Kontakt familiekontoret

Du kan kontakte familievernkontoret selv, hvis det er greiest for deg. Her finner du ditt nærmeste familievernkontor. Hvis du ønsker det, kan familievernet også be de voksne i familien komme for å ta en prat.

Har noen foreslått familieråd for at du skal få det bedre hjemme, eller er du bare nysgjerrig på hva det er?

Les mer og se en film om hva som skjer i et familieråd.

Dine rettigheter ved samlivsbrudd

Du har rett til å si sin mening i de fleste spørsmål som angår familien. For eksempel kan det være uenighet om hvor du skal bo eller hvordan dere skal være sammen, når de voksne ikke lenger skal ha felles bolig. Barn har rett til å uttale seg om dette fra de er sju år gamle. Fra 12 års alderen skal det legges stor vekt på hva barn eller ungdom mener. Du har bare rett, ikke plikt, til å si din mening. Dette står i Barneloven. Foreldre som har barn under 16 år, må til såkalt mekling før de kan avslutte forholdet.

FAKTA

Her finner du ditt nærmeste familievernkontor.

Alarmtelefonen for barn og unge har telefonnr: 116111.

 

Grupper med andre ungdom

Familievernet driver i noen kommuner skolegrupper for barn og unge som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre. Du kan spørre helsesykepleier på din skole om dette, eller kontakte familievernkontoret.

 

Om det er fysisk eller psykisk vold i familien din

Det er like skadelig for barn og unge å være vitne til vold i familien, som å bli slått eller skadet selv. Derfor er det viktig at du ber om hjelp så snart som mulig, hvis det er problemer med vold i din familie. Familievernet er ett av flere steder du kan få hjelp. Hvis det haster, kan du kontakte politiet på 02800 (nødtelefonen 112). Alarmtelefonen for barn og unge har telefonnr: 116111.

 

Problemer med rus blant noen i familien

Du kan også kontakte alarmtelefonen eller familiekontorene hvis mor eller far har problemer med rus. Mange barn og unge føler at de må hjelpe voksne til å dekke over slike problemer. Det er likevel best å be om hjelp. Også for den voksne som har rusproblemer, kan det være en fordel at du sier fra til andre.

 

Tvunget til å gifte deg?

Familievernet har et tilbud for ungdom som er redd for tvangsekteskap, eller som prøver å komme ut av et slikt forhold. Også tradisjoner som omskjæring jobber familievernet for å hindre. Be om hjelp om du eller noen i familien din trenger det.

 

Seksuelle overgrep av en i familien?

Er du eller noen i familien utsatt for seksuelle overgrep (incest), kan du få hjelp fra et incestsenter. De har en felles gratis hjelpetelefon, 80057000. Kontaktinfo til incestsentrene rundt i landet. Du kan også ringe alarmtelefonen på tlf: 116111.

 

 

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet