Hopp til hovedinnholdet

Krangling, strenge grenser og bråk hjemme?

Sinna gutt (colourbox.com)
ÆRLIGHET: Husk at det sjelden er helt klare svar på problemer man har hjemme, det er viktig å være åpen og ærlig. Blir problemene for store, bør man søke hjelp av noen utenfor.

Kan du sove over hos kjæresten? Hvor lenge kan du være oppe? Her finner du spørsmål og svar på vanlige konflikter du kan møte på når du bor hjemme.

Offentlig og kvalitetssikret
Sinna gutt (colourbox.com)
ÆRLIGHET: Husk at det sjelden er helt klare svar på problemer man har hjemme, det er viktig å være åpen og ærlig. Blir problemene for store, bør man søke hjelp av noen utenfor.

Forvent å bli tatt på alvor

Ungdomstiden ER en en periode hvor det skjer mye. Du blir eldre, føler at du skal bli respektert på en annen måte og forventer at du kan være med på viktige valg. Det følger av barnekonvensjonen at du skal være med på avgjørelser som berører deg.

Å bli tatt på alvor forplikter også

For å bli respektert og behandlet som en 'snart voksen' person må du også vise at du er det, ved å:

 • Være åpen slik at foreldrene forstår dine valg
 • Ta avgjørelser som er gode for deg selv, også på lang sikt
 • Vise at du ser konsekvenser av de valgene du tar
 • Bidra til fellesskapet hjemme, sosialt og med oppgaver
 • Respektere de andre i familien

Dessverre er det mange som ikke har det godt hjemme selv om de gjør det de kan for å bedre familiesituasjonen. Noen opplever at søsken blir favorisert, noen opplever urettmessig strenge regler selv om man viser at man er til å stole på.

Dessverre er det også ungdom som opplever problemer med rus, alkohol eller vold og andre overgrep i hjemmet. Da må man få hjelp fra andre. Du kan ringe alarmtelefonen og snakke med noen om det gjelder deg. De har nr: 116111.

Husk at det sjelden er helt klare svar på problemer man har hjemme, det er viktig å være åpen og ærlig. Blir problemene for store, bør man søke hjelp av noen utenfor.

Les mer om dine rettigheter

 

Overnatte hos kjæresten

Jeg lurer på om at når man er 16 år: Kan jeg selv bestemme om jeg kan overnatte hos kjæresten min?

  SVAR: Foreldrene dine har ansvaret for deg så lenge du bor hjemme, og fram til du er 18 år.

  Lov om barn og foreldre (Barneloven) gjelder for barn og unge under 18 år og regulerer blant annet foreldrenes plikter og funksjoner overfor barna og barnas rettigheter i forhold til foreldrene. Barneloven gir deg rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål når du har fylt 15 år.

  Den sier blant annet noe om rett til å selv bestemme utdanningsretning og at du har religionsfrihet fra fylte 15 år. Men også at du har gradvis rett til å bestemme mer jo eldre du er.

  Når det gjelder spørsmålet om du kan sove over hos kjæresten, er dette ikke nevnt i loven spesifikt. Diskuter det med foreldrene dine, og vær åpen og forklar hvorfor du mener det er riktig og viktig for deg. Det er nok i en vanlig diskusjon hos mange 16-åringer, der utfallet er svært så variert.

 

Det funker ikke hjemme

Hei! Jeg er en jente på 15 år, og vil veldig gjerne få en pause fra å bo hjemme. Jeg begynner å bli dritt lei av å bo med en søster som ikke tar meg serriøst og går rundt å kaller meg en bortsjemt drittunge. Foreldrene mine irriterer meg grenseløst, de har selv innrømmet at de ikke er flinke med ungdom og det har de rett i. De tar meg ikke seriøst føler jeg og jeg ville veldig gjerne trengt en pause fra det. Har dere noen idè til hva jeg kan gjøre? Jeg vil ikke prate med foreldrene mine om det.

  SVAR: Jeg vet ikke hva du tenker å gjøre når du ikke vil snakke med foreldrene dine? For å prøve å bedre situasjonen din må du gå inn i problemet og prøve å være konkret og komme med forslag til forbedringer for både deg og familien din. Og her ser det ut som om problemet kan være deres forhold til hverandre.

  Du kan også snakke med helsesykepleier om hva du opplever. Ofte vil det være en stor hjelp å få luftet problemene med noen som står utenfor familien.

  Du kan også be om å få en time med familierådgiver hos et familievernkontor i nærheten av der du bor. Deres oppgave er blant annet å hjelpe til i vanskelige hjemmesituasjoner.

  For det er ikke sikkert at det beste alternativet er å flytte.

  Du kan få kontoversikt over familievernkontor på www.bufetat.no.

 

Les mer om søskenkrangel.

Les mer om alarmtelefonen, tlf: 116111.

Hvem bestemmer når jeg skal legge meg?

Hei. Jeg er en gutt på 15 år, snart 16... Jeg krangler stadig med mine foreldre om når en passe leggetid er i helger og andre fridager. Krangelen kan kanskje høres for andre og for dere som latterlig, men jeg føler at det er urettferdig når jeg ikke selv kan bestemme når jeg skal legge meg i helgene og andre fridager. De sier at 2!! er seint nokk!!! for noen (og for meg) er det latterlig å ikke kunne bestemme selv om man vil være lengere oppe enn 2 når det er fridager. Så mitt spørsmål er: Hvem er det som bestemmer om når jeg skal legge meg?

 

  SVAR:

  Det er ingen spesifikke regler som sier at foreldre IKKE kan bestemme over deg så lenge du bor hjemme og så lenge du er under 18 år.

  Det er barneloven som er mest relevant i forhold til dine spørsmål, du kan lese mer om barneloven her.

  Som du ser der, skal foreldre la barn og unge gradvis bestemme mer selv, men hvis de ser at ungdommen ikke er i stand til å ta ansvar selv, kan de hjelpe ungdommen til avgjørelser som kan være gode for dem.

  Jeg anbefaler deg å snakke med foreldrene dine om alle tingene dere er uenige om, og se om dere kan lage avtaler der du beviser at du klarer å ta ansvar selv.

  For i ansvar ligger også forpliktelser, og da må du vise at du kan ta ansvar for deg selv, følge opp skolen, opprettholde et sosialt liv og å stå opp tidlig. Og være del av familien, der du bidrar med å hjelpe til og ta del av oppgavene hjemme. For deres jobb er å sikre at du skal være i stand til å klare deg selv når du flytter hjemmefra.

  Gjør deg også et tankeeksperiment med å tenke motsatt situasjon. Hva ville du ha gjort (vær ærlig) som forelder?

 

Gleder meg til å flytte

Hei, jeg er 14 år, og gleder meg så veldig til jeg kan flytte hjemmefra. Kan man flytte hjemmefra før man er 16 år?

  SVAR: Det er ingen lov som sier at man ikke har lov til å flytte når man er 16, MEN i følge Barneloven har foreldre ansvaret for deg så lenge du er under 18 år. Dersom de ikke tar ansvar for deg, kan ansvaret overføres til barnevernet for de som er under 18. Det er kanskje ikke tilfelle i din situasjon?

  Les om Barneloven.

  Det er viktig å tenkte på hvordan man skal klare fortsatt skolegang og hvordan man skal få penger til alle utgiftene som kommer når man flytter for seg selv.

  Fortell foreldrene dine hvorfor du føler for å flytte. Kanskje det har med andre ting enn bare det å bo for seg selv å gjøre? Ta gjerne med deg en venn når du snakker med foreldrene dine, kall dem gjerne inn til et 'møte'. Skriv opp alt du ønsker å si før 'møtet', slik unngår du å glemme de viktige tingene. Foreslå gjerne flere løsninger.

  Be om å bli hørt, og vær voksen og hør på foreldrene dines argumenter. Vi håper dere finner ut av det sammen.

Les mer om hva som er viktig å vite for den som skal flytte.

Les mer om hva det koster å bo

Får ikke bo hjemme

Hei. Jeg bare lurer litt på hvilke rettigheter og slikt jeg har. Foreldrene mine sier at jeg ikke får lov å bo hjemme lenger. Jeg er 19 år. Grunnen til at jeg ikke får lov å bo hjemme, er at jeg kan hisse meg opp av og til. Det er som regel noen som kommer med noe frekt, som gjør at jeg blir sint. Kanskje noe av grunnen til at jeg blir så sur, er at jeg ble slått av far min når jeg var liten. Jeg ble også låst inne. Faren min mobber meg og kaller meg stygge ting.

Jeg innrømmer at jeg ikke er noen enkel person å leve med heller, har kanskje adferdsproblemer. Jeg lurer på om jeg kan anmelde faren min. Kan jeg saksøke foreldrene mine, dersom de 'kaster' meg ut? Jeg vil ikke ta kontakt med barnevernet i kommunen, i tilfelle det er noen som vet hvem det er snakk om. Jeg håper dere kan hjelpe meg.

 

  SVAR: Vi forstår av spørsmålet ditt at du likevel ønsker å bo hjemme, men ikke får lov? Du bør tenke alvorlig over om det er det beste for deg å bo hjemme når du har det forholdet til forholdene som du beskriver, eller om det ville være bedre å finne noe for deg selv? Vi vet dette kan være vanskelig med prisnivået på dagens boligmarked, men kunne kanskje være verd å undersøke. Det finnes kommunale boligstøtteordninger, sjekk med kommunen din.

  Hvem har rett til sosiale stønader?

  Du er over 18 år og voksen. Loven om barn og foreldre må forstås slik at foreldrene kan bestemme at den unge ikke lenger skal få bo hjemme, selv om dette kan virke både urimelig og brutalt. Foreldrene har som hovedregel heller ingen forsørgerplikt for unge over 18 år, bortsett fra i de tilfeller der den unge vil fullføre slik utdanning "som regnes som vanlig." I praksis betyr dette å fullføre videregående skole.

  Du spør om du kan anmelde faren din, eller om saken er foreldet. Det å slå et annet menneske er en forbrytelse etter straffeloven. Det er spesielt grovt hvis det er et barn som blir slått. I loven om barn og foreldre er det uttrykkelig bestemt at barn og unge under 18 år ikke må utsettes for vold eller annen krenkende behandling. Det gjelder altså også 'psykisk vold'. Hvis det virkelig er slik at du, til tross for det du forteller, egentlig ønsker å bo hjemme, bør du nok vurdere veldig nøye om det ville være klokt av deg å anmelde faren din.

  Du skriver at du ikke vil ta kontakt med barnevernet. Etter det du skriver, ser det heller ikke ut som du og familien din tidligere har hatt kontakt med barnevernet. Hadde det vært satt inn hjelpetiltak før du fylte 18 år, ville hjelpen gjennom barnevernet kunne fortsatt inntil du fylte 23 år om du hadde ønsket det. Hvis det ikke har vært noen kontakt med barnevernet før, vil barnevernet imidlertid ikke kunne hjelpe deg etter at du fylte 18 år.

Les mer om hva som er viktig å vite for den som skal flytte.

Les mer om hva det koster å bo

Kjæresten har det ille hjemme

Hva skal jeg gjøre når kjæresten min har det ille hjemme? Har hun lov til å flytte til meg når hun er 16 år?

  SVAR: Det spørs nok veldig på hvilke problemer kjæresten din har hjemme. Er det vold og slag eller overgrep, må dere anmelde det til barnevernet (ring gjerne alarmtelefonen på 116111) og politiet (ring 02800).

  Dersom det handler om irettesettelse og problemer med grenser o.l. må hun snakke med foreldrene sine om problemene slik hun oppfatter dem. Be henne om å skrive det ned først, så husker hun det hun skal si. Det hjelper ofte å ta med seg en annen voksen (som er på hennes side eller som forstår hennes situasjon) i samtalen.

  Hun kan også ta kontakt med et familievernkontor i nærheten av der dere bor, og ta opp problemstillingene med dem og eventuelt be om at familien skal kalles inn til samtale. De er vant med familieproblemer, og skal være der for å forbedre hjemmesituasjonen.

  Du kan være en viktig støttespiller for kjæresten din, og det er en viktig rolle for deg.

Borteboerstipend

Hei. Jeg er en jente på 17 år som skal flytte ut når jeg er 18. Jeg har sjekket litt rundt på nettet ang. stipend og det sier at det er 3 krav som må til hvis man skal få bortebostipend. Hvis jeg flytter ut når jeg er 18 år (foreldrene mine tjener helt normalt), selv om jeg går på videregående skole, så får jeg ikke noe stipend???? Er det ikke vanlig å kunne få et slags stipend siden jeg går på vg? det må være noe!! Hele poenget med stipend er jo å få dekket behovet så man kan overleve.

  SVAR:

  Du kan ha rett til bostipend dersom du må bo borte fra foreldrene dine når du er i videregående utdanning.

  I tillegg til at du ikke bor sammen med foreldrene dine, må du oppfylle minst ett av kravene under:

  • Mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole
  • Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei, vil du ha rett til bostipend.
  • Reisetiden er tre timer tur-retur eller mer mellom hjem og skole
  • Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend. Lærestedet må bekrefte at du oppfyller kravet til bostipend på grunn av reisetid.
  • Særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at du ikke kan bo hjemme.

  Les mer om bostipend på lanekassen.no

  Les mer om hva som er viktig å vite for den som skal flytte.

  Les mer om hva det koster å bo

  Skrevet av:
  Redaksjonen, ung.no
  Sist oppdatert:
  27.02.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Gutt 13 år
2
28.12.2017 02:30:18
Kjæresten min må ofte ligge sammen med mammaen sin og moren kysser henne på munn, jeg syntes dette er veldig rart, er dette lov?
Gutt 17 år
3
27.08.2017 00:42:35
Foreldrene mine sier at jeg er farlig når jeg prøver å diskutere med de, de vil ikke høre på mine forslag og konklusjoner, de sier at jeg er for dum til forklare eller fortelle dem noe som helst fordi jeg er 17 år og de er 40 år. Istedet for å prøve å finne en løsning har det endt opp med å angripe meg og så ringe til politiet for å skylde på meg. Høres kanskje ut som en psykopat når jeg først sier dette men på grunn av at barndommen min har vert preget av dårlig oppfølgelse og mye kjefting og blitt slått av faren min ønsker jeg at de skulle blitt henrettet på den elektriske stol. (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Jente
1
31.03.2017 19:00:38
Jeg er en jente på 13 år, og jeg trives ikke i det hele tatt hos mamma ( med ADHD)Ho har fått seg ny kjæreste +barn, noe som har gjort at jeg har forandret meg veldig. Kan jeg bare bo hos pappa uten hennes fullmakt? Ho hadde mest sannsynlig ikke gått med på det
Jente15
7
15.04.2016 20:18:46
Kjære foreldre der ute... Vi forstår at mange av dere prøver å bevare våre fremtider, at dere beskytter oss, ønsker oss godt. Men bare husk, det finnes grenser... Vi trenger ikke livskurs i alt, vi trenger ikke de strenge grensene dere gir oss. Tro det eller ei, de aller fleste av oss har en hjerne, vi tenker og bruker den godt. Jeg har ganske strenge foreldre og det er vanskelig å snakke med dem om ting osv. Det er mange ting jeg ikke får lov til som de aller fleste vennene mine kan. Klager ikke, men dere bekymrer dere alt for mye. Og vet dere hva som skjer når dere nekter oss ting? Vi gjør det motsatte bak ryggen deres. Det er bedre at dere gir oss mer frihet og advarer oss om å være alene om konsekvenser enn å bare nekte oss ting og stenge oss inne i et rom av press som vi blir gale av. Jeg er redd for å vokse opp som en nervøs person. Beklager, jeg elsker dere veldig, men det er lov å roe seg ned litt.
Forelsket99
3
21.10.2015 10:34:20
Jeg er seksten år og har fått meg en kjærest som er åtte år eldre en meg. Vi har det veldig fint sammen og han bor ikke langt fra der jeg bor. Nå er det slik at jeg ønsker og sove hos han slik at ikke trenger og reise hjem. Vi bor jo så nære likevel. Pappaen og serlig mamma maser hele tiden på at jeg må komme hjem om kvelden. Hvet det er sent og komme hjem kl ett men vi har det så fint. Hva er vanlig ? Kan foreldrene hindre meg og overnatte hos kjæresten min? Jeg syns jeg burde få lov.
Meg01
19
04.03.2015 14:44:05
Hei. Jeg er 13 år. hjemme hos meg er det bare krangel. Mamma sier set er bare min feil. hun sier utrolig mye slemt feks hvordan er det mulig at du har venner, jeg er så skuffet over deg du klarer ikke en dritt, du er bare sress for meg osv... Jeg tar det veldig mye til meg og det plager meg i hverdagen. Jeg har to andre søsken som jeg føler at mamma favorittiserer fordi de er så mye mer "vellykket" enn meg som mamma sier. Jeg føler at jeg ikke orker mer av mamma som alltid må krangle med meg og si stygge ting om meg hva skal jeg gjøre?
faen a
12
30.05.2015 21:39:36
Jeg har det omtrent helt likt som deg, men hos meg er det far som er syk i hue. Det er umulig å snakke fornuft med han ettersom han bare kjefter og skylder på meg for å ødelegge familien ogsånt. Du får bare holde ut så lenge det går, stå på ditt og ta deg en tur ut av huset når det blir for jævlig. Så får dem skylde seg sjøl når det går ille
Anne
9
16.04.2015 08:13:41
Uff dette er ikke noe hyggelig .Mammaen din mener det nok ikke slik , men er nok bare sliten og frustrert .Fortell henne en dag dere ikke krangler ,at dette gjør deg veldig lei deg og trist og at du bruker mye tid på og tenke på de tingene hun sier i etterkant av en krangel. Lykke til :)
sofie
3
30.01.2015 16:25:03
det er alltid krangling hjemme. det er alltid noe som er galt, alt skal være på stell hele tiden hjemme, men det jeg gjør er aldri bra nokk... hva skal jeg gjøre for å unngå krangling og sånt hjemme?
Johanne
4
08.06.2014 20:02:49
Jeg hater moren og faren min.
De er sååå teite. Jeg kunne fått det bedre hvis begge døde. (red: Du kan skrive inn til ung.no/oss og få hjelp og råd)
Elsker deg mor❤️
8
30.10.2013 00:20:35
Jeg er 15år og har selvfølgelig kranglet med min mor før, men jeg angrer hver dag for snakke til henne på den måtte og sier Unnskyld og da blir vi venner igjen. Det jeg vile si er at dere bør være veldige gald i deres mor. Noen har ikke mor, eller noen vet ikke hvordan moren dems so ut. Det er triste greier :( uansett så bør dere respektere dem og ikke moren din stresse.... Til dere som er rundt 12-18 det er den tiden der dere skal hjelpe mor.. Det var hun som bar deg i 9 harde måneder, det var hun som hjalp deg når du skaddet deg, var det ikke hun som har altid vært der for deg når du virkelig trengte henne? Sånn menneske kalles en mor.. Det er en person som elsker deg og kommer altid til å gjøre! Gjør henne glad som hun gjør med deg❤️ Hun elsker deg og jeg elsker henne for live❤️
Får Lov
10
08.08.2013 23:21:05
Jeg hadde en kjæreste i barnehagen og jeg fikk overnatte hos kjæresten. Men. vi lå ikke ved side av hverandre
KRANGEL HJEMME!!
2
08.09.2011 23:42:55
Hei! Jeg er en jente på 15 år. Jeg vill så gjerne at min mor og min søster på 18 skal slutte å krangle. Det som er problemet er at mamma misforstår. Dette har holdt på en stund! Søstra mi prøver først å spørre på en pen måte, men hvis diskusjonen var lenge nok fører det til noe mye verre! Mamma liker ikke den måten søstra mi snakker til henne. Moren min sliter litt med økonomien, og jeg vet ikke hvordan jeg kan være til hjelp, når jeg ikke har jobb selv. Men jeg syntes at foreldre skal være til hjelp når det gjelder møbler til huset ikke sant ?! det er bare komplisert, og jeg trenger råd.! (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Maria
2
30.08.2010 21:07:25
Selv om jeg må godta regler hjemme og må ha full respekt for dem, så må jo dem respektere meg? Som at jeg og søskene mine får all skylda, og dem tar meg ikke seriøs når jeg sier at jeg vil ikke at dem skal røyke i bilen.
Mag
2
30.08.2010 02:10:21
jeg er en gutt på femten år. Føler meg som over 18 både psykisk og fysisk. Ingen av vennene mine tar meg som jeg er, og ingen hører. Hjemme krangler jeg med stefaren min, moren min og faren min. Har to personer i livet mitt som delvis forstår meg. Men den ene er for barnslig til å ta seg tid til å snakke med meg og den andre for langt unna. vent nå litt.... Skulle komentere innleggene her. :P Ser at det er mye dumt og tullete her. Et eksempel med en gutt på femten år lurte på om han kan spille Counter Strike (PC) som er et 16 års grensespill. Han lurte p.g.a moren hans ikke tillot han det. Det er jo selvfølgelig morens valg. For hun er ansvarlig for han til han er 18. Jeg har akkruat de samme grensene på det området. Når jeg var fjorten fikk jeg ikke lov til å spille femten års aldersgrense spill. Men Det er jo selvfølgelig Bra innlegg her oxo !!. Så en jente som lurte på info angående, utflod, mensen og bryster. Sånne innlegg trenger vi flere av! De som kan bidra til å spre informasjon om temaer ungdom vet lite om, de burde vi ha. Og ellers trenger vi dem ikke!. Glad for at vi har ung .no :D ! (Red: Så flott at du bruker og liker ung.no. Husk at ting du kanskje synes er tullete å spørre om, kan være viktig for en annen. Hvis det er ting du trenger å få svar på, er det bare å sende det inn på ung.no/oss)
Joakim
2
29.08.2010 21:57:00
Hvordan vet man at man har anorexi? (Red. Du kan sende inn spørsmål på ung.no/oss. Les også mer på ung.no/spisef )
gutt på 14 er sint
6
29.08.2010 14:46:00
igår fikk jeg kjeft bare fordi jeg var hos noen andre og moren min sier at jeg ikke har lov til ha noen venner har hun rett til det? vær så snill svar meg fort. (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
norwbelieber
2
09.07.2013 14:04:47
jeg har dt sånn å
Jente
7
03.07.2010 23:05:00
Hei jeg er en jente på 13 år som ikke får respekt fra foreldrene og at di aldri hører på meg.Mammaen min kjefter på meg for vær eneste ting jeg gjør og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre,jeg får lyst til å rømme hjemme fra og dra langkt langt vekke fra alt men det kan jeg jo selfølgelig ikke gjøre.Er det noen som har noen tips eller noe så vær så snill si ifra :) Det hadde vært veldig fint om noen kunne støtte meg litt. Fra Meg! (red: Du kan skrive inn til www.ung.no/oss og få svar og råd)
Lolipop
3
08.01.2017 18:05:47
Jeg sier bare røm hjemmefra. Det virker som om hun ikke bryr seg om deg. Så jeg sier kjør på hva har du og tape
Anonym
1
03.07.2010 13:14:00
Jeg er ei jente på 12 år, som er stor for alderen både psykisk og fysisk. Til og med foreldrene mine har innrømt det. Men jeg føler fortsatt at de ikke har respekt for meg når jeg snakker. Jeg tenker ofte at om jeg hadde vært kanskje 17 så hadde de hatt mer respekt for mine valg og meninger. Og om det er noe jeg først ville, som koster rundt 1000 kr, men jeg har ombestemt meg, har jeg rett til å ombestemme meg? Selv om foreldrene mine fortsatt må betale så mye? (Red. Du kan stille spørsmål ved å bruke skjemaet nederst på ung.no/oss)
A-magasinet
4
19.02.2010 11:03:42
Hei, Jeg er journalist i A-magasinet og er på jakt etter ungdommer som har rømt hjemmefra en el flere ganger de siste årene, for intervju. Hvis du vil fortelle din historie, ta kontakt på mail kristin.stoltenberg@aftenposten.no
Gutt 16
3
24.08.2015 23:31:03
Skulle gjerne rømt hjemmefra noen ganger(midlertidig selvfølgelig), men da trurer mine foreldre meg med å ringe til politiet, eller truer med STORE konsekvenser hviss jeg går ut døren.
Cec
3
24.11.2009 09:48:00
Hei! Jeg har flyttet til faren min fordi mamma og jeg er ikke så gode venner, men hun misliker det sterkt, men jeg gjør det som er best for meg. Hun vil ikke hindre meg foreløpig men etter jul må jeg ta en valg og ta konsekvensene av det valget jeg har tatt. Mamma forstår ikke hva problemet er... Alt er bare min skyld og hun sier at jeg ikke fortjener noenting. Hva kan jeg gjøre?? (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
irritert
9
21.05.2008 09:19:55
Har mora mi lov til å nekte meg å se kjæresten min fordi hun ikke liker han? Jeg er 17 år, og har kjent han i noen år nå, jeg vet at det er han jeg vil ha, men jeg får ikke engang lov til å møte han som venn av mora mi, og jeg er så lei av å måtte snike rundt og holde det hemmelig for henne når jeg mener at hun burde gi han en sjangse. Jeg har prøvd mange mange ganger å snakke med henne om det men hun blir bare sur å skriker til meg å nekter meg å si noe i det hele tatt! hva skal jeg gjøre?
heregud
12
11.05.2008 01:14:55
NORSKE UNGDOMER BØR FAEN MEG HOLDE KJEFT!!!! Vi har det ikke LITT like mye problem som de i andre land. Her står vi og sminker or i tonnevis og går med stygge Merkevarer. Så Tenkt Før dere har tenkt og klage og Vær glad for at dere enda er i livet. Jeez
Gutt 15
7
16.03.2014 15:02:16
Her snakker vi om livet i norge, vi prøver ikke å sammenligne livet vårt med andres liv i andre land! Tenk litt på det, dere som tenker annerledes!
jente 16
4
23.04.2008 13:38:55
hei. jeg lurte på hvor lenge kan barnevernet være involvert i livet mitt så lenge alt går så bra nå? Jeg begynner å¨bli utrolig lei og orker snart ikke mer. (red: Du kan sende spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Mee
1
17.04.2008 18:50:22
Hei, jeg er en jente på 15 år. jeg orker ikke være hjemme lenger, vil ut herfra, men kan jo ikke siden jeg bare er 15. krangler med mamma hver dag pga dette med skolen. Pappa bor ikke her lenger, ikke broren min heller. men mamma sier jeg bare kan flytte når som helst. Hva gjør jeg når jeg ikke Orker Hjemmet eller mamma mer?
Linn
3
09.04.2008 23:44:05
Hei! Jeg ser det er mange unge her som har problemer hjemme, på skolen og diverse. Dette er veldig synd, men få hjelp! Hjelper ikke å bare vente og håpe det går over! Jeg er 19 år nå, og skal utdanne meg som barne- og ungdomsarbeider. Jeg har lært mye av hvordan unge ter seg i ulike situasjoner og jeg har den evnen til å se når noen ikke har det bra hjemme. Jeg hadde det heller ikke bra hjemme, men ¨det var aldri noe fysisk. Det var alltid psykisk. Faren min ødela selvtilliten min helt ned til bånd. Jeg ville bare vekk fra livet. Men da jeg fikk snakket med en voksen og vennene mine, ble det litt bedre. Jeg fikk etter hvert mot til å snakke med faren og moren min, og fikk stoppet det ei lita stund. Men han fortsatte. Nå har jeg flyttet hjemmefra, og alt er bare bra. Nå har faren min hjulpet meg sinnsykt mye og blitt kjempe grei! Det jeg vil si er at dere kan ikke fortsette å tenke negativt! Da går det bare en vei! Prøv å snakk med helsesøster eller en annen voksen du kjenner og stoler på. Noe dere også kan gjøre er å lete på nettet, for å finne andre løsninger! Håper det kommer noe godt ut av det jeg skriver her nå. Snakk med venner :)
M
6
29.03.2008 03:04:57
Jeg flyttet hjemmefra når jeg var 16 år, angrer ikke i det hele tatt! Det er det beste som har skjedd meg, det er så utrolig godt!
Anonym
2
10.03.2008 20:04:56
Foreldrene mine bruker vold mot meg og jeg vet ikke hvem jeg skal snakke med? jeg er en gutt på 14 og vil flytte hjemmefra når jeg er 16....
whocares((:
1
10.01.2008 22:09:48
livet er kjipt .. jeg vil nå ''nirvana'' nå jeg. hahahaha. så slipper jeg alt det jævla maset......
Anonym
3
27.10.2007 12:04:59
mora mivil tvinge meg å slutte på skolen å fløtte meg hjem.. og har truet meg me politiet.. ho har sjøl og barneværne bestemt på å at jeg skal slutte påskolen.. og fløtte hjem.. hva skal jeg gjøre.. jeg blir ikkke hørt ! Hvordan rettigheter har jeg ? Jerg er 16 år ! jente. (red: du kan sende inn spørsmål og få svar på ung.no/oss)
annonym
3
19.09.2007 17:32:14
jeg lager mye kaos ute og det fører til at de hjemme strykker med også jeg og moren min krangler nesten helle tiden om saker og ting jeg prøver å sjerpe meg men jeg klarer ikke å holde meg unna problemer jeg har tenkt en del å synes at hvis jeg kanskje flytter til et annet sted så kan jeg kanskje prøve å komme meg i riktig vei igjen men hååper dere svere tilbake på dette meldingen plizz trenger hjelp !!!!!!!!!! hilsen subone (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Misha
3
07.09.2007 17:06:00
Jeg er en jente på 15år som bor hjemme hos faren, moren og kusinen min. Da vi bestemte oss for å ta over kusinen min som fastboende her var det også bestemt at Det skulle ikke gjøres noen forskjeller.. ingen. Men mine foreldre klarte ikke det. Noen ganger gir de meg for mye penger, og omvendt. Men det er kusinen min som får mest oppmerksomhet av oss. Hun er ett år eldre enn meg, men de skulle ikke gjøre noen forskjell v den grunn. Mamma og kusinen min krangler ofte, og kusinen min tør å snakke til henne tilbake. Jeg vet det ikke funker så jeg lar hver å snakke med moren min. Det er ikke vits å snakke med henne fordi jeg vet eter erfaring at hun ikke vil høre. Hun skal alltid ha rett. Det som plager meg også er at kusinen min oppfører seg veldig likt moren min. Og at moren min tenker på henne framfor meg.. Jeg vil ikke gå i detaljer ellers vil jeg høres ut som en bortkjemt drittunge.. noe som jeg ikke er.
jente 15 (16 i september)
5
05.09.2007 22:16:00
har utrolig strenge foreldre, begynte på vidregårnde nå i høst, må inn kl 11 om kvelden hverdag og helg, får ikke sove hos kjæresten såm jeg har vært sammen med i ett år.. krangle mye med mamma, har lite venner osv.. hva kan jeg gjøre med det? har prøvd å prate om det med dem, men det ble bare verre av det:( HJELP!!
marianne
2
24.08.2007 14:15:50
Mine foreldre er veldig religiøse.Jeg har fått hørt fra jeg var født om det kristelige.Ble tatt med i forsamlinger,kirka. Jeg er eldst, så da vet jeg at det skal forventes ganske så mye av meg. Etterhvert når jeg var i di samlingene, ville ikke det selv da..kjente jeg etterhvert en slags panikk i meg.Jeg ville bare at han mannen som pratet skulle hysje.Begynte etterhver å bli varm i hendern.redd jeg mange gang skulle skrike. Har også fått hørt at samboeri,det er galt, men det gjør ikke jeg. Er nå 19 år og de henger enda over meg. TV`n var f.eks. "djeveløye"ble bært bort da jeg va liten når det kom folk, og når påska nærmet seg, dagruet jeg meg skikkeli. JEG HUSKET DA JEG VAR LITEN,satt besteforeldrene rundt meg og fikk meg til å gråte,jeg,et lite barn,fortalte de slike ting,og jeg husker det enda. Foeldrene mine er veldig streng,jeg valgte å fløtte ned sørover(bodde i nord) denne sommeren,for å få pause,fred. Måtte finne på en unnskyldning,sånn at jeg fikk fløtte.For om jeg skulle ha et friår,da skulle jeg bo hjemme,eller i nærheta, men kjente selv at jeg hadde fått nåkk. Jeg har en kjærest.Han har vært en utroli go støtte for meg,fått meg i go humør,når jeg har vært helt nede.Vi har pratet om det og han er for meg uansett.Foreldrene mine liker han ikke,siden han ikke er kristen. Jeg har fått hørt så mye rar, er hans madrass osv...i dag fikk de vite at jeg ikke skulle gå skole, sa at jeg hadde bedratt dem og det var så mye annet. Det var bestevenninna mi som hadde sagt det da.Jeg skulle jo si det til dem,når det ble tid for det,men gikk ikke det jeg tenkte meg.Fikk tlf.hjemmefra, at dem kanche skulle ordne meg psykiater om jeg var helt frisk? neida,jeg er bare 19 år,som ikke fårgjøre ting selv og når man ikke får lov til det,så må man bare lyge til dem, vet at det er ille, men e sånn det blir. I denne perioden fikk jeg elveblest, legen lurte på om jeg stresset mye ellr tenkte mye på en ting og det stemmer jo.Ja, e så mye man kunne ha nevnt,men e nåkk. E veldi gla i foreldran mine, e bra synd vi har d sånn her. HAr prøvd å prate med dem, men så virke det som at di glemmer av det di sjøl har sagt. jaja..
lei
2
30.07.2007 01:10:48
fint å se det er flere som sliter hjemme. foreldrene mine kontrolerer ALT, til og med pengene jeg jobber for selv. de spurte om jeg gikk på stoff fordi jeg hadde så mange uttak i minibank.
Caroline
4
25.07.2007 23:56:28
Hei, jeg er en jente på 14 år(snart 15).Jeg har det veldig vondt hjemme og jeg orker ikke mer.Jeg krangler med familien min hver eneste dag. Vi har ganske mye problemer også. Jeg får mye kjeft for ingenting, og mor og far ber meg om å gå min vei hver gang jeg kommer.Jeg skjønner bare ikke! De er ikke glad i meg og bryr seg ikke om meg! Det er ikke annet enn skriking og krangling hele tiden og jeg holder ikke ut. Jeg gråter hver dag og vil bare dø. De ville vel ikke brydd seg uansett?? Har hatt mange vonde episoder der pappa har skreket masse stygge ting til meg som får selvtiliten min til å gå ned. Nå for tiden har mamma blitt slem mot meg også.Hun overser meg og vi glir mer og mer fra hverandre.Det er akkurat som om de går mot meg på en eller annen måte og jeg skjønner det ikke! Har jeg gjort noe galt? Jeg vil bare ha det bra i felleskap!! Jeg føler meg ensom og føler at jeg ikke har noen å snakke med! det er også slikt at jeg ikke tør å snakke med "foreldrene" mine om det. De vil aldri forstå, og de gangene jeg har prøvd så overser de meg! Sommerferien i de to siste årene har vært et maretitt og julafen et helvete. Jeg har i tilegg også begynt å drikke litt og driver med selvskading. På toppen av det hele så har de faktisk gitt meg alkohol noen ganger. Er det greit? eller er det veldig alvorlig? jeg liker det jeg også liksom. Men på slutten: Hva skal jeg gjøre?! Burde jeg kontakte barnevernet? Og jeg vil bare bort herfra og begynne å virkelig leve! (red: Du bør snakke med en voksen du stoler på om dette. Det er mulig å få hjelp, for eksempel via familievernkontoret nær dere (se www.bufetat.no under familie).)
jente
5
25.07.2007 23:32:10
jeg hater å bo hjemme! jeg har det veldig dårlig her også. Jeg krangler med foreldrene mine hele tiden og vi klarer ikke å være i samme rom uten og krangle. og jeg føler meg så ensom, for jeg kommer ikke overens med noen av søskene mine heller, og jeg føler at jeg ikke har noen og snakke med ;( jeg har mest prpblemer med pappa da. Han er selveste djevelen!! hater han sånn! og en gang da vi krangla så tok han tak i armen min og begynte å slepe meg opp trappa, men så prøvde jeg å få han til og slippe meg også pressa han med sånn jævlig i trappa,også fikk jeg ribbeina på kanten *jævlig vondt* fikk nesten ikke puste!! hva skal jeg gjøre? jeg vil bare komme meg bort herfra så fort som mulig! hverdagen er et maretitt og jeg takler det ikke mer!
Silje
2
21.06.2007 20:48:22
Hei.. Jeg er en jente på 14 snart 15, jeg har veldig lyst å flytte vekk når jeg er 16, men mamma er sterkt i mot det. Det er greit for pappa, men når først mamma har sagt sin mening kan han ikke si noe i mot henne. Meg og to venninner har veldig lyst å flytte til videregående, de to andre får lov, men ikke jeg. Jeg orker ikke bo hjemme stort lengre, jeg krangler drit ofte med mamma. Jeg bodde et halvt år hos pappa i et helt annet fylke, da ble alt mye bedre mellom oss, men etter at jeg flyttet hjem igjen har alt begynt på`an igjen. Jeg har nettopp hatt en stor krangel med mamma å jeg fikk så med drit slengt i tryne, å det orker jeg ikke å leve med i litt over 3 år til.. Jeg har store problemer med meg selv også, så har de rett til å nekte meg det om det er det beste for meg selv?
OMG
1
25.05.2007 16:00:31
Jeg ser ingen problemer i at ungdommer i kan flytte fra hjemmene deres når de er 16 år. Her jeg bor MÅ vi flytte når vi er 16 hvis vi skal få en høyere utdannelse. Her jeg bor er det ikke noen vidregående skole eller noe sånt, og vi må flytte ganske langt. Det går ikke ann å kjøre i en time eller noe for å komme hjem å spise boller hos mamma og pappa. Der det er vanligst å flytte må man ta båt fra 3-7 timer. Og det er ikke at de går båter flere gang for dag heller, det går bare noen få ganger i uken. Alle i min familie har gjort det og jeg skal selvfølgelig gjøre det når jeg blir så gammel. Så jeg ser ingen problemer i det.
Bjørn
2
18.05.2007 00:41:47
Jeg syns det er utrolig synd at barnevernet har fått et slikt dårlig stempel på seg. Ser her på innleggene at veldig mange unge er redd for å ta kontakt med barnevernet.Ikke vær det! De har hjulpet familien min utrolig mye igjenom årene! Mor hadde store pykiske problemer,mens ste-far var alkolisert og voldlig. Når moren min lå på mental-sykehus etter et mislykket selvmordsforsøk,mens storebror var på ungdomshjem etter et ran,så va det ikke mye jeg kunne lene meg til med de store problemene jeg fikk. Ikke bare det at stefaren min slo både meg og de andre søskene mine,så ble jeg mobbet på skolen grunnet overvektheten min og broren min. Det var virkelig harde tider,men solskinnhistorien her er faktisk det at vi innså de store problemene vi hadde, og kontaktet barnevernet,og etter år med hjelp,så har denne familien det mye bedre. Vi har fortsatt store problemer grunnet alkoholmisbruket til stefaren min og adferdsproblemene til lillebroren min,men bortifra det,så går det bra! Og all takk for dette,er grunnet barnevernet! Men det er en ring jeg gjerne ville at redaksjonen kunne svart meg på: Jeg hadde store planer om å flytte nå til sommer. Fikk samtykke fra begge foreldre,og fant meg en passende hybelleilighet. Problemet er da at jeg har mistet jobben,og jeg bor under 4 mil fra skoleplassen min til min nåværende boplass. Aller helst ville jeg ha jobbet,men jeg frykter det skader skoleutdanningen min. Er det mulig og få tak i bostipend der min grunn er at jeg og mine foreldre mener at det er best for meg og få bostipend,slik at jobben ikke strider med skolen min? Setter stor pris på en eventuel tilbakemelding.(red: vi legger ut spørsmålet og svar under emnet barnevern innen en uke :O))
Jente 14
8
01.05.2007 22:21:05
Hei . Venligst svar . Kan jeg bestemme selv om jeg vil Overnatte hos min kjereste eller ikke ? Er det noe min mamma kan bestemme .?
marie
1
22.04.2007 20:07:54
har mamma rett i og bestemme alt over meg når jeg bor hjemme?
( anonym)
1
18.03.2007 11:42:17
hei!! jeg har en kamerat som ikke har det bra hjemme! det er så ille at jeg lurer på om han kan flytte til noen andre voksene i familien?!? han blir 15.. morra er død og ste-morra har prob.med seg selv.. hun er kjempe slemm! han får ikke spise så mye han vil åsånn.. han blir sulta når hun er hjemme!! faren kan ikke gå fra ste-morra pga.noe greier jeg ikke vet om.. hun er slemm med faren oxo! pleas! HJELP! han er så tynn :( han er hos noen andre nå da.. å ste-morra er et annet sted..men det er bare for en stund.. (Red: Du bør snakke med noen voksne om dine bekymringer så kan de ta kontakt med barnevernet. Kanskje foreldrene dine eller en lærer på skolen? Det er kjempe fint at du bryr deg og bekymrer deg for dine venner, men det er de voksne som må ta tak i dette problemet.)
helen
4
15.03.2007 10:50:44
hei no he det seg sann da at e egentlig bor in america og pappa bor hjemme i norge mamma og pappa he skilt seg dei he tvillinga og det e me og søstra mi so bor i norge ..... osss vil gjerne møtest meir ennn barre i påske ferie og dit odg dat vi vil gjerne møtest meir enn det men mamma vil ikke flytte fra america og pappa vil ikke flytte fra norge....søstra mi sa at det var en norsk side for ung her i norge det er en der jeg bor også men ejeg husker ikke hva den het det var emmm help for the california kids eller noe sann...men det vi lurte på var om derre kunne ha komt med noen forslag om hvordan vi kan møtest fro ditta her er ikke sann annna kvar helg styr sia ej bor i usa L.A (los angeles) og til de som luerer mange som spør nei jeg møter ikke film stjerner hver dag he barre sett noen av de på fame of walk eller noe sann men han blir vant til det så han merker ikke så mye vist han ser en kjendis lenger så klart han merker det men reagere ikke på samme måten lenge.....å nei jeg er ikke nabo med noen heller har ikke rå til å bo i beverly hillls vi!!!!!!! (Red: Vil du sende spørsmål og få svar, ken du gjøre det fra forsiden (ung.no) under: Lurer du på noe)
Ida..
1
04.03.2007 16:15:02
Hei.. Jeg er ei jente på 16 år som er møkk lei livet nå.. Alle vennene mine ditcher meg, å guttene er bare ute etter fitte, og ikke noe forhold! Jeg er så lei, det er bare krangling å jævli hjemme.. Jeg har akkurat vært i nor en tur for og komme meg vekk fra alt som skjer i denna stusslige lille byen.. selv om det er en liten by, kan my rart skje! Jeg er dritt lei livet mitt! Hva skal jeg gjøre? (red: Noen ganger hjelper det å snakke om det. Er helsesøster på skolen ok å snakke med? Du kan også ringe hjelpetepefonen (Røde Kors), Tel: 800 33 321 man-fre 14–20.)
..
1
04.03.2007 15:51:58
Jeg hadde angst som 11 åring.. jeg vet ikke hva det kom av, og lurer fortsatt veldig mye på hva det kan vere.. Ofte tenker jeg mye på den harde tida og får en ekkel følelse i meg..
Karoline
1
27.02.2007 12:11:18
Hei. Det er mye krangel hjemme.. Det er ikke så alvorlig som at foreldrene mine slår eller noe, men moren min oppfører seg som en liten jente JEG må påsse på og Pappa kan bli så sint, at jeg er redd han en gang kan slå meg. Jeg vet de er glade i meg, men de kjefter hele tiden på meg. Nesten alt jeg gjør er feil. Lillebroren min sitter hele tiden på dataen, men det er jeg som blir kalt lat. jeg rydder ofte for jeg orker ikke å bli kjeftet til.. Er det et teit problem? Jeg føler jeg ikke har noe å klage over, for mange har det verre enn meg... Hva skal jeg gjøre?
noring14 jente
2
20.02.2007 23:35:30
jeg er ikke populæt på skolen!! men jeg sminker ikke meg.. å sier ikke noe serlig. men i paralellklassen har jeg mange venner! men jeg vil ikke bytte klasse! å i klassen kjenner jeg ingen.. hva kan jeg gjøre? ikke svar at jeg må bli kjent med de i klassen.. det er ikke lett!
mari
2
20.02.2007 10:13:23
hei jeg er en jente på 17år blir 18 i september.. jeg bor hjemme med min far.. min mor døde da jeg var 11 år.. jeg har ett problem når jeg va 13 sa farn min at jeg kunne bare flytte ut jeg gjor det.. men flyttet tilbake.. når jeg var 15 sa han det samme jeg gjor det.. for han sa han ville ha meg tilbake.. å nå er jeg 17 år bor hjemme har hørt i nesten 1 år hverdag du kan flytte ut... i går sa han i mårrn kan du bare leite etter hybel.. så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre kan jeg få penge hjelp noen plass??? hvor kan jeg få hjelp??? er det mulig for meg å flytte hjemmfra med 1558 kroner hver månde hvor kan jeg få hjelp??? er det rett av meg å ta min far på alvor.. ja jeg gikk hos psykolog for 3 månder siden han sa jeg skulle ta min far på alvor å bare gjøre det...
3
18.02.2007 00:44:43
Hei. Jeg føler ikke at jeg er helt normal når jeg forteller dette, men jeg vil gjerne ha fosterforeldre. jeg har ingen problemer i familien min, men vil flytte til noen andre. Bare i 2-3 måneder eller noe.. Kan noen hjelpe meg?
anonym
2
15.02.2007 19:48:10
lurte bare på; kan jeg flytte ut når jeg er 14 år? forklar?
Anne
3
06.02.2007 18:22:45
Det e mange som ha nevnt d her, men ingen som har gitt svar(som eg ser) men eg føler eg må ha svar: Eg e 13 år, mine foreldre e skilt, faren min bor i Kanada, så eg bor alene hos moren min. Eg kan ikke sankke med moren min om dette, for hun skjønner ikke. Eg e bare irritert uannsett ka hun gjør, og eg e skikkeli lei meg for det, for det e ingenting hun kan gjøre annerledes egentlig, men eg kanke slutte å bli frustrert... Ka ska eg gjøre? (red: du får mail. For å å få svar på spørsmål, bruk vår spørretjeneste fra forsiden:'Lurer du på noe' eller lenken under artikkelen overfor)

Spørsmål og svar

Er fylt 18 år nå men likevel har visstnok foreldrene mine forsørgerplikt, hva går det ut på?
Hei Foreldrene dine har et ansvar etter barneloven å dekke dine nødvendige utgifter så langt de evner. Hvis en av foreldrene dine ikke bor sammen...
Hodet mitt er fylt med kaos på grunn av skole og familie.
Hei Jente 17 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Slik jeg forstår det du skriver så er du ikke med andre ungdommer på fritiden da du blir nek...
Hva kan jeg gjøre for at familien min ikke tar pengene mine?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Det er leit å høre at du ikke får ha pengene dine i fred. Det du har fått i gave er ditt, også penge...
Har mamma lov til å ta mobilen min? Og å lese meldingene mine?
Hei FNs barnekonvensjon slår fast i artikkel 16 at «Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatli...
Pappa vurderer nekte meg å overnatte hos kjæresten min. Har han lov til dette? Hvis han nekter kommer jeg aldri til å snakke med han mer. 
Hei Gutt 16 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Du spør om det er lov for foreldre å nekte deg å overnatte hos din kjæreste. Dette har din pap...
Mamma blir bestandig sur! 
Hei, og takk for spørsmålet! Det er nok mange ungdommer, og foreldre som kan kjenne seg igjen i det du skriver om her. Jeg kan forstå at dette er...
Har planer om å flytte ut pga hjemmesituasjon,men hva med det økonomiske?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er leit å høre at det er konflikter hjemme hos deg og verbal vold. Jeg forstår godt at du ønsker å fl...
Pappa er sur på meg hele tiden og jeg er redd, hva skal jeg gjøre?
Hei jente 13 år. takk for ditt spørsmål til ung.no. Det er ikke bra at du har det så dårlig hjemme og er redd. Derfor er det bra at du kontakter...
Mamma og pappa krangler hele tiden.
Hei Flott at du sender inn spørsmål til ung.no! Det er trist å høre at forledrene dine krangler så mye at du får mareritt på natten. Det må ...
Familien min krangler å skriker til hverandre hele tiden
Hei Det høres ikke bra ut å når det er sånn hjemme.  Når de voksne krangler mye, blir det dårlig stemning og det kan føles utrygt.  Barn ska...
Venn som mobbes og plages hjemme
Hei Det er bra at denne vennen får støtte av dere.  Det høres ikke ut som han har det bra hjemme.  Det du beskriver med spytting og mobbing er j...
Foreldrene mine lar meg ikke gå ut med venner osv
Hei Det er en del jenter som opplever det slik som deg.  Mitt råd til deg er at du tar en prat med helsesøster på skolen eller på Helsestasjon f...
Kan foreldrene  mine bestemme om eg kan spille?
Hei Takk for at du skriver til oss i ung.no. Barneloven er klar på at foreldrene har ansvar for sine barn til de er 18 år. De kan derfor også kon...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Vil så gjerne sove over hos kjæresten
Hei Jeg kan godt forstå at du har lyst til å sove over hos kjæresten og omvendt. Det er jo som du skriver så fint å være sammen.   Det er li...
Vil ikke bo hjemme
Hei Du har tidligere fortalt barneverntjenesten om hvordan du hadde det hjemme og det tok de alvorlig. Du har bodd i beredskapshjem og på barnehjem,...
Mamma er så slem mot meg. Hun rakker ned på meg hele tiden
Hei   Det du beskriver av situasjonene hjemme høres veldig slitsomt ut.  Ut fra hva du skriver, kan det hende moren din ikke er i god psykisk bal...
Se alle