Overgangen fra å være barn til å bli ungdom er spennende, men også krevende. Kanskje merker du at venner som var hyggelige før begynner å forandre seg. Kanskje de blir tøffere og mer fjerne, eller bare annerledes.

Uten at du merker det like godt, forandrer også du deg – både blant venner og hjemme.

Det kan være vanskelig å finne nye regler

For de voksne hjemme er dette også en tid med mange forandringer. Du husker det kanskje ikke selv, men da du var liten så var du i en fase hvor du jobbet voldsomt med å finne ut hvordan du kunne løse ting på egenhånd! Du var ikke lenger en baby som måtte stelles hele tiden, du ville spise selv, gå i din egen retning og kle på deg selv. Litt sånn er det å være ungdom også.

Det skjer store forandringer i kroppen din og kanskje vil du bestemme inne- og leggetidene selv? Trolig vil du også bestemme hvilke klær du skal ha og hvem du skal være sammen med. Du skal inn i en ny rolle, det samme skal de voksne. De voksne må finne en annen måte å være sammen med deg på, for snart skal du klare deg selv. Da kan de ikke lenger følge med på alt du gjør og bestemme alt over deg.

FAKTA

TRENGER DU HJELP? Vi har laget en oversikt over steder du kan kontakte for å få hjelp: www.ung.no/hjelpetjenester Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss.

Hvorfor har jeg så strenge foreldre?

Mange ungdommer opplever at livet i familien blir annerledes enn det var før. De voksne kan oppleves som mye strengere enn tidligere. De setter kanskje innetider som er strengere enn det vennene dine har og de vil alltid vite hvor du skal og hvem du skal være sammen med. Kanskje føler du at de ikke stoler på deg? Eller at de ikke skjønner at du har kontroll og vet hva du gjør? Da kan det være lurt å huske på at de voksne fortsatt har både rett og plikt til å ta beslutninger som angår deg, og til å passe på deg så lenge du ikke er myndig.

Mange foreldre sier at det er vanskelig og skummelt og se sitt barn bli stor og selvstendig. Det er ikke alltid lett å vite hva som er passe strengt, verken for ungdommer eller for voksne. Men som du kan lese om for eksempel i Barnekonvensjonen, så får du gradvis flere og flere rettigheter.

De voksne skjønner ingenting, vi bare krangler

For mange kan ungdomstiden bety at man krangler mer med de voksne enn man gjorde tidligere. De fleste ønsker å ha det trivelig og fint hjemme, men hvordan skal du og de voksne finne løsningen på uenigheter? Noen ganger kan det være gjennom rolige samtaler dere finner ut av ting, men av og til er de voksne umulige å snakke med og det kan oppstå krangel. Når krangel oppstår, har det to sider: På den ene siden får du markert deg og vist hva du mener, men du kan også oppleve å få dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet er ikke nødvendigvis feil. Det kan hjelpe oss slik at vi ikke sier eller gjør ting vi kanskje angrer på etterpå.

Samtidig kan følelsene ta overhånd i en krangel og det blir roping og skriking. Da er det som oftest ingen som hører på hverandre. Det er akkurat som om jo høyere lyd det er på stemmen, jo mindre hører både du og den voksne! Og med mye skriking er det mange, både barn, ungdom og voksne, som kan bli redde. Når vi er redde hører vi enda mindre enn før. Det er ikke er plass i hodet til både høye lyder og redsel, vi klarer ikke å tenke klart da.

Hva kan du gjøre om det blir krangel?

Det beste å gjøre dersom det er høy skriking mellom deg og den voksne, er å gå unna for å ta en pause. Begge partene har godt av å roe seg ned. Man får trukket pusten, tankene kan komme litt mer på plass og det kan hende det går an å snakke sammen etter en stund.

Snakk sammen når dere er venner

Samtaler som handler om grenser og regler må alltid gjennomføres når man er venner. Først da kan dere gi hverandre tid til å fortelle ferdig meningene. Det er ikke sikkert de voksne vil gå med på dine forslag selv om det er en rolig samtale. Det er allikevel lurt å vise frem at du får det til, for en god samtale kan forandre den voksne. Du får vist at du kan tenke selvstendig, og at du kan argumentere godt for deg. Det kan altså bygge mer tillit mellom deg og de voksne selv om ikke alt går etter planen og du ikke får lov til alt det du vil.

Det er lurest at du viser de voksne at du holder de avtalene dere er enige om, for da vil det bli enda mer tillit. Av og til oppstår det noe som gjør at avtaler brytes, men dersom du varsler de voksne om at noe har skjedd, vet de at de kan stole på deg.

De voksne er urettferdige mot meg – hva kan jeg gjøre?

Når de voksne gjør forskjell på deg og dine søsken så kan det være gode grunner til det. Det kan hende søsknene dine trenger noe annet enn det du trenger, eller at de voksne har inngått en avtale med dem som du ikke kjenner til eller har noe med. Også søsknene dine har krav på privatliv.

De gangene du vet at det bare er urettferdig det de voksne gjør så er det lurt å snakke om dette en gang du og de voksne er venner. Å ta opp urettferdighet mens man roper og skriker vil sjelden føre frem. Det er også lurt at du husker noen eksempler på en gang de voksne var urettferdige, slik at du kan fortelle om det fremfor bare å si at de voksne 'alltid' er urettferdige. For det er det som oftest ingen som er.

Når ingenting nytter

Så, er alt alltid normalt med krangling? Nei.

Noen ganger går krangling over i fysiske slag, spark, dytting eller innesperring. Da er grensene trådd over, og de voksne gjør ulovlige handlinger. Også trusler om slag, innesperring, stygg kritisering og trakassering er ulovlig. I disse tilfellene er det svært viktig at du sier i fra til noen, enten det er en lærer du liker, helsesykepleier, en god venn eller andre i familien du har tillit til. Det er viktig for deg selv og din fremtid at du får til å varsle noen, for slik skal du ikke ha det.

Andre voksne må hjelpe deg eller de voksne hjemme hos deg. Vi kan ikke alltid vite grunnen til at krangling går over til voldsbruk, men dersom det er fordi de voksne har tankesykdommer eller for sterkt temperament, så må de få behandling eller kurs i hvordan de skal slutte å bli så sinte. Det er ikke du som kan fikse det problemet de har. Du kan snakke med barneverntjenesten eller familievernet for å få videre hjelp. Du kan også ringe Alarmtelefonen. Alarmtelefonen vil gi deg råd for denne vanskelige situasjonen.

Kanskje lurer du på om det er lovlig eller ikke lovlig det de voksne gjør? Ring uansett.

Snakk også med noen dersom du tenker at det er du selv som blir for sint eller som slår de voksne. Både barneverntjenesten og familievernet har plikt og muligheter til å hjelpe deg.

Så fint at du har lest helt hit.

Vi i Ung.no vil gjerne bidra med hjelp dersom ting er vanskelige for deg. Noen ganger er det slik at man bare må holde ut og vente på at det kjipe går over, men det er ikke slik at du skal ha det vondt over lang tid. Ta kontakt med oss når du trenger det.

Lykke til