Det å føle seg ensom er en normal følelse vi alle kjenner på fra tid til annen. Det kan oppleves vondt og vanskelig å savne kontakt med andre. Mange ungdommer sier at de er ensomme og ikke vet hva de skal gjøre med det.

Føler du deg ensom selv om du er sammen med andre?

Ensomhet er det motsatte av fellesskap, men det er ikke det samme som å være alene. Følelsen av ensomhet kan også dukke opp når du er sammen med andre. Det kan skje hvis du ikke føler deg som en del av fellesskapet du er i. Da opplever du på en måte ensomhet selv om du er sammen med andre.

Akseptere ensomheten eller ta kontakt med andre

Hvis du føler deg mye ensom, kan du enten akseptere følelsen og jobbe med å trives i eget selskap, eller du kan forsøke å skape kontakt med andre. For å lykkes med å skape god kontakt med andre trenger du gode sosiale ferdigheter. Sosiale ferdigheter er å forstå de sosiale situasjonene du er i, og oppføre deg på en passende måte. Dette gjør at du kan skape gode, betydningsfulle og gjensidige relasjoner. Hvis du er bedre på sosiale ferdigheter, kan du unngå utestenging og ensomhet.

 

Bli god på å prate

Å være sosialt handler mye om hvordan vi snakker med andre, og at vi er trygge på oss selv. Nedenfor har vi samlet noen tips til hvordan du kan starte og bidra i en samtale på en god måte.

 

Bli god til å starte og holde en samtale i gang:

Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal snakke om, men det kan du få tips til i denne artikkelen. Kom med oppfølgingsspørsmål og kommentarer underveis i samtalen. Det viser at du er interessert i det den andre sier. Ofte kan det være lurt å snakke om noe dere har til felles eller som begge er interessert i. Da går samtalen lettere. Eksempel: «Hei! Så du fotballkampen i går?»

 

Husk på ikke-språklig kommunikasjon:

Smil, nikk og ha øyekontakt i en samtale. På den måten viser du at du er til stede, og at du er interessert i det som blir sagt. Husk også å ha et fast håndtrykk når du hilser på nye mennesker. Tips: Hvis du synes det er ubehagelig å se en annen person i øynene over lenger tid, kan du se på nesebeinet mellom øynene deres.

 

Vær hyggelig og gi komplimenter:

Vær ærlig og oppriktig med de rundt deg og gi komplimenter på det du synes er bra eller fint med andre. Eksempel: «Du er så flink til å holde presentasjoner for klassen. Det gjorde du skikkelig bra!»

Fortell hva du mener, og hvorfor:

Si det du mener, og gi uttrykk for egne rettigheter og behov. Men pass på at du gjør det på en positiv måte, og at du grunngir meningene dine. Eksempel: «Jeg mener at vi må streike for klima for at politikerne skal forstå hvor viktig dette er for framtida vår.»

 

Gi plass til andre når dere samarbeider:

Hjelp til der det trengs, og øv på å samarbeide godt med andre. Når du samarbeider med andre, er det viktig å delta aktivt, men også å gi rom til de andre i gruppa. Eksempel: «Jeg kan godt ta ansvar for å gjøre denne delen av oppgaven. Hva tenker dere andre om det?»

Vær oppmerksom på andres følelser:

Vis at du bryr deg om andres følelser, og se etter tegn på hvilket humør folk er i. Tørr å være den som gir trøst og omsorg hvis noen er lei seg. Eksempel: Legg en hånd på armen til den andre og spør han eller henne om det går bra. Du kan for eksempel si: «Jeg ser at du er lei deg, trenger du noen å snakke med?»

  • arrow_drop_down_circle  Kilder
    Ogden, Terje og Mari-Anne Sørlie (2001): Sosial kompetanse i et funksjonelt og empirisk perspektiv. I: Nordisk psykologi nr. 3, side 209–222.

    Ogden, T., & Unirand, A. (2011). Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom. Tidsskriftet for Norsk Psykologiforening, 48(1), 24–28.