Når din mor eller far er psykisk syk gjør det noe med hele familien, også deg som er ungdom. Du lurer kanskje på hvordan du kan hjelpe din far eller mor til å bli frisk. Kanskje du skammer deg over hvordan det ser ut hjemme og ikke tar med deg venner hjem? Kanskje får du mye ansvar.

Mange barn og ungdommer som har foreldre som er psykisk syke forteller at situasjonen rundt familien ofte er en stor hemmelighet, som man for alt i verden prøver å skjule for andre.

Det er viktig at alle får støtte og hjelp til å forstå og takle det de opplever. Det kan hjelpe å få kunnskap om sykdommen. Da kan det være lettere å forstå hva som skjer.

Det er aldri barnas skyld at foreldrene blir syke

Det er heller ikke barna som skal passe på at foreldrene har det bra. Det er mange barn som har foreldre som er syke, og dersom du er urolig eller bekymret for mor eller far, trenger du noen å prate med.

 

Hvem kan hjelpe deg?

Still spørsmål og få svar på ung.no/oss

Du kan også skrive inn til ung.no/oss og få hjelp og råd, helt anonymt.

Du kan ringe Alarmtelefonen på tel: 116111.

Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom. De kan hjelpe deg.

Helsesykepleier

Om du synes det er vanskelig og er usikker, kan du ta en prat med helsesykepleier på skolen eller på helsestasjon for ungdom. De er vant til å snakke med ungdom om det meste, og de kan gi deg råd.

Er mor eller far på sykehus?

Dersom din mor eller far er innlagt på sykehus, kan du be om å få snakke med noen på sykehuset der der innlagt.

Kontakt familievernet

Har du problemer i familien med krangling, rus, vold, overgrep eller fordi foreldrene dine ikke vil være sammen lenger? Da kan du få hjelp hos et familievernkontor.

 

Les mer

Foreldre med psykiske problemer

Alarmtelefonen for barn og unge: 116111

Vil du snakke med andre som har psykisk syke foreldre?

Hvordan snakke med vanskelige foreldre?

Lær å takle vanskelige vanskelige situasjoner og vonde følelser


ung.no/rusmidler og ung.no/alkohol kan du lese mer.

Still spørsmål og få svar på ung.no/oss