Opplevelsen med å ha foreldre som har psykisk sykdom er forskjellige fra person til person. Det avhenger av hvem du er, mors eller fars sykdom, og situasjonen sykdommen skaper, og hvem du ellers har rundt deg som kan støtte deg og familien. Det avhenger også av hvordan åpenheten om sykdommen er.

Hemmelig?

Mange barn og ungdommer som har foreldre som er psykisk syke forteller at situasjonen rundt familien ofte er en stor hemmelighet, som man for alt i verden prøver å skjule for andre. Kanskje vet alle i familien at noe er vanskelig, men man snakker ikke høyt om det. Noen har sammenlignet det å ha foreldre som er psykisk syke med å ha en stor rosa elefant i rommet. Alle ser den og den tar mye plass, men man later som om den ikke er der og ingen snakker om den. Kanskje det handler om at man syns det er flaut, eller kanskje det handler om at man tenker at det ikke er lov å snakke om? Kanskje vet man ikke hvordan man kan prate om det eller med hvem. For barna er det ofte kjempevanskelig å ikke kunne snakke om hvordan familien har det og det gjøre at man føler seg veldig ensom. Noen barn og unge unngår å ta med venner hjem fordi de er redde for å avsløre "hemmeligheten" om at mamma eller pappa har en psykisk sykdom. Man kan da føle seg ekstra ensom og alene. Noen ganger kan det i tillegg til psykisk sykdom være et rusproblem som gjør situasjonen enda vanskeligere.

FAKTA

Du har rett på hjelp og informasjon når dine foreldre er fysisk eller psykisk syke.

Les historien til Cecilie, som har vokst opp med en far som har både alkohol og psykiske problemer.

Til den dagen en lærer så henne Utenpå virket hun glad og utadvendt, men innvendig herjet angsten og den dårlige selvtilliten. På videregående bekymret Cecilie Haugland seg for farens problemer.

Tar over foreldrenes ansvar

Noen barn og unge får voksne oppgaver i hjemmet fordi mamma og pappa ikke greier å ta ansvar p.g.a. sykdommen sin. Rollene blir ombytte og det blir ungdommene som må gjøre de voksnes oppgaver. For noen vil det være vanskelig å delta på fritidsaktiviteter eller være sammen med venner fordi man er nødt til å passe på mamma og pappa, passe småsøsken, gjøre ting i hjemmet (vaske, rydde, handle mat, osv osv). Man får ikke tid til å være seg selv og det kan føles som en stor og umulig oppgave å passe på alt det som en forelder SKAL ha ansvar for.

Vanskelig å konsentrere seg på skolen?

Når man har mye å tenke på, kan det bli vanskelig å konsentrere seg på skolen. I tillegg kan det være vanskelig å få støtte og hjelp hjemme om man trenger det til skolearbeid. Kanskje kan du sitte på skolen og tenke mer på det som er vanskelig hjemme enn på det som skje på skolen. -Kanskje er du redd for at noe skal skje hjemme mens du er på skolen. Kanskje velger du også å bli hjemme noen ganger for å passe på. Det kan være lurt at du får fortalt læreren om situasjonen, slik at læreren kan forstå og støtte deg.

Det kan være lurt å dele tankene sine med noen.

Det er viktig at alle får støtte og hjelp til å forstå og takle det de opplever. Det kan hjelpe å få kunnskap om sykdommen. Da kan det være lettere å forstå hva som skjer.

Det er aldri barnas skyld at foreldrene blir syke. Det er heller ikke barna som skal passe på at foreldrene har det bra. Det er mange barn som har foreldre som er syke, og dersom du er urolig eller bekymret for mor eller far, trenger du noen å prate med.

Oftest går det an å prate med den forelderen som er syk om at du vil ha informasjon om sykdommen. -kanskje kan du få bli med til legen eller psykologen for å få informasjon. -Du har rett på hjelp og informasjon om en forelder er syk. På sykehus er det alltid en barneansvarlig som man kan få hjelp av. I kommunen kan du få hjelp av helsesykepleier, fastlegen eller andre som jobber med psykisk helse.

LES OGSÅ
Oversikt over gode hjelpetjenester