Den som er rammet kan tro at andre vet hva man tenker, og ha en oppfatning av at de er påvirket av overnaturlige krefter - som igjen påvirker deres egne tanker og handlinger. Man kan i perioder miste kontakten med omverdenen slik at alt bare dreier seg om en selv og ens egen indre verden (psykose).

Dette kan føre til tilbaketrekking og store problemer med å forholde seg til andre. Man kan også få en endret oppfatning av lukter og lyder. Mange av symptomene på schizofreni kan oppleves som svært skremmende for personen selv. Schizofreni er en lidelse som må behandles av helsepersonell.

Hva trenger en som har schizofreni eller andre psykiske plager?

Vennskap, familie og sterke sosiale nettverk kan være avgjørende for hvor tidlig man oppdager at noe er galt. Kan du som venn være med på dette, har du bidratt med veldig mye! Jo tidligere man oppdager noe, jo bedre! For selv om det finnes et hjelpeapparat for alle typer psykiske lidelser, kan du som venn gjøre noe i dag!

Vær til støtte for den du ønsker å hjelpe, vær tillitsfull, lytt og gi de beste rådene du kan om hvor og hvordan vedkommende kan få hjelp. Gjør du det, har du vist ansvar som venn!

Kilde: Mental Helse