Alle familier er forskjellige. Hvis hjemmet ditt ikke føles som et bra sted å være, kan det være ekstra vanskelig å måtte tilbringe mer tid der.

Voksne reagerer ulikt – det er ikke din feil

Det er vanlig med ulike reaksjoner som sinne, redsel og uro når uvanlige ting skjer, som for eksempel når et virus spres raskt og til mange mennesker. Det er helt normalt.

Voksne som ikke har det bra kan vise ekstra sterke følelser av sinne, irritasjon, og tristhet. Noen blir voldelige. Det er ikke din feil.

Barn og ungdom som har det vanskelig i familien sin føler ofte at de er de eneste som har det sånn. I den situasjonen som er nå med koronasmitte og veldig annerledes hverdag, kan man føle seg enda mer ensom. Vit at det er hjelp å få også nå!

Råd når det er vanskelig hjemme

  • Når det er ekstra vanskelig hjemme er det viktig å holde kontakt med venner og slektninger for eksempel på sosiale medier. Med dem kan man snakke om hvordan man har det hjemme eller om andre ting.
  • Når det er ekstra tøft hjemme kan det hjelpe å være andre steder hvor man føler seg trygg. Det er kanskje ikke så lett nå. Har du mulighet til å gå deg en tur eller være på rommet ditt alene, så du kan få litt pause fra resten av familien? Har du en nabo eller venn du vet du kan snakke med eller gå til om det blir for vanskelig? Er det krise, er det mulig!

Den nye hverdagen er vanskelig, hva gjør jeg?

Hvis hjemmesituasjonen blir så vanskelig at du trenger hjelp fra noen andre, kan du for eksempel kontakte Alarmtelefonen for barn og unge.

Du kan også prøve å ta kontakt med en voksen du stoler på på telefon eller i sosiale medier, for eksempel læreren din eller helsesykepleier på skolen. Kommunene legger ut informasjon på sine nettsider om hvordan du kan få tak i en helsesykepleier. Der finner du også informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med barnevernet der du bor. Du kan selv ta direkte kontakt med dem om du trenger.