Det å tørre å si sin mening kan være utfordrende og vanskelig i visse situasjoner. Det er sårbart å være ærlig, og mange er redde for å bli dømt av de(n) andre i rommet. Mange som faktisk tør å si sin mening opplever det som frigjørende å få stemmen sin hørt.

Styrker selvtilliten

Selvtilliten vår vokser når vi utfordrer oss selv til å gå utenfor komfortsonen. Å tørre å si det du mener i en sammenheng du vanligvis ikke hadde turt det, er en stor utfordring som krever mye mot. Når du sier det man mener, viser du også en tydelig del av personligheten din. Dersom det du sier blir tatt godt imot, vil du oppleve å få respekt, og dette styrker selvtilliten for de fleste.

Ved å øve seg på å si det du mener så ofte som mulig blir du også trent til å måtte ta et standpunkt, og på denne måten bli kjent med den du egentlig er. Å være sikker på hvem du er og hva du mener er grunnleggende for en god selvfølelse.

Når du mener det du sier vil du også føle at du er ærlig med deg selv, og slipper dermed mye forvirring som gjerne oppstår hos usikre mennesker når de sier ting de innerst inne føler at de ikke kan stå for.

Hvorfor er det viktig å tørre å si hva du mener?

I tillegg til at det vil styrke selvfølelsen å si meningen din, er det også en noe som kan inspirere andre til å gjøre det samme. Verden trenger mennesker som er trygge nok på seg selv til å tenke annerledes. Jo flere som er sikre nok på seg selv til å si sin mening, jo bedre.

Det er også viktig å vise at du tør å stå opp for deg selv for å unngå å bli "herset" med av andre. Når du tør å si det du mener kan du også være til stor hjelp i situasjoner der du er rundt mennesker som trenger hjelp og støtte men som ikke klarer eller tør å stå opp for seg selv, f.eks. ved mobbing.

Sett i en samfunnskontekst er det også viktig å tørre å stå fram fremfor å tie. Det å engasjere seg, og ta et samfunnsansvar er viktig spesielt blant ungdom, og avgjørende for at vi skal klare å endre verden til et bedre sted. For at urettferdighet skal ende er det viktig at enkeltmennesker engasjerer seg og jobber mot en endring. Her har du et personlig ansvar, i likhet med alle andre.

Dersom du allerede engasjerer deg i politiske eller ideelle kampsaker, eller planlegger å gjøre det, vil du også oppleve etterhvert at dette engasjementet er utrolig givende. Det er meningsfylt og inspirerende å kjenne at du gjør en forskjell, og ofte finner du et unikt fellesskap blant mennesker som jobber for de samme kampsakene som deg selv. I slike fellesskap kan du også finne mye inspirasjon og støtte til å tørre å si det du mener i andre sammenhenger.

Viktigheten av retorikk

Når du skal legge frem noe, enten det er positivt eller negativt, er det viktig å tenke gjennom hvordan du legger det frem. Å bruke retorikk ved å appellere til følelser, logikk eller etikk er alltid et lurt trekk.

Som regel vil du få gjennomslag med det meste så lenge du presenterer det med en vennlig og forståelsesfull tone, og prøver å argumentere for mer enn bare én side av saken. For virkelig å få gjennomslag for poengene dine, gjelder det å kunne støtte opp under det du sier med solide og gjennomtenkte argumenter.

Konstruktiv kritikk

Dersom det du skal si kan bli oppfattet negativt i settingen du er i, eller er en form for kritikk, er det viktig å ha i bakhodet at det er stor forskjell på generell kritikk og konstruktiv kritikk, som er det du bør sikte mot å gi når du føler for å kritisere noe.

Konstruktiv kritikk gir du når du vil det beste for en person, men er uenig i måten personen oppfører seg på. F.eks. kan du si; "jeg skjønner at du har mye å gjøre på jobb, mamma, men jeg vil si til deg at jeg opplever at du er veldig stresset om dagen. Dette bør du ta tak i, fordi jeg merker at det påvirker både deg og resten av familien på en negativ måte.

Jeg vil oppfordre deg til å ta litt mer tid til deg selv og slappe litt mer av." Dette argumentet vil sannsynligvis falle i bedre jord enn f.eks. å si: "Slutt og stress mamma, du ødelegger for hele familien!"

På denne måten kan du ta opp mange sårbare emner og kanskje med større sannsynlighet tørre å si det du mener, da menneskene rundt deg lettere vil forstå hvorfor du mener det du mener og vil respektere deg for det.

Skrevet av Skage, Ungdomsjournalist