Hopp til hovedinnholdet

Glemt p-pille eller annen hormonell prevensjon

p-piller (colourbox.com)
P-piller

Du har glemt å ta p-pillen til rett tid (eller vært magesyk). Du glemte å sette inn ny p-ring når du skulle. P-plasteret har falt av uten at du merket det. Plutselig var det gått mer enn 12 uker siden forrige p-sprøyte. Her finner du råd om hva du skal gjøre.

Informasjon om dette vil du også finne i pakningsvedlegget til prevensjonsmetoden din.

Offentlig og kvalitetssikret
p-piller (colourbox.com)
P-piller

Hvis du har glemt p-pille(r)

Går det mer enn 36 timer mellom to piller, er prevensjonseffekten redusert.

P-pillenes evne til å beskytte mot uønsket graviditet kan også bli redusert ved oppkast eller kraftig diare, og du må da forholde deg til de samme anbefalingene som gis ved glemt pille.

Hvis du har glemt p-pille(r) og er usikker på beskyttelsen videre, er det en viktig og enkel huskeregel å ALLTID bruke kondom eller ikke ha samleie i MINST SYV dager etter at pillen(e) er glemt.

Manglende beskyttelse vil imidlertid variere mellom de ulike merkene og i hvilken uke på brettet du har glemt pille(r). Det kan være anbefalt å ta nødprevensjon i tillegg. NB! Benytter du EllaOne som nødprevensjon, må det gå minst fem dager før du igjen kan starte opp med hormonell prevensjon. Les hva som gjelder for det merket du bruker:

Énfasepiller

Glemt én pille av Microgynon, Oralcon, Loette, Almina, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yas eller Zoely:

Dersom du har glemt bare én pille (det vil si at det har gått mer enn 24 timer og mindre enn 48 timer, siden forrige pille), uansett hvilken uke du er på brettet, regnes du likevel som beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om du starter på nytt brett en dag for sent.

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og deretter fortsette med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme på dag.
 • Du trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste syv dagene.
 • Du trenger heller ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt to eller flere piller av Microgynon, Oralcon, Loette, Almina, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yas eller Zoely:

Dersom du glemmer to eller flere piller (det vil si at det er mer enn 48 timer siden forrige pille), er du ikke beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om du starter på nytt brett to eller flere dager for sent.

 • Du skal ta den (siste) glemte pillen så fort som mulig og så fortsette som vanlig. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag. (Kast de andre pillene du hadde glemt).
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie de neste syv dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dagene før den siste glemte pillen, eller du har glemt to eller flere piller den første uken av brettet, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Bruker du Microgynon, Loette, Oralcon, Marvelon, Mercilon, Yasmin og Yasminelle, og har glemt minst to piller i løpet av de første to ukene på brettet, fortsetter du videre på brettet som vanlig.

  Dersom du har glemt minst to piller i løpet av den tredje uken på brettet, fortsetter du på brettet til alle pillene med hormoner er tatt. Du skal så fortsette rett på nytt brett uten å ta hormonfri pause.

 • Bruker du Yaz og Zoely, og har glemt minst to piller av pillene mellom nr. 1 – 17, fortsetter du på brettet som vanlig.

  Dersom du har glemt minst to piller av pillene mellom nr. 18 – 24, fortsetter du på brettet til alle pillene med hormoner er tatt. Du skal så fortsette rett på nytt brett uten å ta hormonfri pause.

Flerfasepiller

(Synfase, Qlaira)

Glemt én eller flere pille(r) av Synfase:

Dersom du har glemt én eller flere piller i løpet av ett brett (det vil si at det har gått mer enn 36 timer mellom to piller), er du ikke beskyttet mot graviditet.

 • Du skal ta den (siste) glemte pillen så fort som mulig og så fortsette som vanlig. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 14 dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dager før den siste glemte pillen, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt én pille av Qlaira:

Dersom du har glemt én pille i løpet av ett brett (det vil si at det går mer enn 36 timer mellom to piller), er du ikke beskyttet mot graviditet.

Glemt én pille dag 1-9:

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dager før den siste glemte pillen, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt 1 pille dag 10-17:

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Du trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt 1 pille dag 18-24:

 • Du skal ikke ta den glemte pillen. Kast brettet, og start på nytt brett.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Du trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt 1 pille dag 25-26:

 • Du skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at du må ta to piller samme dag.
 • Du trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Du trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt to eller flere piller av Qlaira:

Dersom du glemmer to eller flere piller eller starter på nytt brett to eller flere dager for sent:

 • Kast brettet, og start på nytt brett.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste syv dager før den siste glemte pillen, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Sexdebut (colourbox.com)

Oppkast, kraftig diaré

 • Dersom du kaster opp før det har gått to timer fra du tok en pille skal du ta en ny pille. Kaster du opp på nytt etter pille nr. 2, skal du ikke ta flere piller den dagen. Du regnes fortsatt som sikker mot graviditet.
 • Unntakene fra denne regelen er flerfasepillene Synfase og Qlaira: dersom du kaster opp pille nr. 2, skal du følge reglene for glemt pille.
 • Om du har oppkast eller svært kraftig diaré i mer enn 24 timer, skal du følge reglene for «glemt to eller flere piller» uansett hvilket merke du bruker.

Glemt gestagenpille

(Cerazette, Desogestrel Orifarm)

Dersom det går mer enn 36 timer mellom to piller:

 • Ta en pille så snart som mulig og deretter fortsetter du med de neste pillene til vanlig tid.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste to dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste fem dager før den glemte pillen bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Dersom du kaster opp før det har gått to timer fra du tok en pille, skal du ta en ny pille. Kaster du opp på ny innen to timer, skal du følge reglene for «glemt gestagenpille».
 • Om du har svært kraftig diaré i mer enn 24 timer, skal du også følge reglene for «glemt gestagenpille».

Glemt minipille

(Conludag)

Dersom det går mer enn 27 timer mellom to piller:

 • Ta en pille så snart som mulig og deretter fortsetter du med de neste tablettene til vanlig tid.
 • Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste to dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie de siste fem dager før den glemte pillen bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Dersom du kaster opp før det har gått to timer fra du tok en pille skal du ta en ny pille. Kaster du opp på ny innen to timer, skal du følge reglene for «glemt minipille».
 • Om du har svært kraftig diaré i mer enn 24 timer, skal du også følge reglene for «glemt minipille».

Glemt p-ring

Du kan være uten ring i opptil tre timer i løpet av ett døgn. En sjelden gang kan ringen falle ut, for eksempel ved toalettbesøk. Følgende regler gjelder dersom ringen har vært ute av skjeden i mer enn tre timer i løpet av et døgn:

Første og andre uke:

 • Dersom ringen er ute av skjeden i mer enn tre timer de første to ukene, skal du sette inn ringen så snart som mulig.
 • Ringen skal ikke tas ut de neste syv dagene.
 • Du må også avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene.
 • Dersom du hadde samleie uten kondom i de siste syv dagene før ringen var ute av skjeden, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.
 • Kvinnen bytter til ny ring som vanlig.

Tredje uke:

 • Dersom ringen er ute av skjeden i mer enn tre timer den tredje uken skal du kaste ringen og starte med ny ring, og dermed en ny tre-ukers periode.
 • Du vil sannsynligvis ikke få blødning som vanlig, men vil være beskyttet mot graviditet.

Etter hormonfri uke:

 • Hvis du glemmer å sette inn ny ring etter den ringfrie uken, og pausen dermed blir på mer enn syv dager, skal du sette inn ny ring så snart som mulig.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene.
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene før du setter inn ny ring, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt p-plaster

Hvis det er under 48 timer siden du skulle byttet plaster:

 • Du skal sette på nytt plaster så snart som mulig og fortsette som vanlig med samme byttedag som tidligere.
 • Du trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste syv dagene.
 • Du trenger heller ikke å bruke nødprevensjon.

Hvis det har gått mer enn 48 timer siden du skulle byttet plaster:

 • Du skal sette på nytt plaster så raskt som mulig, og dette blir starten på en ny fireukers syklus. Du får dermed ny «dag 1» og ny ukedag for bytte av plaster.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene (det vil si fram til du har byttet plaster igjen).
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Hvis du glemmer å fjerne p-plasteret før den plasterfrie uken:

 • Du skal fjerne plasteret så snart du oppdager det.
 • Du skal starte med nytt plaster på samme dag som tidligere, selv om du kanskje ikke har hatt blødning.
 • Du er fortsatt beskyttet mot graviditet.

Hvis plasteret løsner fra huden og faller av:

Dersom du setter på nytt plasteret innen 24 timer, er du beskyttet mot graviditet.

 • Du skal fortsette å bytte plaster på samme dag som tidligere.

Går mer enn 24 timer før du får satt på nytt plaster, er du ikke lenger beskyttet mot graviditet.

 • Du skal da sette på nytt plaster så raskt som mulig, og dette blir starten på en ny fireukers syklus. Du får dermed ny «dag 1» og ny ukedag for bytte av plaster.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene (det vil si fram til du har byttet plaster igjen).
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Etter hormonfri uke:

 • Hvis du glemmer å sette på nytt plaster etter den plasterfrie uken, og pausen dermed blir på mer enn syv dager, skal du sette på plaster så snart du husker det. Du får da en ny «dag 1» og ny ukedag for skifte av plaster.
 • Du må avstå fra samleie eller bruke kondom de neste syv dagene (det vil si fram til du har byttet plaster igjen).
 • Dersom du har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste syv dagene, bør du bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt p-sprøyte

Det er ikke anbefalt å la det gå mer enn 12 uker mellom to p-sprøyter.

 • Dersom du glemmer å få satt neste sprøyte senest 12 uker etter forrige sprøyte, er du likevel beskyttet mot graviditet dersom du får satt neste sprøyte innen fire uker. Det vil si at det ikke går mer enn 16 uker mellom to sprøyter.
 • Er du mer enn fire uker for sen for neste sprøyte, kan du likevel få satt ny sprøyte dersom det kan utelukkes at du er gravid.
 • Du må da avstå fra samleie eller bruke kondom de første syv dagene etter du fikk satt sprøyta.

Skrevet av:
Sexologisk rådgiver i samarbeid med ung.no
Kilder:
Felleskatalogen.no Sex og samfunns Metodebok
Sist oppdatert:
20.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Tina
1
19.07.2015 19:50:33
Hei. Jeg har gått på pp lenge nå men etter en 2 ukers ferie i utlandet med typen glemte jeg å ta pp. Så jeg gikk de 2 ukene uten. Hadde da mensen 31 mai til 4 mai, så siden 31 har jeg ikke tatt pp.Vi hadde ubeskyttet sex litt over 1 uke inn i ferien. Har hatt mensen etter det, 7 juni til 11e, men har like vel følt meg trøtt og svimmel, oppblåst og har såre brystvorter og av og til vonde bryst.reagerer på lukt ogdå.Kan det være pga at jeg har kuttet pp? (red: du kan stille spørsmål og få svar på www.klara-klok.no eller lese tidligere besvarte spørsmål på www.ung.no/oss)
Guro
2
16.07.2015 08:32:01
Hei, jeg går på p-piller og bruker dem relativt riktig. Eneste jeg gjorde feil var å ta første pille etter mensen en dag for tidlig, altså jeg sluttet med pillene på en søndag også hadde jeg 7 dager uten, men så tok jeg den på lørdag med et uhell istedenfor søndag. Har dette noe å si? Og må man vente med å ha sex etter mensen, eller er det sikkert fra første pille? Altså etter den pillefrie uken.
Heidi
3
22.05.2015 08:34:26
Hei! Jeg går på Microgynon 21 og klarte å glemme pille nr. 17. Jeg stoppet hele prosessen og lot meg få mensen. Idag har det gått 7 dager og jeg startet på et nytt brett, men må jeg vente 7 dager for å være sikker eller er jeg sikker etter å hatt mensen?
jente på 16
34
08.12.2013 21:31:11
Hei, jeg glemte å ta p pillen min i 2 dager(fredag og lørdag) også hadde jeg samleie på begge de dagen.. er det da en mulighet for at jeg er gravid ? stor sjangse for det ? btw tok p pillen min i dag da(søndag).
glemsk.no
41
22.05.2013 19:59:48
hei, jeg er på min tredje uke, har fire piller igjen, men glemte å ta en i går. i dag har jeg hadt samleie to ganger. Er det egentlig noe stor sjanse for å bli gravid når det er så nære mensdag? (vet det ikke finnes noen sikker tid i syklusen) jeg har heller ikke tatt noen ppille i dag...vil d ikke da være en fordel å få en litt tidligere mens ved å ikke ta noen pille i morgen også(forventer å få mensen i morgen)? dette må da bli det samme som en vanlig syklus bare at den er noen dager kortere?
Ane
16
29.06.2012 22:05:52
Hei. Begynte på nytt brett forrige torsdag, og i dag(fredag-8 dager etter) oppdaget jeg at jeg har glemt en pille. Husker ikke når jeg har glemt den, så vet altså ikke om jeg har hatt sex etter jeg glemte den. Hva skal jeg gjøre? Vil angrepillen fungere? SVAR FORT PLIS
Glemsk!!
20
24.06.2012 00:50:35
Heei, jeg har brukt P.piller i 3 månder, hadde pause i noen dager og har nå husket å ta hver dag i en uke. Klokken er 00:48 nå, jeg pleier å ta dem klokken 22:00, men glemte det i dag. Typen min kommer på besøk om fem dager, og jeg lurer på om jeg kan ha sex med han da, om jeg husker å ta P-piller alle disse fem dagene. (Bruker Loette 28)
fortvilet
13
24.05.2012 07:14:27
Hei! Jeg hadde sex med kjæresten min for 2 dagar siden. Jeg går på p-pille; Mercilon 28, (er i 2 veka no), og tok den om kvelden. Men 5-10 min etter jeg tok p-pilla måtte jeg fort på do. Jeg var dårlig i magen og doen såg ikke så veldig bra ut. -diare. Hva skal jeg gjøre nå? Er det aktuelt å ta ''angrepille''? jente, 17 år
jenter på 19 år
11
08.05.2012 11:06:04
jeg dro hjem til mamma min på mandagen også glemte jeg p-piller hjemme hos meg selv hjemme, og jeg skal hjem på onsdagen skal jeg ta p-piller da for onsdagen eller? har ikke hatt sex på 3-4 dager nu
holla
18
14.12.2011 20:44:20
hei, kjæresten min hadd glemt å ta pillen sin og vi hadde samleie på den 6. dagen, hvor stor er sannsynligheten at hun kan bli gravid? (Red. Er dere bekymret for at hun kan være gravid må hun ta en graviditetstest. Kontakt helsestasjon for ungdom. Du kan også stille spørsmål om graviditet på suss.no og klara-klok.no)
Anonym.
12
02.07.2011 21:23:05
Hei. Jeg går på p-piller meg har jobbet mye og har bare fyket forbi p-pillebrettet mitt. hadde samleie for 2 dager siden og ikke hadde vi kondom eller noe, og jeg har snart ikke tatt p-pillen min på 2-3 uker, og har en rar følese om eg er gravid,jeg er veldig sur og trøtt , og veldig ukonsentrert på jobben. Og det presser veldig mye nede i blæren min , og er sånn små kvalm av og til og har veldig vondt neders ved magen.. og litt korsrygg. Vært gravid en gang før , mn da tok jeg en abort. Og jeg trur jeg er gravid nå.. Jeg har en anelse på at jeg er det nå.
ML
20
27.06.2011 13:11:31
Hei! Eg bruker loette 28 og glømte å ta siste aktive pille på brettet til riktig tid. Det gjekk 14-16 timer for seint før eg tok pillen. Eg og kjæresten hadde sex to dagar før den glømte pillen, og har ikkje hatt sex etter dette. Eg har lest no at eg burde droppa den pillefrie perioden og gått rett over på den aktive. Det har eg då ikkje gjort.. er no på tredje dag på dei inaktive pillene. Har ikkje fått mensen endå, men det brukar å gå 3-4 dagar før den kjem. Ka skal eg gjere? Bør eg gå rett på aktiv periode i morgen? Bør eg ta nødprevensjon? (red: Du kan lese artikkelen Lurer du på om du er gravid? på www.ung.no/graviditet eller stille spørsmål og få svar på www.klara-klok.no)
Frida
3
23.06.2011 22:03:39
Hei jeg bruker Microgynon, jeg glømte og ta p-pilla foirge mandag men fortsatte og ta den neste dag og helt fram til søndagen, søndagen tok æ to fra den dagen æ glømte og før søndagen(aner ikke om det funker) Men så øeste æ at vess du glømme og ta p pilla en dag så må du vente 7 daga før den e hellt sekker igjen. Men så hadde jeg samenleie på fredagen fire daga etter at æ glømte den p pilla. og nu e æ i mensen uka mi har ikke fått enda og nu e det allerede torsdag snart fredag og e kjempe stressa. Æ veit mensen kan forkyves på grunn av stress men har fått masse utflod hver dag. Og det har aldri vært sånn at æ ikke får mensen, å får altid mensen. e det noe sjange før at æ kan være gravid? eller kan æ også ikke i det heile tatt få mensen denna uka før en anna grunn? begynner og ta p pilla igjen på søndagen hvis jeg tør. håpe du kan svare. (red: Du kan stile spørsmål om graviditet på www.klara-klok.no eller lese mer på www.ung.no/gravid)
sara v.b
3
29.04.2011 23:22:05
Hei. har går på jasminelle 28 pga. kraftige smerter og blødning, og har hatt mensen i 2 uker og 4 dager i dag. Er dette vanlig? Føler jeg har like vondt som jeg hadde før jeg begynte med pillene. Dette er jo også et problem i hverdagen. HJEEEEELP (red: Du kan kontakte fastlegen eller helsesøster. Vi gir ikke medisinske råd på ung.no)
Synfaaase
15
26.03.2011 07:12:39
Heisann! Jeg bruker å ha alarm på tlf når jeg skal ta min p-pille, jeg går på synfase. I mårrest ringte alarmen å ta skjønte jeg at jeg hadde glemt å ta p-pillen i går. Hva skal jeg gjøre nå? skal jeg fortsette å ta p-pillen som vanlig i dag, eller skal jeg vente en dag?
Stine
8
18.03.2011 19:38:38
Hei! Jeg går på p-pille merket Mercilon, og har gått på dette i rundt 2 år nå. I det siste når jeg har utsatt mensen har jeg likevel begynt å blø før jeg begynte på "huskepillene" og fortsatt gikk på de ekte pillene. Er det normalt? Forsvinner effekten av p-pillene da? Dette har skjedd et par ganger nå, selv om jeg har husket å tatt alle p-pillene og til samme tid hver dag. Håper på svar så fort som mulig :)
heihei
16
16.03.2011 18:28:19
hei, jeg lurer på om man kan bytte tidspunkt å ta pillen på? har pleid å ta den klokka 6 på kvelden, men jeg husker pillen bedre om jeg tar den på morgenen. kan jeg da plutselig starte å ta pillen klokka 7 på morgenen isteden for 6 på kvelden ?
bekymret jente
9
12.03.2011 12:45:31
Jeg er ei 17 år gammel jente som går på mercillon 28.. torsdag hadde jeg ubeskyttet sex, tok pillen samme kvelden. fredagskvelden glemte jeg pillen, men tok den lørdagsmorgen 09.30.. er det noe sjanse for at jeg kan være gravid? trenger desperat svar, er utrolig redd for at jeg kan være det :(
Christine
8
30.01.2011 12:57:32
Hei,jeg er en jente som går på Cerazette jeg er på andre brett og er i slutten av andre uke på brettet. Igår så jeg at jeg hadde glemt å ta Fredags pillen jeg tok fredags pillen på lørdag klokka 18:00 og jeg pleier å ta p-pillene i 10-11 tiden på kvelden. jeg var mer enn 12 timer forsein med å ta den. Er det fare for at jeg er blitt gravid når jeg hadde samleie uten kondom uken før og den uken jeg glemte pillen ?? Svar meg fortest mulig. Hilsen en bekymret jente. (Red. Du kan stille spørsmål om dette på klara-klok.no, men uansett bør du ta en graviditetstest dersom du er i tvil om at du kan være gravid).
95
12
03.01.2011 01:30:00
Hei, er det krise visst jeg har glemt p-pillene mine 2 dager på rad å hatt sex i mellomtiden, og ikke brukt beskyttelse, kan jeg være gravid da?
Anonym
8
01.01.2011 15:57:47
Hei jeg glemte og ta p-pilla i går, men har tatt dem vær dag ellers, men jeg tok den fra i går nå, men det er 18 timer over tiden ? er det sikkert og ha sex uten kondom da? fungerer p-pilla på samme måte?
stine
2
30.12.2010 21:30:29
heii jeg er en jente på 15 år, å jeg glømte å ta p-pillene mine 2 dager på rad å jeg å kjæresten min hadde sex i mellom tiden og det ble en "lekasje" jeg er litt redd nå for at jeg skal være gravid eller om den faktisk går!!!
p-piller
5
04.11.2010 21:40:00
hei! Jeg er ei jente som vil begynne på p-piller så raskt som mulig..kan jeg begynne på de den dagen jeg får de eller må jeg vente helt til neste mensturasjon?
Tone
0
25.10.2010 21:31:48
Jeg tok pillen kl 3 på lørdag natt, og fant ut nå idag at jeg glemte å ta den igår, og da hadde jeg samleie. Nå idag har jeg tatt for idag, men hva skal jeg gjøre nå? (red: Du kan ringe Telefonen for seksuell helse og snakke med SUSS-legen på 8100 2244 alle dager i året i tidsrommet 17 – 20)
sikke
0
08.09.2010 20:27:00
hei jeg har bare et lite spørsmål og håper på et svar så fort som mulig. jeg går på p pillen men tok den første pillen rund klokken 4, jeg vil gjerne bytte tid så jeg har tatt de 6 andre pillene kl 21.30 går dette ann eller er jeg ikke sikker lenger da og må gå tilbake til å ta pillen kl 4? (Red. Du kan stille spørsmål om dette på www.klara-klok.no)
Jente 16
2
02.09.2010 16:23:00
Hei! jeg lurer så veldig på om man må ta p-piller på samme klokkeslett for at dem skal fungere. Jeg bruker egentlig p-piller for jeg fikk høre det gjalp meg litt for mensensmerter også. Jeg har så grusomt vondt når jeg har mensen. Og jeg bestemmte meg for å bruke det for da kunne jeg hoppe over noen mensen når sommerferien var i krisetilfeller. Men det jeg lurer på er om jeg er blitt gravid tror du?? fordi jeg hadde sex for første gang for noen dager siden (ubeskytta) men jeg bruker p-piller. Men fungerer dem selv om jeg tar dem om kvelden i plassen for morningen da jeg pleier å ta dem, foreksempel? VER SÅ SNILL SVAR MEG RASKT!! Det haster!!
Jente 15
6
02.09.2010 16:07:00
Hei. Egentlig lurer jeg på om man må ta p-pillene til samme klokkeslett...fordi jeg tar bare pillen senere på dagen om jeg glemte den på morningen. Jeg hadde ubeskytta sex og jeg lurer på om jeg kansje kan bli gravid pga det. En liten ting til...blir man gravid vist bare mannen \"kommer\"?? (Orgasme) PLIS svar meg raskt!!
j24
1
16.11.2010 02:47:24
hei. hvis han kommer inne deg, og du har glemt å ta å-åollen så kan du bli gravid
j17
0
31.08.2010 09:27:00
Hei! Jeg glemte å ta p-pillen lørdag, troor jeg. søndag tok jeg den som vanlig igjen. Og det gjorde jeg resten av uken også, fredag og lørdag hadde jeg ubeskyttet samleie, og mandag glemte jeg å ta den igjen. Er det stor sannsynlighet for at jeg er blitt gravid nå ?
anette
4
16.08.2010 01:59:00
Heei! Da jeg skulle ta p-pillen min, klarte jeg selvfølgelig å miste den på gulvet, og fant den ikke igjen. Derfor tok jeg en pille fra et nytt brett, og tok den som skulle være for søndagen, siden den jeg mistet var for søndagen- har dette noen betydning, eller inneholder pillene samme stoffet uansett brett, uke osv.. (red: Du kan stille spørsmål om graviditet og få svar på www.klara-klok.no)
mia
0
09.08.2010 16:15:44
hvorfor er det så mange foskjellige p-piller? skal man ikke ta pillene den uka man har mensen ?
Jente18
5
03.08.2010 23:59:00
hei jeg er ei jente på 18, som sov hos en gutt i 2 dager. vi hadde sex begge nettene men jeg hadde ikke tatt p-pillene mine 2 dagene, fordi dem lå hjemme og jeg ikke tenkte over det. vi brukte ikke noe annen prevansjon. jeg tok p-pillene med en gang jeg kom hjem men det er nesten 3 døgn etter jeg glemte den første. er det stor mulighet for at jeg kan bli gravid da? og/eller hvor mange Mercillon p-piller må jeg ta for at det skal bli nødprevansjon? (red: Du kan stille spørsmål om graviditet på www.klara-klok.no eller lese tidligere besvarte spørsmål på ung.no/oss. Du finner også informasjon om graviditet og nødprevensjon på ung.no/graviditet)
julie
0
03.08.2010 12:29:00
hei. jeg har glemt og ta p pillen min i 2 uker og så begynt jeg på i gjen etter sammleie. og jeg har også glemt sånn no å da. jeg har begynt på i gjen men har ikke fått mensen enda. kan jeg være gravid? hilsen meg. (red: Er du usikker, kan du ta en graviditetstest. Les svar på tilsvarende spørsmål på www.ung.no/oss/graviditet/ )
hei20
0
01.06.2010 20:56:00
hei jeg lurer på om d går an og ta p--pillen etter en har hatt samleie? (red: DU kan stille spørsmål om graviditet på www.klara-klok.no, men også lese tidligere besvarte spørsmål på www.ung.no/oss graviditet.)
Serina
1
29.05.2010 20:16:00
Jeg har glemt pillene i dag, men tingen er at jeg hadde sex på onsdag og jeg begynnte på pillen samme dag, bare litt senere på kvelden. Jeg ble ferdig med mensen på mandag og jeg har ikke tatt pillen i går og heller ikke i dag. det jeg lurer på er om det er farlig eller om det har noe betydning?? funker pillen selv om jeg tar den for første gang på samme dag? (red: Du kan stille spørsmål om graviditet og få svar på www.klara-klok.no)
Marte 16 år
0
20.05.2010 17:00:00
Hei! Jeg trenger svar, fort! Jeg startet på p-piller forrige Onsdag. Idag er det Torsdag, så jeg har altså gått på det i 8 dager. Problemet er at jeg glemte å ta pillen på Lørdagen, men hadde likevell sex uten prevensjon i dag (torsdag). Jeg har tatt 7/8 piller, men siden lørdag har jeg bare tatt 5 piller, når man egentlig må ta 7. Er det nødvendig å kjøpe angrepille da, eller kan jeg føle meg sikker? svar så fort som mulig!! Marte 16 år
Anonym
0
04.04.2010 21:50:00
Hei. Jeg Hadde nettopp hatt en pillefri uke og hatt mensen som vanlig. så tok jeg to av pillene på et nytt brett, lørdag og søndag..men så glemte jeg mandag, tirsdag og onsdag!... jeg tok alle tre jeg hadde glemt når jeg oppdaget det på onsdag kveld og så løp jeg og kjøpte angrepille og tok den.... jeg og kjærsten hadde ubeskyttet samleie både, mandag og onsdag før jeg tok pillen... Er det sjans for at jeg er gravid??
Anonym
0
17.03.2010 14:06:00
Hei! jeg går på p-pillen (Loette), og det har skjedd to ganger at jeg har tatt pillen to timer for sent? er det farlig? Også idag fikk jeg mensen, også lurer jeg på om jeg skal fortsette å ta de rosa pillene, ta de hvite eller stoppe helt opp? (det er enda flere rosa piller igjen) SVAR FORTEST MULIG, VÆR SÅ SNILL (red: Du kan skrive inn til www.klara-klok.no og få svar eller snakke med helsesøster ved skolen din)
Camilla
0
23.01.2010 22:56:00
Hei Jeg greide å glemme å ta en p pille i uke tre (Yasmin) men tok den rundt 15 timer senere. jeg hadde samleie for kanskje 4-5 dager siden, men har ikke hatt det siden da. Hva burde jeg gjøre? (vet at jeg ikke skal ha ubeskyttet samleie på 7 dager). Men burde jeg hoppe over mensen denne gangen? har aldri gjort det før. Håper du svar RASKT! tusen takk:) (red: Du kan stille spørsmål om graviditet og få svar på www.klara-klok.no eller se tidligere besvarte spørsmål på ung.no/oss)
anonym
2
01.01.2010 05:15:00
hei, jeg er en jente på 15 år som har hatt ubeskyttet sex for 4 dager siden, jeg har tatt overdose med p-piller fordi at jeg ikke tok angrepillen, jeg hadde ikke så god tid på meg heller, jeg tok 11 p-piller i ett og samme sleng, hvor stor er sjansen for at jeg blir gravid da? har jeg noen grunn til bekymringer? (red: Du kan sende inn spørsmål til www.klara-klok.no.)
ukjent
0
06.12.2009 21:16:00
hei jeg er ei jente på 18år gammel, jrg har en en kjæreste vi har tenkt å ha sex , begge vi er enige om det, men jeg vil ikke bli gravid , jeg vet ikke hva jeg skal bruke p-pliller eller p-plaster . mange som sier vis du bruker p-piller da bilr du aldri gravid , det er derfor jeg er usikker på det.?????
jente
0
23.11.2009 22:50:00
Hei! Lurte på en ting angående forflyttning av mensen.. Jeg har akkurat hatt mensen nå, og skal starte på et nytt brett piller i morgen. Hvis jeg i steden venter to dager med å begynne på et nytt brett, vil da min neste mens forskyves med to dager? HÅPER PÅ SVAR!!! (red: ung.no har ikke kapasitet til å svare på spørsmål om kropp og helse, sex og samliv, forelskelse eller pubertet for tiden. Du kan sende ditt spørsmål til www.Klara-klok.no)
emil
0
29.08.2009 23:43:07
hei. jeg hadde nylig ubeskyttet sex med en jente, og etter sex'en sa hun at hun glemte og ta p-pillen dagen før hendelsen hente. Har jeg grunn til bekymring?
Marita, 18år
0
05.07.2009 12:21:18
Hei! Jeg har noen spørsmål.. De to siste ukene har jeg ikke vært veldig flink til å ta pillen (mercilon) regelmessig. Dvs at jeg har glemt pillen en dag for så å ta den igjen den neste sikkert 3 ganger på to uker (de to første ukene på brettet). Jeg starter "pilleuken" min på lørdager, og lørdagen igår startet jeg altså på den tredje uken på brettet mitt. Torsdag glemte jeg å ta pillen, og på fredag da jeg skulle ta begge to, mistet jeg den ene. Jeg har ikke fast forhold og har derfor sjelden sex, så jeg tenkte det ikke var så nøye å ta en erstatningspille. Likevel endte jeg opp med å ha sex igår (lørdag), og da fant jeg ut at trusen min var full av blod. Også da jeg var på do idag (søndag) var det fullt av blod i toalettet. Er blodet et resultat av de glemte pillene eller av sexen? Kan jeg være gravid selvom jeg blør/fordiom jeg blør? Det er ikke sånn at jeg blør hele tiden, bare når jeg er på do eller er kåt.. Jeg hadde også sex søndagen for en uke siden, men jeg tror ikke han kom da han var inni meg. Er det likevel en mulighet for at jeg er gravid? Hvor lenge er det mulig å vente med å ta en angrepille, før den ikke har effekt lenger? Holder det å vente til mandag? Tusen takk for hjelpen på forhånd - hilsen småbekymret tenåring... (red: du kan sende inn spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Marte
1
01.05.2009 13:51:15
hei. jeg er en jente på 15 år. jeg og kjærsten min hadde sex for første gang for noen uker siden. vi brukte ikke kondom. Og han fikk aldri sprutet noe inn, han tok den ut før det skjedde. Men nå våkner jeg om morran og er kvalm og jeg har kastet opp. det har skjedd en eller to ganger. Men kan det også ha noe med at jeg har fått for lite søvn eller har spist for lite?. jeg er veldig redd (red. Du kan stille spørsmål på ung.no/oss)
Anna
1
17.03.2009 20:18:54
Jeg pleide også å glemme å ta pilla innimellom før. Men så så jeg en morsom reklame på facebook, og meldte meg på å få påminnelse på SMS hver dag. Det funker faktisk. Stort sett står det bare "husk å ta pillen", men innimellom kommer det morsomme dikt. det er litt artig :) sia er www.huskden.no
Kristin
2
05.03.2009 14:46:21
Jeg glemte å ta pillen torsdag ettermiddag og tok den først fredag morgen ca 14 timer at jeg skulle ha tatt den. Da hadde jeg hatt sex torsdag morgen. Har ikke tatt noe nødprevensjon. Er det sjanse for at jeg er gravid? Har brukt ekstra beskyttelse etter det, men glemte pillen igjen på mandagen etter, men tok den tirsdag morgen. Både onsdagen og idag, torsdagen, har jeg hatt lette blødninger. Hva kan det skyldes. Disse pillene var i 1-2 uke av brettet. (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Silje
0
04.01.2009 01:02:32
Nødprevensjon bør tas hvis du har hatt samleie første uka etter glemt(e) p-pille(r)og har glemt minst en p-pille den første uken på brettet eller minst fire p-piller uke 2 eller 3. Hvis du har glemt p-pillene i uke 3 på brettet (uansett hvor mange), bør du hoppe over påfølgende pillefri/hormonfri uke og ta aktive piller videre i stedet slik at mensen utsettes for å sørge for trygg prevensjonseffekt videre også etter de sju ”karantenedagene”. Leste dette litt over her. Jeg går på mercilon og har glemt å ta p-pillen min to ganger i det siste. En den første uken på brettet og en den andre uken. Jeg og kjæresten min hadde sex den dagen jeg hadde glemt pillen begge gangene. Over står det at det er nødvendig å bruke nødprevensjon hvis man har glemt EN pille i den første uken, men jeg har hoppet over sukkerpillene (mensen) i 3 mnd nå, så er jeg fortsatt på den "første" uken da? :/ Kan jeg være gravid nå? Og hva skal jeg jeg gjøre?
Linda
0
29.10.2008 19:42:29
Jeg går på diane og glemte å ta pilleren en søndag og tok ikke piller igjen før mandag morgen, dette har skjedd både titt og ofte før og jeg har ikke opplevd noen problemer. Men når jeg glemmer en piller får jeg alltid en liten blødning noen dager etterpå og det fikk jeg ikke nå. Og jeg har vært veldig kvalm i 3 uker nå og klarer ikke forstå hva som skjer. Jeg har hatt influensa men den er jo over for lengst, så det jeg lurer på er; er det mulig at jeg er gravid etter å ha glemt bare en dag?
mette
3
06.10.2008 08:51:31
hei. skulle begynne på et nytt brett med loette28 i går søndag kl 23 om kvelden.. men så oppdaga eg at eg ikkje hadde igjen noe p-pillere, så fekk ikkje tatt den første tabletten på brettet, hadde ubeskytta sex midt på dagen søndag.skal på apotektet etter kl 13 idag mandag å hente nytt brett med loette.. bør eg ta nødprevensjon i tillegg til min faste tablett idag? (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)

Spørsmål og svar

Tok to p-piller samme dag, er det farlig?
Hei jente 16 år. Takk for spørmålet ditt.Det er ingen fare selv om du tok to piller samme dag. Du skal bare fortsette å ta pillene dine som norma...
Må man ta p-piller til samme tid hver dag for at det skal være sikkert?
Hei jente 17 år. Takk for spørsmål. Det er ikke noe problem om man varierer litt med klokkeslettet man tar p-pillen på, så lenge man ikke lar d...
Skal gå fra Loette 28 til Almina 28 og er litt redd for overgangen
Hei Tusen takk for spørsmålet ditt, jente 17 år! Loette 28 og Almina 28 er synonympreparater, altså de inneholder akkurat de samme virkestoffene...
Å begynne på p-piller før mensen.
Hei // // Nei det skjer ikke noe spesielt om man begynner på p-piller før mensen...
P-piller og kviser
Hei Noen opplever at bivirkninger som kviser blir borte etter ca 3 måneder bruk av p-piller. Om du vil vente å se om problemet går over avhenger a...
Glemt pille, Cerazette!
Hei Ja du er trygg igjen hvis du har tatt pillene som du skal en uke etter den glemte pillen. Du må bruke kondom eller avstå fra samleie i de 2 ne...
Glemte p-pille, tok den dagen etter, men fikk mensen allikevel. Er det normalt?
Hei jente (16) Det er helt normalt å få en mellomblødning når man glemmer en p-pille eller tar den litt sent. Det skyldes at nivået av hormoner ...
Hva er å foretrekke av "angrepillene" NorLevo og EllaOne?
Hei! Dere har uansett ikke tatt feil pille. Det som er forskjellen mellom disse er at EllaOne har sikrere effekt enn NorLevo, om samleiet har skjedd...
Må jeg vente en uke etter mensen før  jeg har sex når jeg går på p-piller for at de skal være sikker?
Hei Hvis man starter på p-pillene første dag av menstruasjon er du sikker mot graviditet fra første dag. Hvis ikke må du vente 7 dager med å ha ...
Er det farlig å ta to p-piller på en dag?
Hei! Ingen bekymring. Du har gjort helt rett. Glemmer man en pille skal man ta den så fort man kan og da ta neste pille til planlagt tidspunkt. Det ...
Jeg har et gigaspørsmål om cerazette
Hei! Med Cerazette kan man jo få litt uregelmessig mens eller utenom-blødninger, størst fare i starten, men det kan også skje senere. Det er n...
Glemte p-pille - fikk blødning. Er det normalt?
Hei Det er helt normalt det du beskriver. Årsaken til at du får en slik blødning (mellomblødning), er nok i ditt tilfelle at det gikk lang tid...
Når er det trygt å ha sex uten kondom når man har begynt på p-piller?
Hei jente (16) Takk for at du skriver til oss.Når du begynner med p-piller før mensen, må du gå på p-piller i 7 dager før du er beskyttet mot g...
Må man ta p-pillen til ekstakt samme tid hver dag?
Hei jente 16 år. Takk for spørsmålet ditt!Det er lurt å få en god rutine på når du tar p-pillene dine. Det er også bra at du forsøker å få...
Har kraftig diare og bruker p-piller, hva gjør jeg?
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Hvis du kaster opp to timer eller kortere etter at du tok pillen, skal du ta en ny med én gang. Kaster du op...
Jeg går på Cerazette og glemte en pille slik at det var 30 - 34 timer mellom to piller - kan jeg bli gravid?
Hei! Takk for ditt spørsmål! Desogestrel orifarm (Cerazette) er en mini-pille med like høy sikkerhet som p-piller med østrogen. De har også samm...
Er det farlig å ta p-pillen noen timer seinere?
Hei Takk for spørsmålet! Så bra at du har en god rutine på når du tar p-pillene. Du lurer på om det går bra å ta pillen noen timer seinere ...
Glemt å ta Cerazette p-pillen.
Hei Regelen for glemt Cerazette er følgende: Dersom gestagen p-pillen tas mer enn 12 timer for sent (det går mer enn 36 timer mellom to piller) skal...
Se alle