive din mening om ytringsfrihetens grenser, uten å tegne profeten.

 

Med vennlig hilsen

 

Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ytringsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ytringsfrihet