Bruker du p-piller, p-ring eller p-plaster, er det viktig at du har kunnskap om alvorlige bivirkninger som blodpropp, og at du kjenner til symptomene på blodpropp, slik at du kan komme raskt til behandling dersom du har mistanke om at du kan ha fått dette.

Vanlige bivirkninger

De vanligste bivirkningene jenter rapporterer om, er vektøkning, humørsvingninger og blødningsforstyrrelser. Det kan også være andre bivirkninger som blant annet hodepine, kvalme, ømme pupper, nedsatt sexlyst og økt matlyst. Vektøkning er kanskje det jenter frykter mest, men gjennomsnittlig vektoppgang er mindre enn en halv kilo.

De fleste bivirkningene ved bruk av kombinasjonspreparater er ufarlige og går over etter kort tid. Hvis du får plagsomme bivirkninger som varer, bør du ta det opp med lege eller helsesykepleier.

Blodproppfare

Blodpropp er en sjelden, men alvorlig bivirkning. Risikoen for blodpropp er størst de første 6 månedene etter at du har startet med et kombinasjonspreparat. Blant de ulike p-pillemerkene er det noen som kan gi litt større fare for blodpropp enn andre. Spør legen eller helsesykepleier om informasjon om dette.

Det er ikke anbefalt å ta pauser eller skifte merke uten spesiell grunn når du bruker et kombinasjonspreparat, for da øker faren for blodpropp igjen når du starter opp på nytt.

Hvis du blir syk, og må til lege eller sykehus, så pass på å fortelle legen at du bruker p-piller.

Hvis du lærer deg mer om symptomene på blodpropp, kan du komme raskere til behandling hvis dette skulle ramme deg.

De vanligste symptomene på blodpropp

  • Sterk smerte og hevelse i ett ben eller én arm

  • Kraftige smerter i brystet

  • Plutselig, kraftig hoste og blodig oppspytt uten årsak

  • Plutselige pustevansker

  • Kraftig og uvanlig hodepine

  • Vansker med å snakke

  • Vansker med å se

  • Nummenhet eller kraftløshet på den ene sida av kroppen, f.eks. ett bein

  • Anfall med kramper