Hva er helseangst?

Helseangst eller hypokondri er å ha en sterk redsel for å få eller redsel for at man har en dødelig sykdom. Man kan også være redd for å ha en kronisk og alvorlig lidelse. Eksempler på hva man kan være redd for å ha er kreft, AIDS, MS eller lignende alvorlige nevrologiske sykdommer.

Personer med helseangst vil bekymre seg mye for smerter eller andre endringer i kroppen sin, de følger ofte veldig med og lurer på hva som kan være tegn på sykdom. Bekymringene gjør at man ofte oppsøker lege og at man kanskje ikke blir beroliget, selv om legen ikke finner tegn til sykdom.

I perioder kan mange merke bekymring for sykdom, det kan skje hvis man kjenner noen som har blitt syke, hvis man er mye stresset eller sliten eller når man har fått kunnskap om en sykdom man ikke har hørt så mye om. Å kjenne på bekymring og lure på om man kan være syk, trenger ikke bety at man har helseangst.

Påpasselig eller helseangst

At du passer på deg selv, snakker med noen om du bekymrer deg for helsa og går til legen hvis du har sykdomstegn som varer, er fint.

Hvis bekymringen for helsa begynner å prege hverdagen, går ut over andre aktiviteter og fører mye stress og ubehag med seg, kan det etter hvert føre til det man kaller helseangst og hypokondri.

Hva kan du gjøre?

Hvis du merker plager, er det fint å få sjekket det hos fastlege. Hvis lege ikke finner noe, er det fint å forsøke å slå seg til ro med det, ubestemte plager er sjelden tegn på alvorlig sykdom.

Hvis du strever med bekymringer om sykdom og helse er det lurt å dele det med noen og få sortert litt i tanker og bekymringer. Det er ofte til god hjelp å lufte tankene med noen. Utforsk tankene. Er de sanne? Er de hjelpsomme? Du kan søke hjelp hos helsesykepleier, på Helsestasjon for ungdom eller hos fastlege.

Hvis noen du kjenner har helseangst

Mange som er mye bekymret, opplever lite forståelse og støtte. En misforståelse blant mange, er at folk med helseangst ønsker oppmerksomhet, men det er ofte ikke slik. Helseangst gjør ofte at man får mindre fokus og en del negative reaksjoner, og mange føler seg kanskje mer usikker og alene. Det er fint å oppmuntre den som strever til å søke hjelp for sin bekymring.