Samvittigheten kan være til god hjelp

Når man snakker om samvittighet, tenker man ofte på den vonde følelsen man kan ha etter man har gjort noe man angrer på. Men samvittigheten vår er egentlig en fin ting, den kan være til god hjelp, gjøre at vi tar gode valg og lærer hvordan vi kan gjøre ting annerledes neste gang.

Vi har alle forskjellig evne til å kjenne dårlig samvittighet, men det er fint å se på evnen til å kjenne sin egen samvittighet som en god egenskap.

Samvittighet og negative tanker

Skyldfølelse og dårlig samvittighet henger sammen, og disse følelsene gjør ofte vondt. Skyld og dårlig samvittighet kan også føre til mange tanker og grubling som tar mye energi. Når vi bruker mye tid og krefter på negative tanker, kan det føre til en negativ spiral. Det vil si at man bare grubler mer, kjenner mer negativ følelse og ikke kommer noe nærmere et svar eller en løsning.

Det kan hjelpe å stille litt nye spørsmål til tankene. Hva gir deg skyldfølelse? Tenker andre som deg? Er det til hjelp å gruble over dette? Er det noe jeg kan påvirke nå?

Se også på hjelpehånden for tips til hvordan du kan jobbe med negative tanker.