Hopp til hovedinnholdet

Fobier

Jente sitter med ryggen til (colourbox.com)

Om lag én av 20 opplever agorafobi og én av sju sosial fobi (sosial angst) i en slik grad at det har betydning for livskvalitet og psykisk helse. Såkalte enkle fobier som redsel for slanger eller krypdyr er vanligere.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente sitter med ryggen til (colourbox.com)

Fobi kommer av det greske ordet fobos og betyr redsel eller skrekk. En fobi er kroppslige fryktreaksjoner som kommer automatisk, og som ikke kan kontrolleres av viljen.

Fobi regnes med til angstlidelsene. Selv om mange har en eller flere irrasjonelle eller uforklarlige redsler, regnes det bare som fobi og en psykisk lidelse dersom angstreaksjonene virker hemmende i dagliglivet.

Ulike former for fobi

Det er vanlig å skille mellom tre ulike former for fobier. En person kan ha flere av dem på samme tidspunkt:

Agorafobi kommer fra gresk, og betyr "frykt for markedsplassen". Personer med agorafobi er redde for å begi seg inn i ukjente områder eller for å havne i situasjoner der de ikke raskt vil kunne få den hjelpen de måtte trenge, for eksempel dersom de skulle få et illebefinnende. Det kan være redsel for å reise alene på bussen, gå i butikken, bevege seg i åpne områder og folkeforsamlinger.

Sosial fobi kalles også sosial angst. Personer som har sosial fobi, føler seg usikre i sosiale sammenhenger. De kan for eksempel ha vansker med å spise i andres nærvær eller gå opp på en talerstol. De føler ubehag når andre betrakter dem, for eksempel mens de arbeider.

Enkel fobi: Enkel fobi ytrer seg som frykt for eksempel for spesielle dyr, som hunder, slanger, mus og insekter, eller en situasjon, som å fly, være høyt oppe i et tårn eller frykt for tordenvær. Graden av enkel fobi kan variere. Noen har kun ett dyr eller én enkelt situasjonen de er redde for, mens andre kan ha flere fobier som påvirker store deler av deres liv og dermed blir en psykisk lidelse.

Hva skjer ved fobireaksjon?

Når kraftige fobireaksjoner utløses, oppstår det raskt en rekke kroppslige reaksjoner på samme måte som ved angstanfall. Kroppen gjør seg klar til å yte maksimalt og øker blodtilførselen til musklene. Det krever at hjertet slår raskere, og at pulsen og blodtrykket endres. Videre blir kroppen anspent, det produseres derfor mer varme, og en begynner å svette. Det kan gi frysninger gjennom kroppen. Det er også vanlig å bli rød i ansiktet og at kroppen skjelver. Andre reaksjoner kan være at pupillene utvides, og at munnen blir tørr.

Angsttilstander som blant annet fobier begynner ofte i ung alder og kan starte allerede i barneårene. En oppfølgingssstudie fra Tyskland viser at de fleste tilfeller av sosial fobi/angst starter mellom 10 og 20 års alder, og at sosial angst øker risikoen for depresjon senere i livet.

(Ref. Beesdo K, Kringlen E).

Agorafobi og sosial fobi er de to fobiene som skaper størst funksjonshemminger. Agorafobi regnes for å være den formen for fobi som reduserer funksjonsevnen mest, og noen pasienter blir helt og holdent bundet til hjemmet. En person med sosial fobi kan på den annen side få problemer i arbeid, utdanning og i forhold til det annet kjønn.

Forekomst i Norge

En undersøkelse blant 2200 tilfeldig utvalgte voksne mennesker i Oslo i 1994-97 viser følgende forekomst av fobier:

Agorafobi: 3 prosent av voksne menn og 9 prosent av voksne kvinner hadde tidligere hatt agorafobi i så stor grad at det kunne betegnes som en psykisk lidelse. Henholdsvis én og fem prosent hadde hatt plager i løpet av det siste året.

Sosial fobi: 9 prosent av voksne menn og 17 prosent av voksne kvinner hadde hatt sosial fobi. Henholdsvis 5 og 11 prosent hadde hatt plager i løpet av det siste året. Sosial fobi er en av de tre hyppigste psykiske lidelsene i tillegg til depresjon og alkoholmisbruk.

Enkel fobi: 9 prosent av voksne menn og 20 prosent av voksne kvinner hadde hatt enkel fobi. Henholdsvis 6 og 15 prosent hadde hatt plager i løpet av det siste året.

Tallene fra Oslo er på samme nivå som de som ble funnet ved en lignende nasjonal undersøkelse i USA hvor en brukte samme intervjumetode.

(Ref. Kringlen, Torgersen, Cramer 2001).

De virkelige tallene er trolig noe høyere, fordi de som har mest plager, deltar i mindre grad i slike intervjuundersøkelser. På den annen side vil tallene for Norge som helhet være lavere enn for Oslo, fordi psykiske lidelser er hyppigere i Oslo enn i Norge som helhet. (Ref. Kringlen E 2002).

Fobier forekommer to-tre ganger oftere hos kvinner enn hos menn.

Enslige og personer med lav inntekt eller utdannelse er overrepresentert blant dem som har sosial fobi. Når en ser på livstidsforekomsten i Oslo, er både enkle fobier og sosial fobi hyppigst i ytre, østlige bydeler og minst hyppig i ytre, vestlige bydeler. (Ref. Torgersen, Cramer, Kringlen 2002).

Årsaker

Som ved alle psykiske lidelser er både livserfaringer og biologiske forhold viktige årsaksfaktorer. Tvilling- og adopsjonsstudier viser at det er stor forskjell mellom personer når det gjelder genetiske anlegg for fobier. Samtidig er det grunn til å anta at alle mennesker i mer eller mindre grad er genetisk programmert til å være redde for bestemte ting eller situasjoner. Gjennom menneskets utvikling har trolig redsel for slanger og farlige insekter gitt økt overlevelse. Derfor kan det hos mennesket ha festet seg en såkalt genetisk betinget disposisjon for frykt for bestemte farer. Av og til vil en slik disposisjon gi overreaksjoner - fobi. Slike overreaksjoner oppstår selv om det man frykter, f. eks. slanger, ikke lenger utgjør noen fare i de fleste samfunn.

Behandling

Fobier behandles først og fremst med samtaleterapi. Kognitiv terapi og eksponeringsterapi er mye brukt. Ved kognitiv terapi legges det vekt på å bryte "negative tanker" om at det vil få katastrofale følger å bli utsatt for det en frykter. Ved eksponeringsterapi trener en forsiktig på situasjoner der en ellers føler sterkt ubehag. Gradvis øker tilstedeværelsen av det som framkaller frykten. Man kan for eksempel starte med å snakke om edderkopper, mens siste del av eksponeringen går ut på å våge å holde en i hånden.

Fobier kan også behandles med antidepressive medisiner, men slike midler har stort sett kun virkning dersom man samtidig er deprimert. Som regel får man tilbake plagene når en stopper bruken av medikamenter.

Kilde: Folkehelseintituttet; Fobier - faktaark

Publisert 28.08.2007 , oppdatert: 08.10.2007

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har ekstrem frykt for haier. Hva kan jeg gjøre?
Hei Det å ha en fobi kan være veldig plagsomt, men er også svært vanlig! Det fine er at man kan bli helt "frisk" fra fobier, og vi vet godt hva s...
Jeg har klaustrofobi. Hvordan kan jeg overvinne dette, holde det i sjakk og ikke få panikk?
Hei Jente 15 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det høres flott ut å dra på klasse tur til Frankrike. Trolig så gleder du deg, men gruer deg...
Jeg så muligens skjeggkre i leiligheten, hva kan vi forvente?
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 20 år! Jeg forstår at det er ubehagelig å vite at det muligens er insekter/dyr i leiligheten. D...
Kan jeg ha angst hvis jeg får hjertebank og skjelver på hendene og kroppen?
Hei jente (13) Så flott at du spør oss om dette.Det stemmer at hjertebank og skjelvinger kan være en reaksjon på angst, men det kan også være r...
Jeg begynner plutselig å gråte, jeg aner ikke hvorfor. jeg blir stressa, og blir svett
Hei! Når man har mye stress i livet sitt, går man på en måte på et høygir hele tiden, og tenker kanskje ikke så mye over at det kanskje egen...
Har emetofobi (angst for å kaste opp), må jeg kaste opp for å bli bedre?
Hei, gutt på 15 år! Takk for spørsmålet! Det stemmer at det finnes noe som heter emetofobi - frykt for oppkast. Så dine foreldre har ikke rett ...
En gang da jeg lå i sengen min ble jeg grepet av frykt, og jeg hadde en følelse av at noen var der.
Hei Jeg tror nok helst at det er en form for panikkanfall du har opplevd å ha.  At det rett og slett er en angst som gir denne fysiska "fastfrysing...
Jeg er redd for å spise alene og redd for å dø. 
Hei Takk for at du skriver til oss.  Ut i fra det du skriver tenker jeg at dette må være vanskelig for deg. Kanskje er du veldig forvilet nå, og...
Jeg har edderkoppfobi.
Hei jente 16 Fobi betyr angst eller skrekk og er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr elle...
Er jeg blitt unormalt redd for edderkopper?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål!Det er ikke unormalt å syne edderkopper er ekkelt og det er mange som er veldig redd. Det at du har vært ...
Jente, 14, med sosial angst ønsker å bli mer sosial.
Hei Så flott at du ønsker å gjøre noe med situasjonen din! Jeg tenker at det er et stort skritt i veldig positiv forstand! Det å ønske endring ...
Hvis jeg har drukket litt, så er ikke det å møte mennesker noe problem for meg, da er jeg kjempe utadvendt og snakker masse med ukjente folk, men jeg vil være sånn i edru tilstand også! Er detta angst?
Hei! Det kan høres ut som om du sliter litt med angst. Du liker ikke å møte nye mennesker, være i nye situasjoner og få oppmerksomhet mot deg. ...
Jeg trenger hjelp til å finne ut av hva det jeg opplevde er.
Hei jente 14 år.  Vi her på ung.no kan ikke sette diagnoser. For å finne ut om du har fobi, må du snakke med fastlegen din.  Det er vanlig at ...
Jeg har dårlig selvtillit og jeg er sjenert. Hva kan jeg gjøre?
Hei til en jente som andre synes er søt og kul! Du forteller at du sliter med negative tanker om deg selv. Du skriver at dette hemmer deg i å tr...
Fobi for å snakke framfor en mengde
Hei Det å være redd for å prate foran en mengde kalles ofte for sosial fobi.  Det kan jo også handle om en fobi fordi man er redd for å mislykk...
Er livredd edderkopper
Hei Takk for at du kontakter oss om dette. Det er mange som sliter med fobi mot edderkopper. Det du forteller gjør at jeg får inntrykk av at denne ...
Kan jeg få en diagnose om fobi for edderkopper hos legen?
Hei jente 16 år. Takk for at du skrev til ung.no Du kan bestille time hos fastlegen din og forklare hvordan du føler det med tanke på edderkopper...
Hun føler seg av og til utrygg
Hei Fint at du skriver til ung.no. Huff, det høres ikke noe behagelig ut nei, å ha det sånn, at du føler deg utrygg etter at du har gått og lagt...
Jeg har fobi mot sugerør. Hva heter det?
Hei jente 13 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss om din frykt for sugerør og hvordan du får kommentarer for dette. Det...
Se alle