Du skal ikke beskytte den som har gjort deg noe vondt. Mange som opplever overgrep skammer seg og tror det er deres egen feil. Det stemmer ikke, men det er vanlig å ha slike tanker, og det er mange som deg.

Få hjelp til å takle det vonde

Ble du utsatt for incest som barn, og føler at ingen forstår deg? Tror du at dine reaksjoner og følelser er "unormale"? Har du angst og er redd for å være sammen med andre mennesker? Synes du nakenhet, nærhet og fysisk kontakt er vanskelig? Føler du deg deprimert, skamfull eller sliter med spiseproblemer? Eller kanskje du "fikser" det meste utad, men har det fryktelig vondt innvendig?

Barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep får ofte både psykiske og fysiske helseproblemer. Derfor er det viktig at du snakker med noen og får hjelp til å takle det vonde.

Ikke alle hemmeligheter skal holdes

Mange som opplever overgrep fra noen de kjenner får høre at dette er deres hemmelighet. Det stemmer ikke. Personen kan også ha sagt at dette er normalt. Det er ikke sant og det er ikke lov.

Ved å fortelle noen om det du opplever kan du få slutt på det som skjer og få tryggheten tilbake. Ved å si ifra kan du hindre at overgriper gjør det samme igjen - mot deg eller andre. Det er viktig å fortelle, selv om det er vanskelig.

SI DET TIL NOEN: Det er kjempeviktig at du forteller noen om overgrepene, slik at den som utsetter deg for det kan stoppes (Video: Kripos)

Hvem kan du snakke med?

Hjelpetelefoner

Hvis du vil snakke med noen anonymt, kan du ringe til Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte på 800 57000 eller til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. De kan lytte, gi deg gode råd og hjelpe deg med hva du bør gjøre videre.

Incestsentre

I Norge har vi også mange sentre fordelt rundt i landet som jobber for å hjelpe de som er utsatt for incest og seksuelle overgrep. Her kan du få hjelp, uansett hvor du bor i Norge.

De som jobber på slik sentre vet ofte hvordan det er å være utsatt. Du kan ta kontakt med dem om du har behov for å snakke med noen, eller om du vil ha hjelp til å komme deg videre. De har ulike fagfolk som hjelper det å bearbeide overgrepene og arbeide med de problemene du har i dag.

Politiet

Du kan også ta kontakt med politiet på 02800. Be om å få snakke med en som jobber med overgrep mot barn. Politiet kan sørge for at overgrepene stopper. Det er derfor viktig at politiet får vite om overgrep så tidlig som mulig. Politiet kan også hjelpe den som er utsatt for overgrep med å få hjelp, slik at man kan forsøke å legge det vonde bak seg.

Helsesykepleier, lærer eller en annen voksen

Hvis du er engstelig for å ringe politiet, snakk med en voksen du stoler på først. Det kan være en lærer, helsesykepleier eller en nabo. Og hvis du er usikker på om du vil snakke med politiet, er det mange som kan gi deg råd – for eksempel Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 eller hjelpetelefonen 800 57 000.

FAKTA

Døgnåpen hjelpetelefon
Ring 80057000 om du vil snakke med noen nå. De har alltid åpent. www.incest80057000.no

Du kan også lese mer om hvem du kan kontakte og hvordan på politiet.no/ikkehemmelig

Hvis du ikke føler du blir hørt eller forstått, prøv en av de andre som kan hjelpe. Det er mange ulike steder som kan gi deg råd og hjelp. Husk at voksne ifølge loven har en plikt til å melde videre dersom de får vite at barn er utsatt for vold eller overgrep.