Når følelsene er sterke, kan du bli blind for vesensinformasjon og nyttige tanker. I en følelsesboble – for eksempel når du er forelsket – gir tankene ofte et litt forvridd bilde av virkeligheten. Likedan er det når du er rasende, fortvilet eller stresset: Tankene dine farges av følelsene. Kanskje overser du at tankene dine er med å forsterke eller forverre situasjonen? Ofte er tankekraften din det som kan hjelpe deg mest.

 

Tankene påvirker hvordan du føler

Det er lett å overse tanker. Om noen sparker deg hardt i leggen, reagerer du trolig umiddelbart med å bli sint eller redd, og får kanskje lyst til å sparke hardt tilbake, slenge med leppa eller løpe bort. Om du snur deg og ser at det var en blind person som sparket deg, endrer trolig følelsen seg. Eksempelet viser at følelser påvirkes av både hva som skjer (noen sparker deg!) og hvordan du tolker det som skjer (å ja, en blind person, han gjorde det jo ikke med vilje, stakkar).

Begrepet Rødtanker brukes om tanker som kommer automatisk, raskt, og kan bidra til å forsterke dårlig humør. Om du er redd, trist, sint eller har andre sterke negative følelser som ikke hjelper deg i situasjonen, kan det være lurt å undersøke hvilke Rødtanker som er i omløp. Og det kan være nyttig å lete etter Grønntanker som kan være mer nyttige, omsorgsfulle og støttende for deg nå.

 

FAKTA

Det er mye du kan gjøre selv når du opplever noe vanskelig. Lær deg å identifisere følelsene og de automatiske negative tankene dine og til å finne frem til mer hjelpsomme tanker. Kanskje kan det å fylle ut "hjelpehånden" når noe er vanskelig være til god nytte når du har det litt vanskelig. Måten vi snakker til oss selv på (tenker) innvirker på hvordan vi føler. Bli kjent med tankene dine og prøv å finne gode og hjelpsomme tanker.

 

Fyll ut en hjelpehånd!

En metode for å dempe kaos og øke oversikten, kalles Hjelpehånden. Om du lærer kategoriene på fingrene, har du en "huskelapp" du alltid har med deg. Det kan jo være lurt, for man vet aldri når problemer dukker opp. Hanne brukte hånden for å takle skolestress bedre. Hun fylte ut så mye hun klarte selv, og ble sittende igjen med følgende:

Hjelpehånd

Som du ser, klarte hun godt å beskrive en situasjon, følelser og Rødtanker. Hun klarte ikke å komme på Grønntanker. Men hun kom på at hun kunne snakke med noen som kunne hjelpe henne. Kommer du på Grønntanker og flere ting hun kan gjøre? Iblant er det lettere å komme på grønntanker og lure ting å gjøre når det ikke gjelder en selv.

 

Tips ved utfylling av hjelpehånden

Tommeltott: Hva skjer? Her skriver du hva som skal skje eller har skjedd. Noe du vil forberede deg til, forstå mer av eller lære av. Hold deg til en hendelse om gangen, og beskriv konkrete og spesifikt situasjonen du vil rydde i.

Pekefinger: Følelser Tenk etter og beskriv hva du føler når du tenker på det som skjedde eller som du tror kommer til å skje. Er du mest sint? Redd? Lei deg? Sjalu? Misunnelig? Oppgitt? Ofte har man flere følelser samtidig. Noter hvor sterk følelsen(e) du kjenner er på en skala fra 0 – 10, der 0 er "føler ingenting" og 10 er "maksimal følelsesstyrke". Beskriv gjerne hvordan du merker følelsen i kroppen. Prøv å godta at du føler som du gjør.

Langfinger: Rødtanker Her fyller du inn hvilke tanker som skaper følelsen(e) du kjenner. Let etter både ord, bilder og filmer som "forklarer" at du føler slik du gjør.

Ringfinger: Grønntanker Hvilke tanker kan være til hjelp for deg i situasjonen? Hva vil være omsorgsfullt og støttende for deg å tenke?

Lillefinger: Hva kan jeg gjøre? Skriv hva du kan gjøre som vil være til hjelp. Tenk gjerne ut fra hva som har vært nyttig for deg i lignende situasjoner tidligere, og hva noen du ser opp til ville ha gjort.

Håndflaten: Hvem kan hjelpe meg? Nevn noen som kan hjelpe deg med dette på en eller annen måte. Dine nærmeste kjenner deg og kan ofte gi deg god støtte og hjelp. Kanskje er det noen i familien du syns det er godt å prate med og som kan støtte deg. Kanskje er det en venn, eller du kan få hjelp hos en lærer eller helsesykepleier. Våg å spørre de du ønsker!

Hjelpehånd grønn figur

Her finner du en Hjelpehånd du selv kan skrive ut og fylle inn hvis noe er trøblete.

Du kan også laste ned hjelpehånda som en app på Ipad

 

Spørsmål som kan hjelpe deg til å komme på Grønntanker:

• Hvilke tanker kan være mer nyttige nå?

• Hvilke tanker kan være mer sannsynlige nå?

• Hvilke tanker kan være mer positive og omsorgsfulle?

• Hva ville jeg sagt til en venn i lignende situasjon?

• Hva ønsker jeg at de som er mest glad i meg ville ha sagt til meg nå?

 

Tips for å klare å dyrke og styrke Grønntanker

• Skriv opp/lage et bilde som minner deg på Grønntankene.

• Tankene dine om deg selv påvirkes av det du gjør. Ta en pause og gjør noe gøy eller avslappende en liten stund hvis du merker at Rødtankene strømmer på.

• Aksepter at Rødtanker kommer: Tanker kommer og går!

• Vær stolt av deg selv når du klarer å gjøre valg der du lar Grønntanker styre deg.

• Ta med deg en grønn påminner (for eksempel en grønn figur, en grønn lapp eller et grønt armbånd) der du trenger den.