De fleste søsken krangler. Søskenkrangel er veldig vanlig og faktisk ganske viktig.

De fleste gjør det, men er det bare greit?

Søsken er der for hverandre uansett, ettersom de er i familie. Fordi søsken alltid må forholde seg til hverandre i større eller mindre grad, er det sjelden at søsken blir så sinte på hverandre at de ikke blir venner igjen, og de kan tåle en del av hverandre. Hvis du hadde kranglet like mye med en venn hadde kanskje vennskapet tatt slutt. Men i en søskenkrangel kan du krangle på en trygg måte!

Du lærer å forhandle, du lærer å ta hensyn, du lærer å styre sinnet sitt. Og du lærer hva du må gjøre for å bli venner igjen. Det å krangle med søsken kan derfor være en måte å øve seg litt på konflikter og konfliktløsning på. Men det kan også være både vondt og uønsket.

 

Sjalusi og forskjellsbehandling

I mange familier oppstår det sjalusi mellom søsken. Årsakene kan være at søsken konkurrerer om oppmerksomhet fra foreldrene. Det er lett at småsøsken får mest oppmerksomhet fordi de naturlig nok trenger mer hjelp enn deg. Kanskje føler du deg innimellom oversett? Kanskje opplever du at foreldrene dine ikke ser dine behov men bare småsøsken sitt? Opplevelsen av forskjellsbehandling kan føre til krangling. Samtidig er det viktig å huske på at ingen barn i en familie er like. Forskjellig temperament, forskjellig alder, forskjellig personlighet - det krever at foreldre oppdrar barna forskjellig. For eksempel vil foreldrene dine kreve mer av deg enn av et småsøsken. Og det jo også bra, for krav betyr også at de tror på deg og stoler på deg.

Oftere krangler hvis alt ikke er så bra

Hvis noen i familien er syke eller ikke har det så bra, kan tålmodigheten bli mindre hos alle. Da er det lettere at en krangel starter. Det er jo også sånn at man ofte tar seg sammen når man er borte, men ikke orker det hele tiden, og da blir det hjemme man tar det ut, og blir lettere irritabel og sint. Den som starter en krangel, er jo gjerne den som ikke har det så bra selv av en eller annen grunn. Og man har kanskje tålmodighet med venner som ikke har det så bra, men ikke med søsken.

 

FAKTA

Syns du det er slitsomt med alle kranglene?
- Det kan være lurt å prate med noen om det og få litt råd. Prat med en voksen du har tillit til, eller prat med helsesøster.
- Du kan også ringe Kors på halsen. Der treffer du voksne som kan lytte og gi råd.

Familie er som et kollektiv

En god regel er at alle skal få si sin mening og bli hørt og respekter, og at det må gjelde alle i familien. Man må også lære seg å ha litt rom for ulikheter og for andres behov i en familie. En familie er jo som et kollektiv man bare har fått tildelt, og da er også regler en forutsetning for at det skal gå bra. Alle må strekke seg litt for å få det til, og respektere hverandre.

Vold er IKKE greit uansett!

Selv om søskenkrangel kan være fint og lærerikt er det noen viktige grenser. Det er ikke lov å slå, trakassere, plage eller mobbe søsken. Søsken skal behandle hverandre med respekt akkurat på samme måte som man gjør med andre. Mange har funnet seg i mye plaging fra andre søsken. Det er viktig å si ifra hvis du ikke har det bra i familien på den ene eller andre måten.

Hvordan kan du hjelpe til med å roe ned kranglingen?

Det er viktig at du tar din del av ansvaret for å roe ned situasjonen hvis det blir for mye bråk og krangling i familien. Hvis du for eksempel merker at et søsken vil erte eller krangle og det ikke passer, eller hvis du merker at du er rett ved å si/gjøre noe dumt, så kan det være lurt at du bare går et annet sted. Tell til tre, pust rolig inn og ut og spør deg selv: "Hjelper det situasjonen hvis jeg sier/gjør det jeg har tenkt nå?". Dersom svaret er nei på det spørsmålet, kan du ta et skritt bakover og heller gå litt for deg selv til den verste "koken" har gått over i hodet. Dette er vanskelig. Det krever en viss kontroll. Men du kan øve!

Likevel er det viktig å understreke at det er foreldre sitt ansvar å sørge for at det ikke blir for mye søskenkrangling, og å stoppe det dersom det går over styr. Det er foreldre sitt ansvar å skjerme og beskytte barna i familien slik at de ikke blir utsatt for vold, plaging eller mobbing av sine søsken.

 

Hvem kan du få hjelp av

Det er mulig å få hjelp til å løse opp i vanskelige ting hjemme, også søskenkrangler. Prat med foreldre og prat med hverandre. Lag gjerne regler og avtaler for hvordan dere skal ha det sammen. Hvis det allikevel fortsetter å være vanskelig, er det mulig å få hjelp av andre. Det går an å ta kontakt med et familievernkontor, med helsesykepleier på skolen eller på Helsestasjon for ungdom, eller med barnevernet. Er du utsatt for vold fra søsken, eller er redd for det, kan du ta kontakt med Alarmtelefonen 116 111.