Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

- Anmelder falsk voldtekt

Jente snakker i mobil (colourbox.com)

Jeg var så utrolig sinna på eksen min som gikk fra meg, at jeg anmeldte han for voldtekt. Hadde bare så lyst til å hevne meg, han hadde vært utro og behandlet meg som dritt. Nå har jeg roet meg litt og angrer veldig på anmeldelsen. Han har jo aldri voldtatt meg. Hva vil skje nå? Kan jeg straffes for dette?

Offentlig og kvalitetssikret
Jente snakker i mobil (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Etter straffeloven § 225 er det straffbart å anmelde en straffbar handling som ikke er begått.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Falsk anmeldelse etter straffeloven § 225 kan straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år.

Hvis person du anmeldte ble siktet eller domfelt som følge den uriktige anklagen, kan du straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år etter straffeloven § 222. Grovt uriktig anklage kan straffes med bot eller fengsel i inntil 10 år i henhold til straffeloven § 223. Ved vurderingen av om den uriktige anklagen skal anses som grov, skal det blant annet vektlegges hvilke følger anklagen har eller kunne fått og anklagens art og innhold. Hvis en falsk anklage om voldtekt medførte siktelse eller domfellelse vil forholdet fort bli ansett som grovt.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP - SØK HJELP!

* Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor

* DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

* Tipstelefonen for seksuelle overgrep mot barn: 800 80 018. Telefonen drives av politiet og du kan være anonym.

* Støttesenter mot Incest (SMI) er en privat selvhjelpsorganisasjon, telefonnummer 23 31 46 50

* Incesttelefonen 800 57 000. Dette er en landsdekkende telefon for incestutsatte og betjenes/driftes av Incestsenteret i Vestfold.

UNG.NO: Har du flere spørsmål?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hun ville ha sex i utgangspunktet! Hun har tenkt å melde meg for voldtekt!
Hei, og takk for sprøsmålet. Det er fint at du deler dine bekymringer her. Du sier at en du har hatt sex med ganske ofte har tenkt til å anmelde d...
Uriktig anklage om voldtekt, beviskrav for å bli dømt for voldtekt
Hei Jeg forstår at du er i en svært fortvilende situasjon. Jeg vil først og fremst anbefale deg å snakke med dine foreldre (evt en annen voksen s...
Hva blir straffen for falsk anmeldelse?
Hei Reglene om uriktige forklaringer eller anklage finner du i straffelovens kapittel 22.  Etter straffelovens § 224 er det straffbart å anklage ...
Falsk anmeldelse av voldtekt.
Hei Straffeloven § 168 sier at den som ved falsk anmeldelse eller forklaring prøver å få en annen siktet for en straffbar handling kan straffes. ...
Jeg har blitt anmeldt for voldtekt, hva skjer nå?
Hei Du har forklart at du har blitt anmeldt for voldtekt, etter at du og kompisen din hadde samleie med en jente på et hotellrom. Dere var beruset. ...
Har hatt sed med en fyr jeg likte veldig godt, jeg samtykke til det og ville ha sex. Kan jeg nå anmelde han for voldtekt? 
Hei Slik jeg forstår deg hadde du frivillig sex med en gutt du likte godt på det tidspunktet dere hadde sex.  Du lurer nå på om du kan anmelde ...
Kan jeg anmelde noen for falsk anmeldelse?
Hei Slik jeg forstår deg har du blitt anmeldt for et lovbrudd du ikke har begått, og nå lurer du på om du kan anmelde vedkommende for falsk ankla...
Kan jeg anmelde henne for falsk anmeldelse?
Hei Ja, du kan anmelde henne for å ha anmeldt en straffbar handling som ikke er begått, jf. straffeloven § 225. Dersom du leverer en slik anmeldel...
Spm. om straff for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.
Hei Din historie vil kunne føre til at gutten settes under tiltale for overtredelse av Lov om straff (straffeloven) § 302 seksuell omgang med barn ...
Ulovlig å ta jenter på låret nær skrittet?
Hei gutt 14 år.   Tusen takk for din henvendelse til oss.   Du lurer på om du kan bli anmeldt til politiet for voldtekt fordi du holdt hånd...
Hvordan kan jeg være sikker på om det var et seksuelt overgrep, jeg var jo full?
Hei jente 15! Takk for spørsmål. Noen ganger skjer det ting i livet som en gjerne skulle ha sett ikke skjedde. Etterpå kan en kjenne på skyldfø...
I ettertid har hun sagt at jeg voldtok henne
Hei Det er et stort ansvar å ha sex og sikre seg at det virkelig er helt frivillig fra begge parter.  Jeg forstår på deg at du opplevde at det va...
Anmeldt for kroppskrenkelse av eksen
Hei Du trenger ikke å være bekymret for dette. En anmeldelse som er trukket tilbake blir ikke registrert på rullebladet (politiattesten). Forhold ...
Hva gjør jeg om partneren min anmelder meg for voldtekt?
Hei Partneren din står i utgangspunktet fritt til å anmelde deg, så det er ikke noe du kan gjøre for å forhindre det dersom han ønsker det. Der...
Kjæresten min har blitt voldtatt, men tør ikke anmelde forholdet
Hei Jeg kan forstå at kjæresten din syns det er vanskelig å skulle anmelde noen for voldtekt. I mange tilfeller anmeldes ikke voldtekt nettopp for...
Jeg er anklaget for voldtekt. Barneverntjenesten vil opprette sak.  
Hei Barneverntjenesten har etter barnevernloven § 4-2 plikt til å gjennomgå alle meldinger de får innen en uke, med tanke på om det skal opprett...
Hvilken straff kan jeg få for å si noe feil?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Det er vondt å høre at du har blitt utsatt for overgrep, og jeg tenker du må ha en veldig tøff periode nå...
Se alle