Oversikten er delt inn i tre hovedgrupper: Metoder med ett hormon (gestagenpreparater), metoder med to ulike hormoner (kombinasjonspreparater) og øvrige metoder.

For alle prevensjonsmetoder som inneholder hormoner (bortsett fra nødprevensjon), må du ha resept fra lege, helsesykepleier eller jordmor for å hente ut på apotek. Jenter mellom 16 og 21 år får dekket utgifter til hormonell prevensjon med 116 kroner hver tredje måned.

 

P-stav (implantat)

Prevensjon p-stav (ung.no)

P-staven (Nexplanon) inneholder hormonet gestagen og er på størrelse med en fyrstikk. Den legges inn under huden på innsiden av overarmen av lege, helsesykepleier eller jordmor, og kan sitte i inntil 3 år. Det er ikke vondt å få lagt inn en p-stav, du får lokalbedøvelse der den skal settes inn. Implantatet virker ved at det hindrer eggløsning, påvirker slimet i livmorhalsen slik at sædcellene har vanskeligere for å komme seg inn i livmoren og gjør livmorslimhinnen tynn slik at et eventuelt befruktet egg ikke kan feste seg. Metoden kan brukes av alle som trenger sikker langtidsprevensjon, og som ønsker et østrogenfritt alternativ.

Fordeler

Sikker prevensjon over lang tid. Slipper å tenke på prevensjon mer enn hvert tredje år. Kan brukes av de aller fleste kvinner. Reduserer ofte menstruasjonssmerter. Rask tilbakevending av eggløsning etter bruk. Ingen farlige bivirkninger. Lav dagspris.

Ulemper

Noen kan få småblødninger, andre kan oppleve at menstruasjonen blir helt borte. Det blir et lite arr på omtrent 3 mm der hvor den settes inn. P-stav beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg. Må legges inn og fjernes av lege, helsesykepleier eller jordmor.

Sikkerhet

P-stav har veldig høy sikkerhet.

[Til toppen]

 

FAKTA

En trygg og god prevensjon er viktig for et godt seksualliv. Da slipper du å være redd for uønsket graviditet. Bruker du kondom, er har du god beskyttelse mot kjønnssykdommer.

Hormonspiral

Prevensjon hormonspiral (ung.no)

Hormonspiral er en liten gjenstand av plast med hormonet gestagen rundt skaftet. Spiralen settes inn i livmoren av lege, helsesykepleier eller jordmor. Selve innsettingen kan være litt ubehagelig og det anbefales å ta litt smertestillende en time før innsettingen. Det finnes fire typer hormonspiraler (Jaydess, Levosert, Kyleena og Mirena), og de er normalt effektiv i henholdsvis 3 eller 5 år. Spiralen virker ved at den hindrer eggløsning, påvirker slimet i livmorhalsen slik at sædcellene har vanskeligere for å komme seg inn i livmoren og gjør livmorslimhinnen tynn slik at et eventuelt befruktet egg ikke kan feste seg. Kvinnen kan selv kontrollere at spiralen er på plass ved at hun kjenner tråden som henger ut av livmorhalsen øverst i skjeden. Tråden vil ikke merkes av deg eller partner. Metoden kan brukes av alle som trenger sikker langtidsprevensjon, og som ønsker et østrogenfritt alternativ. Hormonspiral kan også brukes for dem som ikke har født.

Fordeler

Lang brukstid. Slipper å tenke på prevensjon mer enn hvert 3. eller 5. år. Virker med en gang den er satt inn i livmoren. Den reduserer menstruasjonsblødningene og er nyttig hos kvinner som har kraftige og langvarige blødninger. Den kan også redusere menstruasjonssmerter. Ingen farlige bivirkninger. Dagspris for denne prevensjonsmetoden blir lavest av alle hormonelle midler.

Ulemper

Noen kan få småblødninger, andre kan oppleve at menstruasjonen blir helt borte. Hormonspiral beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg. Må legges inn og fjernes av lege, helsesykepleier eller jordmor.

Sikkerhet

Hormonspiralen er svært sikker.

[Til toppen]

 

Gestagen p-pille

Prevensjon gestagenpiller (ung.no)

Gestagen p-piller (Cerazette og Desogestrel Orifarm), samt minipillen (Conludag) inneholder kun hormonet gestagen. Pillene kan brukes av nesten alle som vurderer en hormonell prevensjonsmetode. Siden de inneholder kun ett hormon i lav dose, er det få bivirkninger og ingen alvorlige bivirkninger som for eksempel blodpropp. Det er hormoner i alle de 28 pillene på pillebrettet, så du må ta en pille hver eneste dag og begynner rett på ett nytt brett uten noen pause imellom.

Gestagen p-pillen virker ved å hemme eggløsningen, gjør slimet i livmorhalsen mindre gjennomtrengelig for sædceller og påvirker livmorslimhinnen slik at et befruktet egg ikke kan feste seg.

Minipillen virker ved å endre slimet i livmorhalsen slik at sædcellene har vanskelig for å nå opp til livmoren og egglederne. Dessuten påvirkes livmorslimhinnen slik at egget har vanskelig for å feste seg. Eggløsningen hemmes sjelden.

Gestagen p-pillen har samme sikkerhet og glemmemargin (12 timer) som vanlige p-piller.

Minipillene har kun 3 timer glemmemargin. Går det mer enn 27 timer siden du tok siste pille må du beskytte deg ekstra mot graviditet de neste 7 dagene (f.eks. kondom). Har du hatt ubeskyttet samleie de siste 5 dagene før den glemte pillen, anbefales det å ta nødprevensjon i tillegg.

Fordeler

Metoden kan brukes av de aller fleste kvinner som trenger sikker prevensjon og som ønsker et østrogenfritt alternativ. Kan også brukes av de som ammer. Pillene har ingen farlige bivirkninger.

Ulemper

Menstruasjonsblødningen kan bli uregelmessig, og småblødninger kan forekomme mellom menstruasjonene. Andre kan oppleve at menstruasjonen blir helt borte. Du må huske å ta en pille hver eneste dag (minipillen må tas til fast klokkeslett). Gestagen p-pille beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg.

Sikkerhet

Gestagen p-pillene har samme sikkerhet som vanlige p-piller, mens sikkerheten er noe lavere for minipillen.

[Til toppen]

 

P-sprøyte

Prevensjon p-sprøyte (ung.no)

P-sprøyte (Depo-Provera) inneholder kun hormonet gestagen, og den settes hver 12. uke av sykepleier, helsesykepleier eller jordmor. P-sprøyten virker ved å hindre eggløsning, påvirker slimet i livmorhalsen slik at sædcellene har vanskeligere for å komme seg inn i livmoren og gjør livmorslimhinnen tynn slik at et eventuelt befruktet egg ikke kan feste seg.

Fordeler

Det behøves kun en injeksjon hver tolvte uke. P-sprøyte kan brukes av de aller fleste kvinner. Den har ingen farlige bivirkninger. Ingen kan oppdage at du bruker prevensjon.

Ulemper

I starten kan p-sprøyten gi blødningsforstyrrelser, noen kan få småblødninger, andre kan oppleve at menstruasjonen blir helt borte. Om du får bivirkninger, vil også disse vare i minst 12 uker. Det kan ta tid å bli gravid etter siste p-sprøyte. Anbefales ikke til unge jenter som ikke er ferdig utvokst, da det kan være en risiko for benskjørhet. P-sprøyte beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg.

Sikkerhet

P-sprøyten er meget sikker.

[Til toppen]

 

P-piller (kombinasjonspiller)

Prevensjon p-piller (ung.no)

Kombinasjonspiller inneholder to ulike hormoner: østrogen og gestagen. P-pillene virker ved å hindre eggløsning. I tillegg blir slimet i livmorhalsen mindre gjennomtrengelig for sædceller og livmorslimhinnen blir tynnere slik at et befruktet egg ikke kan feste seg.

P-piller har lavt hormoninnhold og få bivirkningene, men alvorlige bivirkninger som blodpropp kan forekomme.

P-piller frarådes til kvinner som har migrene med aura (synsforstyrrelse) eller høyt blodtrykk, eller har hatt blodpropp, brystkreft, hjerteinfarkt, annen hjertesykdom eller alvorlig leversykdom. Kvinner over 35 år som røyker skal ikke bruke p-pillen. Enkelte andre sykdomstilstander vil også gjøre at du muligens ikke kan bruke p-piller, så du bør si ifra til legen eller helsesykepleier hvis du har noen spesielle sykdommer eller bruker medisiner.

De forskjellige p-pillene er satt sammen på forskjellig måte og kalles derfor:

    1. Énfasepiller (MIcrogynon, Oralcon, Loette, Almina, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yas, Zoely): Alle de virksomme pillene på brettet inneholder samme mengde hormoner. Prinsippet er at du tar en av de 21 pillene med hormon daglig, og så tar du en av de 7 pillene uten hormoner (placebopiller) daglig om brettet har 28 piller, eller du tar ikke noen piller i det hele tatt, hvis brettet kun har 21 piller. Så starter du på et nytt brett igjen.

    Det finnes også p-piller (Yaz og Zoely) der du tar 24 piller med hormoner og så kun har 4 dager med placebopiller før du igjen starter på nytt brett.

    2. Flerfasepiller (Synfase, Qlaira): De virksomme pillene på brettet inneholder ulik mengde hormoner. Prinsippet er også her at du tar en av de 21 pillene med hormon daglig i riktig rekkefølge, og så tar du en av de 7 pillene uten hormoner (placebopiller) daglig om brettet har 28 piller, eller du tar ikke noen piller i det hele tatt, hvis brettet kun har 21 piller. Så starter du på et nytt brett igjen.

    Det finnes også en type p-pille (Qlaira) der du tar 26 piller med hormoner og så kun har 2 dager med placebopiller før du igjen starter på nytt brett.

Det er viktig at pillene tas hver dag. Hvis det går mer enn 36 timer mellom to piller eller ved oppkast/ kraftig diaré, kan sikkerheten reduseres. Pillene skal da fortsatt tas hver dag i det videre, men i tillegg bør du bruke ekstra prevensjon (for eksempel kondom) de neste 7 dagene. Visse legemidler, (blant annet medisiner mot epilepsi og naturlegemidler mot lett depresjon) kan redusere virkningen av p-pillene. Spør din lege, helsesykepleier eller jordmor hvis du er usikker.

Fordeler

Kombinasjonspillene gir regelmessige blødninger, forstyrrer ikke samleiet og er enkle å bruke. Kvinner som bruker p-piller har mindre enn halvparten så stor risiko for å få svangerskap utenfor livmoren, kreft i eggstokkene eller livmoren, samt godartede svulster i brystene. I tillegg har p-pillene ofte en gunstig effekt på kviser, på sjenerende hårvekst og på muskelknuter i livmoren. Menstruasjonsblødningene blir ofte kortere og mindre, uregelmessige blødninger reduseres og menstruasjonssmertene minsker oftest. Risikoen for egglederbetennelse og evt. sterilitet etter det kan også reduseres. Du kan velge å hoppe over en blødning ved å ta flere brett på rad uten å ta placebopillene/pause mellom brettene. Du vil tilslutt få en blødning og kan da ta 4 – 7 dagers pause/placebopiller før du begynner på nytt brett igjen.

Ulemper

Du må huske å ta en pille hver dag. I de første månedene kan enkelte kvinner få lette bivirkninger som kvalme, hodepine, ømhet i brystene, uregelmessig blødning eller dårlig/svingende humør. Dette gir seg vanligvis etter 2 – 3 måneder. Ved sjenerende bivirkninger utover 3 måneder bør et annet p-pillemerke eller annen prevensjon forsøkes. Kan gi alvorlige bivirkninger som blodpropp. P-pillene beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg.

Sikkerhet

Brukt riktig, er p-pillen nesten 100 % sikker.

[Til toppen]

 

P-ring

Prevensjon p-ring (ung.no)

Det finnes bare en type på det norske marked (Nuvaring). Den er en myk ring som settes inn i skjeden av kvinnen selv. Den er 5,4 cm i diameter og 4 mm tykk. Ringen inneholder østrogen og gestagen, men i mindre mengder enn p-piller og gir derfor færre bivirkninger. Frigivelsen av hormoner er jevn, og påvirkes ikke av oppkast og diaré. Den skal ligge i skjeden i 3 uker. Etter 3 uker skal du ta ringen ut av skjeden, og etter en uke uten, legges en ny ring inn. Hvis ringen gir ubehag ved samleie, kan den tas ut og være ute i maksimum 3 timer, skylles av i lunket vann før den settes inn igjen. Du er likevel beskyttet mot graviditet.

Ringen virker som p-piller ved at den forhindrer eggløsning, gjør slimet i livmorhalsen mindre gjennomtrengelig for sædceller og livmorslimhinnen blir tynnere slik at et befruktet egg ikke kan feste seg.

Fordeler

Månedlig prevensjon som er enkel å bruke. Du slipper å huske en pille hver dag. Få bivirkninger, god blødningsregulerende effekt. Gir jevnt, lavt nivå på prevensjonshormonene i blodet. Enkelt å utsette blødning ved å bruke flere ringer etter hverandre uten opphold.

Ulemper

Du må huske å fjerne og sette inn en ny ring. En sjelden gang kjennes det ubehagelig å ha den inne i skjeden under samleiet. Kan gi økt risiko for blodpropp. P-ringen beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg.

Sikkerhet

Like sikker som p-piller.

[Til toppen]

 

P-plaster

Prevensjon p-plaster (ung.no)

Det finnes bare en type på det norske markedet (Evra). Plasteret er 4,5 x 4,5 cm. Det inneholder østrogen og gestagen i samme mengde som de lavest doserte p-pillene. Frigivelsen av hormoner gjennom huden er jevn, og påvirkes ikke av oppkast og diaré. Plasteret skiftes på samme ukedag hver uke. Det kan stort sett festes overalt på kroppen bortsett fra på brystene. Det kan være lurt å bytte sted hver uke. Etter tre uker og tre plaster, har du en uke uten plaster for så å begynne på nytt, - igjen på samme ukedag. Dersom du ønsker å forskyve menstruasjonen kan du bruke mer enn tre plaster etter hverandre før du tar en ukes pause. Plasteret virker som p-piller ved at det forhindrer eggløsning, gjør slimet i livmorhalsen mindre gjennomtrengelig for sædceller og livmorslimhinnen blir tynnere slik at et befruktet egg ikke kan feste seg.

Fordeler

Ukentlig prevensjon som er enkel å bruke. Du slipper å huske pille hver dag. Sikkerhet påvirkes ikke av oppkast/diare. Ellers som for p-piller.

Ulemper

Plasteret er forholdsvis stort og dermed lite diskret. Du må huske å fjerne og sette på nytt plaster hver uke. Noen opplever lokal hudirritasjon av plasteret. Ellers som for p-piller. Kan gi økt risiko for blodpropp. P-plaster beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg.

Sikkerhet

Like sikker som p-piller, når det sitter godt på.

[Til toppen]

 

Kobberspiral

Prevensjon kobberspiral (ung.no)

Kobberspiral er en liten gjenstand som settes inn i livmorhulen av en lege eller jordmor. Spiralen består av en plastkjerne med kobbertråd rundt eller en fleksibel vaier med kobberkuler. Kobberspiralen virker primært ved at kobberet hemmer sædcellenes bevegelighet gjennom livmoren. Den vil også hindre et evt. befruktet egg fra å feste seg i livmorveggen.

Fordeler

Høy sikkerhet. Lang brukstid. Slipper å tenke på prevensjon mer enn hvert 5. år. Virker med en gang den er lagt inn i livmoren. Sammenlignet med andre prevensjonsmetoder, er dette den billigste metoden. Inneholder ingen hormoner og har ingen farlige bivirkninger.

Ulemper

Kobberspiralene kan gi kraftigere menstruasjonsblødning, og av og til også menstruasjonssmerter. Kobberspiral beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Ved tilfeldig sex bør kondom derfor brukes i tillegg.

Sikkerhet

Når spiralen er plassert riktig og sitter der den skal, er sikkerheten på nivå med p-pillen.

Ny spiral

SPIRAL: Det finnes ulike typer spiral.


[Til toppen]

 

Kondom

Kondomer fra ung.no

Kondom er et tynt gummihylster som rulles på den stive penisen. Benyttes under hele samleiet. Tuppen av kondomet skal alltid klemmes sammen før du ruller den på penis. Dette gjøres for å klemme ut luft, noe som reduserer risikoen for at kondomet kan sprekke. Unngå rifter i gummien og pass på at kondomet ikke glir av når penis trekkes ut av skjeden. Kastes etter bruk.

Fordeler

Kan brukes av alle. Beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer), også hiv-smitte. Kan kjøpes overalt. Ingen bivirkninger. Kan skaffes gratis på helsestasjoner og bestilles hjem i posten fra gratiskondomer.

Ulemper

Gummiallergi (latexallergi) kan forekomme. Det finnes også latex-frie kondomer. Kan gli av eller sprekke under samleiet hvis det ikke brukes riktig. Må huske på prevensjon ved hvert samleie. Noen mener at følsomheten på penis nedsettes, noe som også kan være en fordel for å holde lenger før utløsning.

Sikkerhet

Sikkert når det brukes riktig!

[Til toppen]

 

Nødprevensjon

Det finnes tre ulike metoder for nødprevensjon når uhellet har skjedd og du har hatt ubeskyttet samleie.

Prevensjon angrepille  (ung.no)

1. Pille (Norlevo) som inneholder en stor dose av hormonet gestagen og skal tas innen 72 timer etter samleiet. Pillen er reseptfri og kan kjøpes på apotek eller i enkelte matbutikker eller bensinstasjoner. Ingen aldersgrense på apoteket. 18 års aldersgrense i butikk og bensinstasjon. Pillen virker ved å hemme eggløsning, og effekten er bedre jo raskere du får tatt den etter samleiet. Graviditetstest etter 3-4 uker er viktig for å utelukke graviditet og kontakt med lege eller helsesykepleier anbefales for å få prevensjonsveiledning og evt. resept på annet aktuelt prevensjonsmiddel.

2. Pille (Ellaone) er et eggløsningshemmende medikament og kan tas inn til fem døgn etter samleiet. Pillen virker ved å hemme eggløsning, og effekten er bedre jo raskere du får tatt den etter samleiet. Fås kjøpt reseptfritt på apotek.

Fordeler

En ganske lett tilgjengelig løsning hvis du har hatt et ubeskyttet samleie.

Ulemper

Kortvarig, men kraftig kvalme og brekninger forekommer. Magesmerter. Ømme bryster. Blødningsforstyrrelser. Nødprevensjon beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi/kjønnssykdommer). Du må vente i 5 dager etter å ha tatt EllaOne før du kan starte med p-piller igjen fordi p-pillene kan redusere effekten av EllaOne, og motsatt.

Sikkerhet

Sikkerheten er lavere enn for vanlige hormonelle prevensjonsmetoder.

 

3. Kobberspiral kan settes inn i livmoren av lege eller jordmor inn til fem døgn etter antatt eggløsning uavhengig av når samleiet fant sted. Spiralen vil hindre et eventuelt befruktet egg i å feste seg.

Fordeler

Spiralen kan bli sittende og fungere som prevensjon de neste 5 årene.

Ulempe

Du må til lege eller jordmor for å få satt inn spiralen. Se ellers under Kobberspiral.

Sikkerhet

Den sikreste metoden for nødprevensjon.

Les mer: Nødprevensjon.

[Til toppen]

 

Sikre perioder

Muligheten for å bli gravid er størst i dagene rundt eggløsningen. Teoretisk sett kan du derfor unngå å bli gravid ved ikke å ha samleie i denne perioden. Lengde på syklus og tidspunkt for eggløsning varierer imidlertid fra kvinne til kvinne, og kan også variere hos samme person fra en syklus til en annen. Dette gjør sikre perioder til en svært usikker «prevensjonsmetode».

Det finnes nå metoder som bygger på prinsippet om at kroppstemperaturen stiger med ca. en halv grad ved tidspunkt for eggløsning. Ved å måle kroppstemperaturen med disse instrumentene kan du finne de sikre og usikre dagene i en menstruasjonssyklus. Ubeskyttet samleie må unngås minst syv dager før eggløsningen.

Fordeler

Ingen bivirkninger.

Ulemper

Krevende. Må følge godt med på hver syklus. Beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi).

Sikkerhet

Meget lav sikkerhet. Anbefales ikke dersom du absolutt ikke kan bli gravid.

[Til toppen]

 

Avbrutt samleie

Dersom samleiet blir avbrutt før sædavgang, kan dette hindre graviditet. Men enkelte sædceller kan likevel komme ut i skjeden før selve sæduttømmingen. Dessuten kan sædceller fra huden omkring skjeden bevege seg inn i skjeden. Viljen til å avbryte samleiet kan svikte under selve samleiet - det kan rett og slett være vanskelig å hoppe av i tide - eller "hoppe av i svingen", som man gjerne kaller det. Beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner (soi).

Sikkerhet

En svært usikker metode. Anbefales ikke!

[Til toppen]

 

Informasjon om prevensjonsmetoder med lenke til felleskatalogens pasientinformasjon finner du på legemiddelverket.no.