Mennesker har forskjellige personligheter, men de fleste har trekk som gjør at de faller i en av de to hovedkategoriene introvert (i artikkelen også kalt innadvendt, selv om det ikke er helt det samme) og ekstrovert (I artikkelen kalt utadvendt, selv om det ikke er helt det samme).

Det er ikke to separate grupper – introvert og ekstrovert er snarere ytterpunkter på en skala vi befinner oss på. Likevel har de fleste personlighetstrekk som gjør at de kan regnes som enten introverte eller ekstroverte. Det har ofte sammenheng med hvordan de forholder seg til andre mennesker og sosiale sammenhenger, og hvordan de gir og får energi.

Grovt sett kan vi si at en tredjedel er introverte, en tredjedel ekstroverte og den siste tredjedelen verken eller.

Alene eller sammen med andre?

Introverte foretrekker gjerne å være alene eller sammen med noen få mennesker. De vil tenke gjennom og analysere ting før de snakker, og de liker å planlegge godt. Energien kommer når de er alene, og de bruker mye energi på å være sammen med mange andre.

Ekstroverte foretrekker å være sammen med andre. De analyserer ting ved å snakke om dem, og de kan ofte være impulsive. Energien kommer av å være sosial, og det krever ofte mye energi å være i sitt eget selskap.

 

FAKTA

Rundt en tredjedel av befolkningen regnes som utadvendte, en tredjedel som innadvendte og den siste tredjedelen et sted midt i mellom. Begrepene introvert og ekstrovert ble innført av psykiateren Carl Gustav Jung.

Sjenert, eller bare introvert?

En del kan oppfatte introverte som sjenerte eller usosiale. Dersom du heller vil være hjemme og lese bok eller høre på musikk istedenfor å dra på fest, kan det være lett å bli stemplet som sær. Men mens sjenerte kan ønske å være sosial og omgås andre, men ikke klarer eller tør, har introverte rett og slett ikke så stort behov for det.

Det koster ofte mye energi å delta på sosiale tilstelninger med mange samtidig, og de introverte må «lade opp» med alenetid. De foretrekker heller mindre, mer oversiktlige selskaper.

Introverte – dårlige til å snakke?

En del tror at introverte er dårlige til å holde foredrag, småprate og slike ting. Det kan stemme, men ikke alltid.

En introvert forbereder seg ofte grundigere og kan gå mer i dybden – og det er sjelden noe problem å få en introvert til å snakke om ting han eller hun kan noe om. De kan være faglig veldig dyktige og gode på å formidle, men kanskje ikke de mest spontane. Mye av ferdighetene introverte har, har kommet gjennom lang øving.

Ekstroverte – dårlige til å lytte?

Siden ekstroverte gjerne liker å prate, tror mange at de er dårlige til å lytte og høre på hva folk har å si. Også dette kan stemme, men ikke alltid.

En ekstrovert stiller ofte åpne spørsmål og omformulerer det som sies. «Fortell mer om…» eller «Så du sier at…» kan få andre til å bli mer pratsomme enn de ellers ville vært. Det kan også gjøre at andre føler seg vel i deres selskap.

 

Innadvendt? Utadvendt? Hva gjør jeg?

Om du er introvert eller ekstrovert, er det viktig å godta deg selv som nettopp det. Det er helt greit at du hygger deg alene i stedet for å ville gå ut og treffe andre, og det er helt greit å være utadvendt og prate mye også.

Det er ikke alltid lett å være den som skiller seg ut, men husk at alle har sine gode egenskaper. I et gruppearbeid trengs både han som snakker og får folk til å reagere på det de sier, og den som er stille en lang stund mens hun vurderer det som blir sagt før hun stiller et par veldig viktige spørsmål. Det er også viktig å huske på at alle ikke er som deg. Respekter forskjellene og finn ut hvordan dere kan dra nytte av ulikhetene!