Hvis du har glemt p-pille(r)

Går det mer enn 36 timer mellom to piller, er prevensjonseffekten redusert.

P-pillenes evne til å beskytte mot uønsket graviditet kan også bli redusert ved oppkast eller kraftig diare, og du må da forholde deg til de samme anbefalingene som gis ved glemt pille.

Hvis du har glemt p-pille(r) og er usikker på beskyttelsen videre, er det en viktig og enkel huskeregel å ALLTID bruke kondom eller ikke ha samleie i MINST SYV dager etter at pillen(e) er glemt.

Manglende beskyttelse vil imidlertid variere mellom de ulike merkene og i hvilken uke på brettet du har glemt pille(r). Det kan være anbefalt å ta nødprevensjon i tillegg. NB! Benytter du EllaOne som nødprevensjon, må det gå minst fem dager før du igjen kan starte opp med hormonell prevensjon. Les hva som gjelder for det merket du bruker:

 

 

FAKTA

BRUK KONDOM I 7 DAGER ETTER GLEMT P-PILLE!

Énfasepiller

Glemt én pille av Microgynon, Oralcon, Loette, Almina, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yas eller Zoely:

Dersom du har glemt bare én pille (det vil si at det har gått mer enn 24 timer og mindre enn 48 timer, siden forrige pille), uansett hvilken uke du er på brettet, regnes du likevel som beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om du starter på nytt brett en dag for sent.

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og deretter fortsette med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme på dag.
 • Du trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste syv dagene.
 • Du trenger heller ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt to eller flere piller av Microgynon, Oralcon, Loette, Almina, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yas eller Zoely:

Dersom du glemmer to eller flere piller (det vil si at det er mer enn 48 timer siden forrige pille), er du ikke beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om du starter på nytt brett to eller flere dager for sent.

 • Du skal ta den (siste) glemte pillen så fort som mulig og så fortsette som vanlig. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag. (Kast de andre pillene du hadde glemt).
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie de neste syv dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dagene før den siste glemte pillen, eller du har glemt to eller flere piller den første uken av brettet, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Bruker du Microgynon, Loette, Oralcon, Marvelon, Mercilon, Yasmin og Yasminelle, og har glemt minst to piller i løpet av de første to ukene på brettet, fortsetter du videre på brettet som vanlig.

  Dersom du har glemt minst to piller i løpet av den tredje uken på brettet, fortsetter du på brettet til alle pillene med hormoner er tatt. Du skal så fortsette rett på nytt brett uten å ta hormonfri pause.

 • Bruker du Yaz og Zoely, og har glemt minst to piller av pillene mellom nr. 1 – 17, fortsetter du på brettet som vanlig.

  Dersom du har glemt minst to piller av pillene mellom nr. 18 – 24, fortsetter du på brettet til alle pillene med hormoner er tatt. Du skal så fortsette rett på nytt brett uten å ta hormonfri pause.

Flerfasepiller

(Synfase, Qlaira)

Glemt én eller flere pille(r) av Synfase:

Dersom du har glemt én eller flere piller i løpet av ett brett (det vil si at det har gått mer enn 36 timer mellom to piller), er du ikke beskyttet mot graviditet.

 • Du skal ta den (siste) glemte pillen så fort som mulig og så fortsette som vanlig. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 14 dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dager før den siste glemte pillen, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt én pille av Qlaira:

Dersom du har glemt én pille i løpet av ett brett (det vil si at det går mer enn 36 timer mellom to piller), er du ikke beskyttet mot graviditet.

Glemt én pille dag 1-9:

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dager før den siste glemte pillen, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt 1 pille dag 10-17:

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Du trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt 1 pille dag 18-24:

 • Du skal ikke ta den glemte pillen. Kast brettet, og start på nytt brett.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Du trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt 1 pille dag 25-26:

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Du trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt to eller flere piller av Qlaira:

Dersom du glemmer to eller flere piller eller starter på nytt brett to eller flere dager for sent:

 • Kast brettet, og start på nytt brett.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dager før den siste glemte pillen, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Sexdebut (colourbox.com)

Oppkast, kraftig diaré

 • Dersom du kaster opp før det har gått to timer fra du tok en pille skal du ta en ny pille. Kaster du opp på nytt etter pille nr. 2, skal du ikke ta flere piller den dagen. Du regnes fortsatt som sikker mot graviditet.
 • Unntakene fra denne regelen er flerfasepillene Synfase og Qlaira: dersom du kaster opp pille nr. 2, skal du følge reglene for glemt pille.
 • Om du har oppkast eller svært kraftig diaré i mer enn 24 timer, skal du følge reglene for «glemt to eller flere piller» uansett hvilket merke du bruker.

Glemt gestagenpille

(Cerazette, Desogestrel Orifarm)

Dersom det går mer enn 36 timer mellom to piller:

 • Ta en pille så snart som mulig og deretter fortsetter du med de neste pillene til vanlig tid.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste to dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste fem dager før den glemte pillen bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Dersom du kaster opp før det har gått to timer fra du tok en pille, skal du ta en ny pille. Kaster du opp på ny innen to timer, skal du følge reglene for «glemt gestagenpille».
 • Om du har svært kraftig diaré i mer enn 24 timer, skal du også følge reglene for «glemt gestagenpille».

Glemt minipille

(Conludag)

Dersom det går mer enn 27 timer mellom to piller:

 • Ta en pille så snart som mulig og deretter fortsetter du med de neste tablettene til vanlig tid.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste to dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste fem dager før den glemte pillen bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Dersom du kaster opp før det har gått to timer fra du tok en pille skal du ta en ny pille. Kaster du opp på ny innen to timer, skal du følge reglene for «glemt minipille».
 • Om du har svært kraftig diaré i mer enn 24 timer, skal du også følge reglene for «glemt minipille».

Glemt p-ring

Du kan være uten ring i opptil tre timer i løpet av ett døgn. En sjelden gang kan ringen falle ut, for eksempel ved toalettbesøk. Følgende regler gjelder dersom ringen har vært ute av skjeden i mer enn tre timer i løpet av et døgn:

Første og andre uke:

 • Dersom ringen er ute av skjeden i mer enn tre timer de første to ukene, skal du sette inn ringen så snart som mulig.
 • Ringen skal ikke tas ut de neste syv dagene.
 • Du må også avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene.
 • Dersom du hadde samleie uten kondom i de siste syv dagene før ringen var ute av skjeden, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Kvinnen bytter til ny ring som vanlig.

Tredje uke:

 • Dersom ringen er ute av skjeden i mer enn tre timer den tredje uken skal du kaste ringen og starte med ny ring, og dermed en ny tre-ukers periode.
 • Du vil sannsynligvis ikke få blødning som vanlig, men vil være beskyttet mot graviditet.

Etter hormonfri uke:

 • Hvis du glemmer å sette inn ny ring etter den ringfrie uken, og pausen dermed blir på mer enn syv dager, skal du sette inn ny ring så snart som mulig.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene før du setter inn ny ring, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt p-plaster

Hvis det er under 48 timer siden du skulle byttet plaster:

 • Du skal sette på nytt plaster så snart som mulig og fortsette som vanlig med samme byttedag som tidligere.
 • Du trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste syv dagene.
 • Du trenger heller ikke å bruke nødprevensjon.

Hvis det har gått mer enn 48 timer siden du skulle byttet plaster:

 • Du skal sette på nytt plaster så raskt som mulig, og dette blir starten på en ny fireukers syklus. Du får dermed ny «dag 1» og ny ukedag for bytte av plaster.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene (det vil si fram til du har byttet plaster igjen).
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Hvis du glemmer å fjerne p-plasteret før den plasterfrie uken:

 • Du skal fjerne plasteret så snart du oppdager det.
 • Du skal starte med nytt plaster på samme dag som tidligere, selv om du kanskje ikke har hatt blødning.
 • Du er fortsatt beskyttet mot graviditet.

Hvis plasteret løsner fra huden og faller av:

Dersom du setter på nytt plasteret innen 24 timer, er du beskyttet mot graviditet.

 • Du skal fortsette å bytte plaster på samme dag som tidligere.

Går mer enn 24 timer før du får satt på nytt plaster, er du ikke lenger beskyttet mot graviditet.

 • Du skal da sette på nytt plaster så raskt som mulig, og dette blir starten på en ny fireukers syklus. Du får dermed ny «dag 1» og ny ukedag for bytte av plaster.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene (det vil si fram til du har byttet plaster igjen).
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Etter hormonfri uke:

 • Hvis du glemmer å sette på nytt plaster etter den plasterfrie uken, og pausen dermed blir på mer enn syv dager, skal du sette på plaster så snart du husker det. Du får da en ny «dag 1» og ny ukedag for skifte av plaster.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene (det vil si fram til du har byttet plaster igjen).
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt p-sprøyte

Det er ikke anbefalt å la det gå mer enn 12 uker mellom to p-sprøyter.

 • Dersom du glemmer å få satt neste sprøyte senest 12 uker etter forrige sprøyte, er du likevel beskyttet mot graviditet dersom du får satt neste sprøyte innen fire uker. Det vil si at det ikke går mer enn 16 uker mellom to sprøyter.
 • Er du mer enn fire uker for sen for neste sprøyte, kan du likevel få satt ny sprøyte dersom det kan utelukkes at du er gravid.
 • Du må da avstå fra samleie eller bruke kondom de første syv dagene etter du fikk satt sprøyta.