Det er greit å brekke benet. Ingen tenker at det er smittsomt eller farlig. Får du en knekk i sjelen, blir folk straks mer mistenksomme. Det er liksom ikke normalt. Hva er normalt? Ofte er det en flytende overgang mellom det såkalt normale og det som er sykelige. Denne flytende overgangen gjør at det kan være problematisk å definere hva som er sykt og hva som er normalt.

Normalt med opp- og nedturer i livet

Det å være til – er ensbetydende med å ha opplevd emosjonelle (følelsesmessige) oppturer og nedturer. Sterke følelser er normalt. Som regel går det greit å takle disse opp- og nedturene selv eller ved hjelp av familien eller venner.

Men noen ganger kan det også være nødvendig å oppsøke profesjonell hjelp. For eksempel hvis du syntes at dine emosjonelle problemer blir så alvorlige at de går utover din daglige fungering.

Søk hjelp hvis du trenger det

Det er viktig å søke profesjonell hjelp, slik at du får ting "på rett plass". Det er det en helsesykepleier, psykolog, fastlege, psykiater eller annet helsepersonell kan hjelpe deg med.

Det er med sjelen som med benet – hvis du ikke oppsøker profesjonell hjelp når du har brukket benet, vil benet allikevel gro, men sannsynligheten for at det kan og vil gro skjevt er stor, og det igjen kan og vil gi deg mange plager senere i livet.

Alle ser det som naturlig å få hjelp til et brukket ben, dessverre er ikke holdningene de samme når det gjelder psykiske knekk. Psykiske lidelser burde ha samme status som andre sykdommer, men det er fortsatt mange flere fordommer knyttet til psykiske enn til somatiske (kroppslig) sykdommer.

Hva er symptomene?

Hva er egentlig psykiske lidelser? En somatisk sykdom kjennetegnes ved at pasienten har symptomer, som f.eks. smerter, tretthet, høy feber, kvalme, oppkast. Pasienter med psykiske lidelser kan også ha smerter, føle seg trette, og lignende.

Men ofte har psykiske lidelser også andre symptomer som ikke er typiske for legemlige sykdommer som f.eks angst, depresjon, paranoide ideer. Som den somatiske pasient kan også den psykiatriske pasient få betydelig nedsatte funksjonsevner, bli sykemeldt og arbeidsufør.

Blir man bra igjen?

Med en tidlig og god behandling er det ingen ting i veien for at også psykiatriske pasienter kan bli friske igjen. Noen må kanskje bruke medisiner i lengre perioder eller resten av livet, men for mange er det snakk om at de er syke i en periode av livet – for så å bli friske igjen.

Det er ikke en gang syk – alltid syk.