Selvfølelse og selvtillit er to begrep som ofte blir brukt om hverandre. Men visste du at de kan bety forskjellige ting?

Det går an å ha høy selvtillit, fordi man får til en bestemt ting, men samtidig ha dårlig selvfølelse, fordi man tenker at man ikke er fornøyd med seg selv sånn man er.

Det går også an å ha god selvfølelse, men dårlig selvtillit.

Den beste kombinasjonen er å ha god selvfølelse og passe med selvtillit.

FAKTA

Prøv å finn ut hvilke situasjoner som skaper negative tanker. Hvis du forstår tankene og følelsene dine, er det lettere å tenke på mer hjelpsomme måter.

Har jeg dårlig selvfølelse?

Selvfølelse handler om hvordan vi føler om oss selv. Når man har dårlig selvfølelse, føler man seg ofte mislykket, at man aldri er bra nok eller synes selv at man er stygg. Kanskje sammenligner man seg med andre hele tiden.

Noen snakker stygt om andre for å føle seg bedre. Andre gjør ting man egentlig ikke vil, for å vise seg fram for andre.

Kanskje gjør man det andre forventer, og oppfører seg sånn man tror andre vil at man skal være, istedet for å være seg selv.

Bli bevisst på hvordan du tenker

Ved å stille deg selv noen spørsmål blir du mer klar over hvorfor du tenker som du gjør. Da kan du i neste omgang prøve å bestemme deg for å tenke litt annerledes.

Det er nemlig lettere å endre måten du tenker på hvis du vet hvorfor du tenker og føler som du gjør.

Noen av spørsmålene under er knyttet til vennskap og kropp. Prøv dem gjerne også på andre ting i livet ditt, som for eksempel skole, fritid eller utseende.

1. Hvorfor tenker jeg som jeg gjør, eller bruker så mye tid til å tenke på

  • at jeg ikke har en fin kropp
  • at alle andre er bedre enn meg
  • at jeg er en dårlig venn
  • at jeg ikke er populær
  • at jeg ikke får til det jeg vil

2. Hvorfor bryr jeg jeg meg så mye om akkurat det jeg tenker på?

  • Er det fordi alle vennene mine snakker mye om det?
  • Er det fordi det er så mye fokus på det i media?
  • Er det fordi foreldrene mine har sagt noe om det?
  • Er det fordi jeg ønsker å være venn med en spesiell?
  • Er det fordi jeg ønsker å bli oppfattet som spesielt pen, kul, populær, grei, trofast eller snill?

Kanskje får du noen aha-opplevelser som kan hjelpe deg videre på veien mot å tenke tanker som er mer hjelpsomme. Les mer om det i artikkelen om psykologisk førstehjelp.

I denne filmen kan du lære mer om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, og hvordan du kan få mer av begge: