Vi snakker om ytre og indre følelser til tapet. Mange ungdommer virker utad som om de kommer ganske raskt over tapet. De går på skolen som vanlig, er ute med venner og snakker kanskje lite om det som har skjedd. Men det er også en indre prosess der ungdommen prøver å begripe det som har skjedd, og tilpasse seg tapet følelsesmessig. Noen ganger blir følelsene "trigget" av noe som skjer i hverdagen, eller de kommer fram av seg selv som gråt, sinne eller selvbebreidelser. Noen dager er man mer følsom enn andre dager, eller det skjer ting som gjør at sorgen kommer fram. Vi sier ofte at sorgen går i bølger. Det kan jo være ganske forvirrende både for den som sørger og de rundt. "Jeg trodde du hadde kommet over det nå", er det flere som får høre når en sorgbølge kommer lenge etter tapet.

Hvor lenge varer sorg?

Sorg varer lenge, men blir mindre vond etter hvert. Savnet og minnene vil være der hele livet.

Når ungdom har blitt bedt om å beskrive sorgen sin, har de ofte delt den inn i perioder;

1) Den uvirkelige sorgen:

Det tar tid før du fullt ut forstår at den døde/det tapte ikke kommer tilbake. Det kan ta tre uker, tre måneder eller kanskje ett år før du virkelig begynner å reagere eller tenke over tapet på en mer dyptgripende måte.

2) Den offentlige sorgen:

Den offentlige sorgen er når alle rundt deg gir oppmerksomhet og støtte. Denne perioden kan variere avhengig av hva som har hendt. Hvis en ungdom mister en av foreldrene sine, varer dette ofte bare i to-tre uker. Hvis en ungdom dør eller blir sterkt skadd, kan mange være oppmerksomme i lang tid, og sorgen får mer plass i hverdagen.

3) Alenesorgen:

Det er når du går og grubler selv, tenker mye på den som er død, eller det du har mistet, kanskje plages med skyldfølelse eller skamfølelse. Det kan være vanskelig å konsentrere seg på skolen, du kan lett bli irritert eller lei deg, og noen opplever at de blir litt annerledes enn vennene sine. Dette er ofte den tyngste og lengste tida.

4) Mening i sorgen:

Gradvis blir det lettere, og mange finner ut at de har lært utrolig mye av all grublingen. Noen synes de kommer ut av sorgen som sterkere mennesker. De vet hva som er viktig i livet, og de har lært mye om seg selv og andre. Det betyr ikke at de ikke savner det de har mistet. Å komme dit kan ta to-tre år, men heldigvis er det ikke like vondt hele tida.

Det er ofte når det er mest smertefullt at det virkelig går opp for oss hva som er viktig i livet. Smerten forteller oss noe, og da er den ikke bortkastet.

Hva er vanlige reaksjoner i sorg?

Hvordan ungdom reagerer i sorgen er avhengig av mange forhold. Først og fremst hvordan livet er blitt forandret. Man sørger over det man har mistet og prøver å tilpasse livet til den nye situasjonen. For ungdom som har fått endret sine muligheter på grunn av sykdom eller skade, er det annerledes enn for ungdom som har mistet noen de er glad i.

Ulike typer mennesker

Det andre som betyr mye for sorgreaksjoner, er hvordan vi er som mennesker. Noen tenker mer optimistisk enn andre, noen er mer følsomme enn andre, noen har slitt med tidligere opplevelser i livet, noen er reddere, mer ensomme eller pratsomme. Hvordan vi er, påvirker hvordan vi sørger.

Hvordan viser man følelser i familien?

Hva som er vanlig i vår familie og blant våre venner betyr mye. Er det vanlig å snakke om følelser hjemme, eller skal du alltid være sterk og vise at du tåler mye? Er det forskjell på gutter og jenter og hva som tolereres av atferd og følelser? Dette er forskjellig fra familie til familie og i ulike miljøer. Det er ofte ikke så store forskjeller på gutter og jenter som vi tror, men hvordan de uttrykker sin sorg kan være forskjellig.

Sorg tar lengre tid enn man tror

Kultur og samfunnets syn på sorg virker også inn på hvordan sorgen kommer til uttrykk. Mange tror at sorgen er verst til å begynne med, og så blir det gradvis bedre i løpet av et år. De som ikke har opplevd sorg selv, eller de som ikke fikk lov til å sørge da de mistet noen, vet ofte ikke hvor lang tid sorg kan ta. Derfor får de fleste mest støtte tidlig i sorgen. Sorg tar ofte mye lengre tid enn mange tror.

Nedenfor har vi listet opp noen av de reaksjonene som er vanlige i sorg;

Umiddelbare sorgreaksjoner etter tapet kan være:

 • Frykt og redsel (det knyter seg i magen, blir iskald, vil løpe vekk). Nummenhet.

 • Ingen synlige reaksjoner. Det tar tid før det går skikkelig opp for ungdommen at den døde/det tapte ikke kommer tilbake eller at livet ikke blir som før.

 • Gråt.

 • Lettelse når noen dør etter langvarig sykdom eller mye vansker. Det kan gi dårlig samvittighet.

 • Søvnforstyrrelser (vanskelig å sovne, drømmer og mareritt, sove sammen med voksne eller med lyset på).

 • Sinne.

 • Tristhet, lengsel og savn.

 • Plagsomme gjenopplevelser eller fantasier (ting kan minne om den døde/ulykken, sterke sanseinntrykk fra sykdomstid/dødsfall kan sette seg).

 • Skyldfølelse og selvbebreidelser (kan være reelt eller produkt av egne tanker).

 • Opplevelse av urettferdighet (hvorfor skulle dette skje med meg/min familie og venner).

 • Tilbaketrekking og isolasjon fra andre familiemedlemmer, ungdom og aktiviteter.

 • Mindre energi.

Vanlige reaksjoner videre i sorgen kan være:

 • Går inn i hjelperollen i familien (vil muntre opp eller hjelpe). Blir veldig snill.

 • Økt aktivitet utenfor familien, eventuelt redusert aktivitet i lengre tid.

 • Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer.

 • Perioder med energiløshet.

 • Grubling og vanskeligheter med å sove (tenker oftest på tapet/den døde når de er alene).

 • Det tar tid før de opplever å få noen reaksjoner. Skyldfølelse for dette.

 • Ensomhet. Noen vil ikke snakke med venner om det.

 • Irritabilitet og lavere frustrasjonstoleranse. Konflikter med andre.

 • Kjærlighetssøken, søken etter trygghet og omsorg.

 • Gråter når de er alene.

 • Kroppslige plager som hodepine, magesmerter eller svimmelhet.

 • Sorgen kan komme opp igjen på merkedager og viktige høytider.

 • Sorgen går i bølger, mellom vanlige dager, fine dager, og dager med mye savn.

 • Skyldfølelse (for at de ikke gjorde mer for den syke, skjønte at noe var galt osv.).

 • Ny vurdering av hva som er viktig i livet.

 • Modning (noen opplever at de vokser litt fra vennene).

Noen av reaksjonene vil gradvis bli mindre i månedene etter tapet, mens noen vil komme igjen i bølger. Plutselige påminnelser kan føre til at følelsene kommer opp på nytt.