Dette er en fast bidragssats til dekning av utgifter til hormonell prevensjon for unge kvinner.

Hvordan fungerer bidragssatsen?

Apoteket trekker fra inntil 116 kroner (per 2018) for tre måneders forbruk på den ordinære prisen ved utlevering av hormonelle prevensjonsmetoder til jenter mellom 16 og 21 år. Det vil si at enkelte metoder vil være gratis. Jenter som bruker en prevensjonsmetode som er dyrere enn bidragssatsen på 116 kroner per tre måneder, må betale mellomlegget mellom bidragssatsen og den faktiske utsalgsprisen selv.

Eksempler:

  • P-piller som koster 95 kroner for tre måneders bruk = gratis.
  • P-piller som koster 190 kroner for tre måneders bruk = mellomlegget på 74 kroner betales av kvinnen.

Hvem gjelder bidragssatsen for?

Den gjelder for jenter mellom 16 og 21 år som bruker hormonell prevensjon. Apotekene benytter bidragssatsen ved utlevering av prevensjonsmetoder fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før fylte 21 år. Jenter som er under 16 år og over 21 år må betale alt prevensjonsmetoden koster selv, men vær klar over at om du legger inne p-stav eller spiral i god tid før du blir 21 år, har du en veldig billig eller gratis prevensjon i 3-5 år til.

 

 

Skal det benyttes en spesiell type resept når man skal få rabatter som i dette tilfellet?

Nei, prevensjonsmetodene rekvireres på hvit resept/e-resept.

(Når vi snakker om rekvirering her mener vi å skrive ut resepter)

Gjelder bidragssatsen for alle typer prevensjonsmetoder?

Det omfatter alle hormonelle prevensjonsmetoder i tablettform, injeksjon, plaster og vaginalring som rekvireres av lege, helsesykepleier eller jordmor. Også p-stav og hormon- og kobberspiral som byttes hvert 3-5 år, inngår i ordningen. Prisen du selv må betale for disse metodene, beregnes ut i fra hvor lenge det er til du fyller 21 år. P-stav og hormonspiral vil være helt gratis om du er 16 eller 18 år, men koste fra kr. 20 til kr 477 om du er 19 år, og fra ca 500 til ca 980 om du er 20 år. Kobberspiral er gratis fram til du er 20 år, og koster etter det ca kr 800. (Kilde:helfo.no)

Gis det støtte for mer enn tre måneders forbruk av gangen?

Ved lengre utenlandsopphold kan det utleveres prevensjonsmetoder for 6 eller 12 måneder av gangen. Fradrag i prisen vil da være bidrag på inntil 232 og 464 kroner (2018).

Hvor lenge er en resept på prevensjonsmetode gyldig?

Resepter på prevensjonsmetoder har en gyldighet på tre år, uavhengig av kvinnens alder eller om det er lege, jordmor eller helsesykepleier som har rekvirert.

Med andre ord: en prevensjonsresept kan benyttes flere ganger i til sammen tre år, men det gis kun bidrag til kvinner i alderen 16 til og med 20 år.

Gjelder det begrensninger for enkelte preparater?

Enkelte typer hormonell prevensjon skal ikke anbefales som førstevalg til unge kvinner. Legemiddelverkets anbefaling for jenter som skal begynne med hormonell prevensjon:

Langtidsvirkende prevensjon:

For mange kvinner vil dette være en god løsning, særlig for kvinner som synes det er vanskelig å huske å ta p-piller hver dag. Disse prevensjonsmidlene inneholder et progestogen og gir ikke økt risiko for blodpropp.

Jenter som ønsker en kombinasjonspille, bør velge en p-pille med østrogen og levonorgestrel (som Loette, Almina, Microgynon eller Oralcon). Studier tyder på at slike kombinasjonspiller gir lavest risiko for blodpropp sammenlignet med andre typer kombinasjonspiller.

En østrogenfri p-pille (som Cerazette eller Desogestrel Orifarm), er også et godt valg. Slike piller gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske jenter, men gir oftere blødningsforstyrrelser.

Hvem kan helsesykepleiere og jordmødre rekvirere hormonell prevensjon til?

Til kvinner fra 16 og oppover. Jenter under 16 år må henvises til lege i helsestasjons- og skolehelsetjenesten eller fastlege for resept.