Har vi fattigdom i Norge?

For de aller fleste er Norge et veldig godt land å leve i. De senere årene har vi vært på topp blant land i verden med høyest leverstandard og gode levekår. Det er derfor naturlig at andelen fattige er mye lavere i Norge enn i de fleste andre land i verden. Å prate om fattigdom i Norge kan derfor virke litt rart for noen, men det er faktisk en god del mennesker som lever under fattigdomsgrensen også her hjemme.

Hva er fattigdom?

Fattigdom i Norge er ikke lik fattigdommen slik vi ser den i mange andre deler av verden. Med svært få unntak handler ikke fattigdommen i Norge om å sulte, ikke ha klær eller et sted å bo. Det handler derimot om at noen har så lav inntekt at de ikke har råd til å kjøpe det de ønsker, og ikke har mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje med de fleste andre. I dagens Norge koster det penger å delta i sports- og kulturaktiviteter, og også i skolen koster det mye penger å delta på for eksempel skoleturer.

Fattigdom i Norge handler veldig ofte om å være utelukket fra å delta på arrangementer, sportsaktiviteter og andre ting fordi man ikke har penger til det. Dette fører også til begrensninger i de muligheter man har til å påvirke sin egen livssituasjon, og til å ta sine egne valg. På fagspråket heter dette "sosial eksklusjon".

 

Absolutt fattigdom

Absolutt fattigdom innebærer at man ikke får dekket sine grunnleggende behov som mat, klær, hus og tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Når vi bruker begrepet absolutt fattigdom snakker vi derfor om mennesker som lever et nødpreget og usikkert liv - uten valgmuligheter. Verdensbanken definerer absolutt fattigdom som "å leve av under 1,90 amerikansk dollar (ca. 16 norske kroner) om dagen".

Relativ fattigdom

Relativ fattigdom defineres ut i fra samfunnet man lever i. Den relative fattigdommen sier oss noe om at fattigdom ikke bare er snakk om overlevelse og tilfredsstillelse av grunnleggende behov, men at levestandarden vil bli målt opp mot det samfunnet man lever i.

I EU blir en person regnet som fattig hvis han/hun kun har råd til halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk. Dette kan for eksempel gi seg utslag i manglende mulighet til å delta i vanlige sosiale aktiviteter.

I et slikt perspektiv gir det mening å snakke om fattigdom i et rikt land som Norge. Ulikhet er nok likevel et bedre ord enn fattigdom. Ulikheten har økt i flere vestlige land de siste årene, også her hos oss. Noen har blitt veldig rike, mens andre har fått det verre.

 

Hvem er fattig i Norge i dag?

For de fleste barn og unge er det vanskelig å innrømme at man ikke har penger til noe ekstra, og mange kan føle stor skam ved å innrømme dette. Det føles vondt å si at du eller foreldrene dine ikke har råd til nye sko, til å gå på kino eller til å kjøpe gave til et bursdagsselskap. Mange vil derfor gjøre mye for å skjule dette, og derfor er det vanskelig å se hvem som har en vanskelig økonomisk situasjon.

Det er derimot mange barn som lever i lavinntektsfamilier. Ifølge tall fra Bufdir (2014) lever over 90.000 barn i Norge under fattigdomsgrensen.

Hvorfor er noen fattige?

Det hersker dessverre en del fordommer blant folk om hva som er årsaken til fattigdom; at man er skyld i det selv, at man ikke gidder å jobbe og lignende. Dette er i de aller fleste tilfeller feil, og basert på uvitenhet. Fattige i Norge er som alle andre, med de samme mål og drømmer for livene sine, og jobber like hardt for å nå dem. Forskjellen er at noen, av ulike årsaker, har havnet i en vanskelig livssituasjon.

Bakgrunnen for fattigdom kan være arbeidsledighet, rusproblemer, store og uventede utgifter, uheldige investeringer, sykdom og lignende. Årsakene er mange og svært ofte er dette problemer som kan ramme alle og som man ikke er direkte skyld i selv.

Hva gjør du når det er DU som har det vanskelig?

Det er mange steder du kan henvende deg for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Det finnes både offentlige og private aktører som alle er der for å hjelpe deg. Eksempler på disse aktørene er:

  • NAV: Trenger du jobb kan de hjelpe deg med å finne en ny, og de kan hjelpe deg med støtte mens du venter.
  • Kommunen du bor i: Alle kommuner har forskjellige ordninger hvor du kan få økonomisk støtte, eller hvor du for eksempel kan låne utstyr til aktiviteter.
  • Lånekassen: Skal du studere eller er lærling har du rett på lån og stipend.
  • Legathåndboken: Her finner du en oversikt over stipender som alle kan søke på og som deles ut i forhold til mange forskjellige kriterier.

 

I tillegg finnes det mange steder du kan henvende deg for å løse konkrete problemer, eller bare for å snakke med noen. Du kan for eksempel få fri rettshjelp eller hjelp til å løse økonomiske problemer. Sjekk ut vår side for hjelpetjenester her.

Du kan også sende oss spørsmål på ung.no/oss hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.