Sinne kan være nyttig som en nødvendig markering av egne grenser overfor andre, men sinne kan skape problemer om det blir sterkere enn hva situasjonen skulle tilsi.

Mange unge sier at de kan skremme familie rundt seg når de blir mer sinte enn de ønsker. Heldigvis er det mulig å hjelpe seg selv til å bli bare passelig sint.

Vi kan alltid velge hvordan vi forstår en situasjon og hva vi tenker om oss selv, selv om vi ofte ikke klar over det. Sinne kan oppleves som at det kommer kastet på oss, og at vi ikke har noe annet valg enn å bli sint.

Hvorfor blir vi så sinte at vi mister kontroll?

Hvor sinte vi blir ofte bestemt av hva situasjonen får oss til tenke om oss selv. Vi har hele tiden en samtale gående med oss selv som vi som oftest ikke er bevisst.

 • Vi kan si positive og hyggelige ting til oss selv.

 • Eller vi kan si negative og selvkritiske ting som vi aldri ville funnet på å si til noen andre.

Sinne er som oftest noe vi bruker for å komme oss bort fra en ubehagelig situasjon. Det lønner seg å bli litt mer kjent med følelsene sine for å forstå dem bedre.

Gjenkjenn vanlige selvkritiske tanker

 1. Jeg blir ikke respektert. (De hører ikke på meg)

 2. Jeg har ingen verdi. (Kjæreste/venn bryr seg ikke om meg)

 3. Jeg mestrer ikke/ jeg kan ingen ting. (Jeg vil få dårlig karakter, klarer ikke holde orden)

Heldigvis er ikke den urimelige selvkritikken helt sann. Vi opplever alle noe respekt fra andre, vi har verdi for noen andre og vi får til noe i hverdagen vår.

Selvkritikken oppleves sann når vi føler at noen kritiserer oss eller ikke bryr seg. Det forsterker de negative følelsene.

FAKTA

Forsøk å forstå dine reaksjoner

 1. Stopp opp i noen sekunder når du gjenkjenner selvkritikk.
 2. Prøv å kjenne igjen selvkritikken slik at du kan hindrer at du går rett i følelsen/ sinne.
 3. Spør deg selv om selvkritikken er sann?
 4. Spør deg selv om det kan være andre måter å forstå situasjonen på?
 5. Øv! Bruk små og store situasjoner til å øve på å bli mer tankebevisst.
 6. littsint.no kan du laste ned en gratis E-bok som gir en mer utfyllende innføring i hvordan hjelpe deg selv med sinne.

De vanligste grunnene til å bli sint er situasjoner der:

 1. Vi opplever en situasjon som fastlåst, at vi for eksempel ikke blir lyttet til.

 2. Vi opplever at andre ikke bryr seg om hvordan vi har det.

 3. Vi opplever at andre ikke setter pris på det vi gjør.

Husk at de færreste rundt oss vil oss vondt

Hvis vi tar oss tid til å undersøke hva den andre tenker, kan vi få en annen måte å forstå situasjonen på. Kjæreste/ venner eller familie kan være uoppmerksomme, ubetenksomme og ha dårlig humor, men de er i utgangspunktet ikke ute etter å såre deg.

Hva kan du gjøre?

Selvhjelp mot uønsket sinne betyr at du kan stoppe opp og bli bevisst følelsene dine.

Kjenn etter og bli bevisst hva du tenker både om situasjonen og om seg selv:

 1. Stopp opp i noen sekunder når du gjenkjenner selvkritikk.

 2. Prøv å kjenne igjen selvkritikken slik at du kan unngår å gå rett i følelsen/ sinne.

 3. Spør deg selv om selvkritikken er sann?

 4. Spør deg selv om det kan være andre måter å forstå situasjonen på?

 5. Øv! Bruk små og store situasjoner til å øve på å bli mer tankebevisst.

Prøv å endre mønster

Det trengs øving for å klare å bryte gamle mønster. Å øve betyr å tenke gjennom tidligere situasjoner der du har blitt mer sint enn ønskelig og prøve å huske hvordan du forstod situasjonen og hvilke selvkritikker som gjorde at du ble sint. '

Når du kjenner igjen sinnemønsteret ditt, og selvkritikker du tenker om deg selv, kan du komme i situasjoner som gir deg mulighet til å øve. Om du klarer å ha fokus på dette 6-8 uker, kanskje du merker at du blir mindre irritert og sint i hverdagen.

Søk hjelp!

Du kan da søke hjelp hos helsesykepleier, helsestasjon for ungdom, fastlege eller ett familievernkontor.

Dette er gratis tjenester som du ikke trenger henvising til.

Lykke til!

Det står respekt av dem som ønsker å jobbe med seg selv for å mestre sinne bedre. At du har lest artikkelen og vist overfor deg selv at du ønsker å få kontroll på sinne er halve jobben. Resten består i å øve.