Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Har jeg en spiseforstyrrelse?

Jente ved toalett ser på vekt (www.colourbox.com)
Grensen for når et anstrengt forhold til mat og kropp går over i en spiseforstyrrelse er glidende

Grensen for når et anstrengt forhold til mat og kropp går over i en spiseforstyrrelse er glidende. Lurer du på om du er iferd med å utvikle en spiseforstyrrelse, kan du få noen svar som er til hjelp i denne artikkelen.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente ved toalett ser på vekt (www.colourbox.com)
Grensen for når et anstrengt forhold til mat og kropp går over i en spiseforstyrrelse er glidende

Noen ganger kan vi bekymre vi oss for hva vi spiser og hvordan vi ser ut, og andre ganger tenker vi ikke så mye på det. Slike følelser og tanker kan komme og gå i perioder. Dette er normalt.

Hva innebærer det å ha en spiseforstyrrelse?

Grensen for når et anstrengt forhold til mat og kropp går over i en spiseforstyrrelse er glidende. Spiseproblemer blir alvorlige når tanker og følelser konsentreres rundt mat og kropp i en slik grad at det overskygger resten av livet – forholdet til venner og familie, skole, jobb og interesser. Han eller hun kan føle seg underlagt en kontroll som styrer tanker, handlinger og valg i hverdagen. Spiseforstyrrelsen blir et kontinuerlig prosjekt som vedkommende ikke bare kan bestemme seg for å legge fra seg eller slutte å tenke på. Mange isolerer seg og trekker seg gradvis vekk fra livsområder som tidligere ga glede fordi spisemønster, treningsplaner eller frykt for å konfronteres med spiseproblemene overskygger og dominerer livet. Ofte er det ikke bare vanskelig å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser, og ofte til andre mennesker.

Spørsmål du kan tenke over hvis du er bekymret for at du har en spiseforstyrrelse:

  • Dominerer tanker og følelser omkring mat, vekt og kropp livet ditt?
  • Hender det at du kaster opp etter et måltid fordi du føler deg for mett?
  • Er du redd for å miste kontrollen over hva du spiser?
  • Har det vært betydelige svingninger i vekt?
  • Du som er jente, har du mistet menstruasjonen?
  • Opplever du deg selv som for stor, selv om andre sier at du er for tynn?
  • Er det vanskelig å spise mat som er laget av andre?

 

Det finnes flere andre tegn. Men svarer du ja på flere av disse, er det grunn til å tro at du er i faresonen.

Spiseforstyrrelser handler om mer en mat og vekt

Selv om spiseforstyrrelser handler om ulike måter å kontrollere mat og vekt på, handler lidelsen først og fremst om følelser. For den enkelte kan symptomene man ser utad, ha mange ulike meninger og funksjoner. For noen kan det dreie seg om at man forsøker å dempe eller kvitte seg med opplevelser av kaos og forvirring, ensomhet, nummenhet eller utilstrekkelighet. Vanskelige følelser på innsiden ”flyttes” til utsiden, og blir forsøkt løst gjennom konkret håndtering av kropp og mat. Følelser av lykke og ulykke, av suksess og nederlag knyttes gjerne til konkrete opplevelser av kropp og mat. Vi kan si at kroppen er blitt et slags språk: Symptomene, som kan være åpne og synlige eller mer subtile og skjulte, blir et uttrykk for underliggende følelser og måten disse følelsene håndteres på.

Selvfølelse og kontroll

Spiseforstyrrelser handler ofte om lav selvfølelse og opplevelsen av å mangle kontroll. Vår selvoppfatning og selvfølelse er knyttet til evnen til å mestre følelser, og til å kunne forstå hva som skjer både i og rundt oss selv. Personer med spiseforstyrrelser strever ofte med å gjenkjenne, utholde eller sette ord på hvordan de har det og hva de har behov for. Jo mindre du kjenner egne behov og impulser, jo viktigere og vanskeligere blir det å holde dem under kontroll. Kontrollen over maten og kroppen kan være forsøk på å oppnå bedre kontroll og selvfølelse. Andre kan søke til kroppen som tilfluktsted for ubehagelige og forvirrende følelser. Indre ubehag blir forsøkt ”spist vekk” eller ”sultet vekk”.

Behovet for kontroll kan ha sammenheng med en følelse av å bli overveldet. Det som skjer i kroppen er noe ukjent og voldsomt, og må bli forsøkt kontrollert. Slippes impulser (for eksempel sult eller sinne) frem, kan noen frykte at det skal løsne et helt skred. Styringen blir for noen en alt-eller-intet-kontroll, både når det gjelder mat og når det gjelder følelser.

Avhengighet av andre

Lav selvfølelse og dårlig kontakt med følelser gjør at noen mister tillit til kroppens ”indre retningslinjer” for hvordan de har det og hva de trenger. Når man stoler lite på seg selv, er det lett å bli ekstra følsom for andres blikk og kommentarer. Mange søker bekreftelse og anerkjennelse fra andre, gjennom prestasjoner i for eksempel skole eller jobb. Noen utvikler en sterk intuitiv evne til å fange opp andres menneskers behov, og bruker mye tid og energi på tilfredsstille dem. Det blir vanskelig å skille mellom egne og andres forventninger. Samtidig som man lengter etter nærhet, kan mange lett føle seg invadert eller oversvømt når kontakten blir for tett.

Spiseforstyrrelsen som venn og fiende

Mange som strever med spiseforstyrrelser opplever lidelsen som både en venn og en fiende. På den ene siden er det å ha en spiseforstyrrelse smertefullt og ensomt, men på den andre siden frykter mange at de også kan miste noe trygt de trenger. For noen har spiseforstyrrelsen vært en livsledsager og mestringsstrategi i mange år. Noen kan derfor oppleve motstridende følelser mot å skulle bli frisk eller be om hjelp. Å ta kontroll over maten og kroppen oppleves som en løsning på underliggende problemer og følelser, men løsningen er på samme tid problemet. Spiseforstyrrelser stjeler tid, oppmerksomhet og humør, og rammer det sosiale livet. Dersom følelser og behov tildekkes og fortrenges, og du ikke får hjelp, kan det føre til både psykologiske, fysiske og sosiale skader.

Har jeg en spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelser er komplekse og vil være variere fra person til person, både hva gjelder underliggende følelser, dens funksjoner og uttrykk. Dersom du tror at du har en spiseforstyrrelse, er det viktig at vanskene ikke bagatelliseres. Våg å dele tankene med andre. Det kan i første omgang være venner eller foreldre, eller det kan være en fastlege eller helsesøster på skolen. Sammen kan dere vurdere hva slags hjelp som vil være riktig for deg. Nedenfor har vi samlet noen råd som kan være nyttige for veien videre.

Jeg tror jeg har en spiseforstyrrelse – hva nå?

• Søk hjelp! Det er både ensomt, unyttig og farlig å sitte alene med så alvorlige problemer. Ikke ta sjansen på at dette er noe som går over av seg selv. Spiseforstyrrelser, enten det er anoreksi, bulimi, overspising eller uidentifiserte spiseforstyrrelser (EDNOS), setter kroppen din på harde prøver. Du trenger en legeundersøkelse for å finne ut om kroppen din har alle livsnødvendige vitaminer og mineraler, og at væske- og saltbalansen i kroppen er intakt. Legen, eller annen helsearbeider er vandt til å snakke om disse temaene, og synes ikke det er rart eller unormalt. Forsøk å fortelle legen din hva du gjør med maten, slik at han eller hun kan følge deg grundig nok.

• Tenk gjennom hvordan du kan bli tryggere. Tenk gjennom hvordan dine nærmeste kan hjelpe deg til å få det tryggere, og våg å snakke med dem om det. Hvorfor skal du klare alt alene? Prøv å få til en samtale om hvordan du kan få hjelp til måltidene.

• Be også om kostveiledning, for eksempel hos klinisk ernæringsfysiolog. Det kan være trygghet i å få en liste over hva kroppen din trenger. Mange som strever med spiseforstyrrelser føler seg allerede som ernæringseksperter etter å ha pugget kaloritabeller, men har et forstyrret bilde på hva kroppen behøver.

Dersom du har bulimi, er regelmessige måltider en god hjelp til å bli frisk, helst fire måltider i døgnet. Har du anoreksi, bør du være klar over at jo mer utmagret du blir, jo mer besatt blir du av tanken på mat. Fastlegen din kan hjelpe deg slik at du får henvisning til ernæringsfysiolog.

• Skriv dagbok, og lag ord eller tegninger til følelsene dine. Tenk gjennom hva du er redd for, og om du forsøker å slippe unna andre vanskelige tanker og følelser. Hvorfor er det viktig for deg å kontrollere matinntaket? Mange vil ha nytte av å snakke med mennesker som arbeider innenfor det psykiske helsevesenet.

• Snakk med andre som vet hvordan det er, eller les om spiseforstyrrelser. Dette kan for eksempel være beskrivelser av følelser og tanker hos andre med spiseforstyrrelser, ideer om årsaker og risiko, hvordan behandlere tenker osv. Kunnskap synliggjør sammenhenger der hvor de tidligere ikke var til å få øye på. Gjenkjennelsen i en tekst kan gi glede, og få deg til å føle deg mindre alene.

• Våg å tro det finnes et rikere liv utenfor kontrollen, vekten og tynnheten. Våg å ta sjanser. Spiseproblemer gjør livet ditt fattig, ensomt og kjedelig.

Artikkelen er skrevet av Psykiater Finn Skårderud og psykologstudent og sekretær ved Villa SULT Anna Celine Røstbakken

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Kristine
3
08.09.2017 12:59:30
Har sykt mye med å være positiv vs negativ å gjøre også da. Positivitet generelt... er sykt mye negativt i media osv nå og man blir påvirka. Jeg leste boka fra victor hagen og det hjalp meg sykt mye, the new energy sources of the 21st century how to be happy in the 2010/2020s heter den er lett å finne på amazon

Spørsmål og svar

Er jeg overvektig, siden jeg veier 50 kg og er 170 cm? 
Hei jente 14 år. Takk for spørsmålene dine!Du bekymrer deg for vekten din, og lurer på om du veier for mye. For en på din alder og høyde er vek...
Har jeg spiseforstyrrelse, hva skal jeg gjøre??
Hei jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Det er veldig bra at du tar kontakt med oss. Du forteller at du har et anstrengt forhold til krop...
Kan man gå ned 10 kilo på 1-2 uker?
Hei Det er mulig å gå ned 10 kilo på et par uker hvis man er sykelig overvektig og spiser ekstremt lite. Det betyr derimot ikke er at det er noe l...
Hun klarer å spise foran familien, men ikke foran de i klassen.
Hei jente (15) Det er flott at du ønsker å gjøre noe med det at du ikke spiser foran andre. Etter hvert vil det sannsynligvis by på problemer at ...
Jeg føler meg feit, liker ikke meg selv og liker å kaste opp.
Hei Takk for at du skriver til oss! Ut ifra det du skriver høres det ut som om du er i en vanskelig situasjon nå. Det er vanskelig å ha negative ...
Jeg har plutselig begynt å bli veldig tørr i munnen hele tiden.
Hei jente 17 år. Takk for spørsmålet ditt.For lite mat og drikke kan gi uttørring/ dehydrering. Det vil blant annet gi plager som tørrhet i munn...
Hvordan vet man at man har spiseforstyrrelse?
Hei Takk for at du skriver til oss! Du lurer på hvordan man vet om man har en spiseforstyrrelse. Grensen for når et anstrengt forhold til mat og ...
Hvordan kan jeg gå ned i vekt og kan psykologen tvinge meg til å veie meg?
Hei Takk til deg som skriver til ung.no. Vi i ung.no kan ikke gi råd om hvordan du gå ned i vekt. Hovedgrunnen til det er at det kan være svært ...
Holder jeg på å utvikle en spiseforstyrrelse uten å vite om det?
Hei jente 16 år. Takk for at du kontakter Ung.no. Jeg forstår at du er engstelig for om du er på vei til å utvikle en spiseforstyrrelse om du ha...
Hatar meg sjøl og prøva å gjere alt eg kan for å kasta opp maten igjen
Hei Jeg forstår at du har et vanskelig forhold til deg selv og kroppen din. Det kan være et tegn på spiseforstyrrelse. Men det kan også handle om...
Jeg er 13 år og føler meg tykk - jeg har gått ned i vekt og spiser mindre. 
Hei jente 13 år Tusen takk for at du skriver til ung.no.Det er ikke noe godt å gå rundt å føle seg tykk og ikke fin. I tillegg sier du at du opp...
Er det normal oppførsel å spise 400-900 kalorier og trene mye for å forbrenne - jeg føler meg tykk, men de rundt meg sier jeg er tynn. 
Hei jente 14 år.  Jeg blir bekymret for deg når jeg leser at du spiser så lite og at du i tillegg trener. Det du holder på med nå er veldig ska...
Jeg har hatt anoreks iopplegg, og vil nå så gjerne ned i vekt igjen. 
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no. Det høres veldig slitsomt ut for deg og jeg blir bekymret for om du er på vei tilbake i gamle anore...
Kan dette utvikles til en spiseforstyrrelse?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no. Det høres veldig strevsomt ut for deg.  Det du er igang med kan utvikle seg til å bli farlig for ...
Jeg får kjempe vondt innvendig av å spise!
Hei jente 14 år! Takk for at du skriver til ung.no!Det første jeg vil si til deg er at du ikke kommer til å miste faren din. Han er fortvilet og r...
 Er dette starten på spiseforstyrrelse?
Hei jente 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Du forteller at du har slitt med problemer siden du gikk i 6. klasse. Angst, derpresjon, selvskad...
Hva skjer med meg?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no. Jeg blir bekymret for deg! Det er viktig at du snakker med de voksne (mamma, pappa, tante/onkel, stor...
Tidligere slet jeg med atypisk spiseforstyrrelser - jeg har nå et tilbakefall og vet ikke hva jeg skal gjøre. 
Hei jente 16 år. Takk for at du skriver til ung.no.  Du har jobbet hardt to ganger tidligere og kommet deg ut av spiseforstyrrelser. Det er godt g...
Se alle