Mange begynner å gjøre de vanlige tingene raskt igjen. De går på skolen, går ut med venner, fester og driver med fritidsaktiviteter. Å fylle hverdagen med noe, er en måte å takle sorgen på.

Det kan være forferdelig tungt innimellom, og da kan det være vanskelig å be om hjelp. I tunge perioder kan man bli mer likegyldig, raskere sliten, litt mer negativ, irritabel og utålmodig.

Det er viktig å ikke være redd for å si at det er tungt. For en som er i sorg kreves det mer energi å leve normalt.

Tenkested

Mange ungdommer som har opplevd dødsfall, har et eget sted hvor de tenker på den døde.

Det kan være et sted i naturen, eller en stjerne på himmelen. Noen synes det er fint å besøke graven, mens andre ikke liker det så godt.

Flere opplever å hente styrke fra den som er død, når de har det litt vanskelig. Ungdom bearbeider ofte sorgen sin ved å slippe til savnet og følelsene i det skjulte ved å tenke på tapet når de er alene.

FAKTA

Snakk med noen om du syns det er vanskelig å takle sorgen. Det kan være en venn, noen i familien, læreren din, helsesykepleier eller fastlegen.

Dette gjør de ved å se på bilder, høre musikk, bruke klær den døde var glad i eller besøke graven. Det er også godt å snakke med andre som har opplevd tap.

Ungdom som i tillegg har fått en funksjonshemming vil kanskje bearbeide tapet ved å gå lange turer alene eller oppsøke situasjoner der de vet at de ikke lenger kan delta på samme måte som før.

Få det ut

For mange kan sorgen skape et indre trykk som på en eller annen måte må ut. Noen vil helst snakke om sorgen, eller vise at de er lei seg. Andre vil helst slippe ut sorgen når de er alene.

Noen får trykket ut ved å bli mer aktive og kanskje også sintere. For at sinnet ikke skal gå utover andre, kan det være lurt å få det ut for eksempel ved å rope/skrike når man er alene og ingen kan høre. Ungdom som blir sint og aggressiv mot andre, møter som regel liten forståelse.

Det er urettferdig at en man var glad i er død, eller at man selv er syk eller skadd slik at livet må endres. Det er lov å være sint og lei seg for det.

Er det noen uvanlige reaksjoner i en sorg?

Det er ikke uvanlig at unge ler når de er usikre. Noen opplever at de begynner å le i stedet for å bli lei seg tidlig i sorgen. Det er ubehagelig, men ikke uvanlig.

Noen kan bli veldig sinte, noen blir deprimerte. Andre blir sterkt plaget av skyld eller skamfølelse. Dette kan være vanlig i starten av en sorg. Varer det i flere måneder og går utover hverdagen, kan det tyde på at du trenger hjelp til å bearbeide opplevelser og følelser.

Noen isolerer seg når de sørger, og noen bruker mye tid på å gruble og tenke på det de har mistet. Noen opplever at livet blir meningsløst og får tanker om at de ikke ønsker å leve lenger.

Dette kan du få hjelp til å finne ut av.