Det kan være tungt å vite at en i familien sitter i fengsel. Alle som opplever dette, er forskjellige, og de opplever alt på sin egen måte. Men noen ting kan være likt. Hvis du ikke vet så mye om det å sitte i fengsel, kan det være skummelt. Du lurer kanskje på mye og føler deg usikker?

Noen synes alt blir veldig annerledes etter at en de kjenner kom i fengsel. For andre fortsetter det meste som før. Hvordan du har det kommer for eksempel an på hvor god kontakt du hadde med familiemedlemmet før fengslingen.

Det kan dukke opp mange tanker og spørsmål i hodet om fengslingen. Hva har egentlig skjedd? Hvorfor ble det sånn? Hva vil skje framover? Hvordan blir det hjemme nå? Hvordan har familiemedlemmet det i fengselet? Hva vil de andre i klassen si hvis de får vite det? Hvordan skal det gå med meg?

Mange bekymrer seg mye når en i familien blir satt i fengsel. Bekymrer du deg mye, merkes det ofte på kroppen. Noen får vondt i magen eller andre steder. Noen synes det er vanskelig å følge med på skolen. Noen blir fort lei seg eller sinte.

Det er helt normalt at man kan føle seg utafor og at kroppen reagerer. Men det kan jo være ganske slitsomt. Da kan det være godt å ha en du kjenner og stoler på til å snakke med. Er du usikker på hvem du kan snakke med, kan du ta kontakt med For fangers pårørende. Det er en forening som vet mye om det å ha en du er glad i, i fengsel.

Svar på noen ofte stilte spørsmål:

Hvordan er det i fengselet?

Det er store forskjeller mellom fengslene. Noen er store, noen er små. Noen fengsler har høye murer og er strengt bevoktet, mens andre ikke har murer og ser ut nesten som vanlige hus.

Det er tre hovedtyper fengsler:

  • Fengsler med høyt sikkerhetsnivå, som ofte kalles “lukket fengsel”
  • Fengsler med lavere sikkerhetsnivå, som ofte kalles “åpent fengsel”
  • Overgangsbolig

Fengsler med høyt sikkerhetsnivå er det murer rundt, og dørene i fengselet låses hele tida. Fengsler med lavt sikkerhetsnivå har oftest ikke murer rundt, og dørene er som regel åpne på dagtid. Fengselet har regler som de innsatte må følge. Hvis de ikke følger reglene, kan de bli nødt til å sitte i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå i stedet.

Overgangsboliger er en slags fengsel der man kan bo den siste delen av straffen. Det minner mer om et vanlig hus, og har ikke murer rundt eller mange låste dører. De innsatte jobber eller studerer på dagen utenfor fengselet, men sover i fengselet og er der på kvelden.

Kan jeg komme på besøk?

I de fleste fengslene kan du komme på besøk. Men det må bestilles time først, og du må gå sammen med en voksen. Det kan også være at de voksne mener det er best at du ikke kommer på besøk. Du har rett til å si hva du mener om den avgjørelsen.

Hva kan jeg si til andre?

Noen vil ikke fortelle så mye, andre kan gjerne si en god del. Det er uansett bra om du har noen du kan snakke med, og som du stoler på. Det kan være en i familien, en lærer eller andre. Noen ting du kan gjøre, og som kan hjelpe, er:

  • Tenk over hva du vil si om det som har skjedd hvis noen spør.
  • Skriv det ned alle tankene dine, dette kan hjelpe deg med å sette ord på hvordan du har det.
  • Det kan være greit å øve seg ved å snakke med dem hjemme om hva du vil si og ikke si.
  • Det viktigste er at du bestemmer selv hvor mye du vil si.
  • Er det noe du synes ville blitt ubehagelig å prate om? Tenk over hvordan du kan snakke om det eller bestem deg for å sette en grense (”Det vil jeg ikke snakke om.”)

 

Om du har flere spørsmål, eller bare vil snakke med noen som vet mye om hvordan det er å ha noen man er glad i, i fengsel, kan du for eksempel ta kontakt med For fangers pårørende. Dem kan både du og andre i familien din snakke med.

Kilde: For fangers pårørende