Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Depresjon og negativ tenkning

Depresjon påvirkes i stor grad av hvordan man tenker. Det finnes måter å snu typiske tankemåter som "Jeg er ikke noe verdt" og "Jeg får ikke til noe, uansett".

Sist oppdatert: 03.10.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

En tenåringsjente ser nedstemt ut, mens en tenåringsgutt har armen medfølende på skulderen hennes mens han ser på henne.
MØRK TIL SINNS: Deprimerte mennesker har ofte en svært negativ oppfatning av seg selv. (Foto: Trinity Kubassek/Pexels)

Tenk deg at du går bortover gata og møter en venn som ikke hilser på deg. Selvfølgelig blir du lei deg. Kanskje grubler du over hva han kan ha fått imot deg.

Senere nevner du kanskje hendelsen for ham og da viser det seg at han ikke har lagt merke til deg i det hele tatt.

Vanligvis vil du nok føle deg lettet og glemme hele episoden. Hvis du er deprimert, vil du sannsynligvis tro eller være overbevist om at han virkelig ikke har villet hilse på deg.

Kanskje spør du ham ikke engang om hendelsen og får dermed aldri vite om du tar feil.

Negativ oppfatning av seg selv og situasjonen

Det mest åpenbare og typiske tegn på depresjon er mørke sinnsstemninger. Deprimerte mennesker har ofte en svært negativ oppfatning av seg selv.

Deprimerte har også en tendens til å fortolke mange situasjoner på en ukorrekt måte, slik at opplevelsen av situasjonen er mye verre enn den objektivt sett er og slik at følelsen av å være for eksempel udugelig og forlatt blir stor i forhold til hvordan det i virkeligheten er.

Den deprimerte føler seg trist og ensom fordi han tenker(tror) at han er udugelig og forlatt. Selvsagt kan situasjonen være vanskelig, men deprimerte mennesker vurderer problemene som større enn det er dekning for i virkeligheten, eller de fortolker vanskene på uriktig måte.

Du kan hjelpe deg selv, bl.a. ved å trene deg i å oppdage dine egne urealistisk og negative tanker og ved å lære deg å korrigere disse tankene og bytte dem ut med realistiske tanker.

Logo for Tankevirus
75 minutter
Mobil-appnorsk bokmål

Tankevirus er en app som kan hjelpe deg hvis du har negative tanker. Gjennom daglige videoer og små morsomme oppgaver får du hjelp til å håndtere disse tankene.

Tankevirus er en populærvitenskapelig video-app som inviterer deg til å se på hverdagen din på en ny måte.

Du starter med å se en artig og prisbelønnet programserie om «det psykologiske immunforsvaret», «tankevirus» og «psykologiske vitaminer». Når programserien er sett, åpner appen en ny liten film hver morgen i tre uker. Hver film er kort - bare et minutt eller to - og inneholder en liten oppgave eller et tips som du skal ta med deg inn i nettopp den dagen. Slik får du hjelp til å avsløre tankevirus i hverdagen din, og øvelse i å bruke psykologiske vitaminer i møte med infiserte tanker.

Appen tester også ditt psykologiske immunforsvar før og etter opplegget slik at du kan se med egne øyne om de psykologiske vitaminene har hjulpet eller ikke.

Faglig ansvarlig: Brorson og Sande

Utviklet av: Brorson og Sande/Youwell AS

Se filmen - Trist eller deppa?

Forskjellige typer negative tanker

Selv om du er deprimert, vil du kunne legge merke til forandringer i dine følelser som i alle fall varierende grad av tristhet.

Når du begynner å føle deg trist eller føler økt tristhet, ta deg da tid til å forsøke å huske hvilke tanker som utløste eller forsterket følelsen av tristhet. Disse tankene og forestillingene kan være en reaksjon på noe som har hendt helt nylig eller det kan dreie seg om et minne.

Hvis du plages med ubehagelige følelser, kan du forsøke å huske hvilke tanker og forestillinger som utløser eller forsterker disse følelsene.

Tanker som utløser, forsterker og vedlikeholder depressive følelser

Negativ selvvurdering

Slike tanker er ofte resultat av at du sammenligner deg med andre som later til å virke mer tiltrekkende, eller som virker som de er dyktigere eller mer intelligente

Selvkritikk og selvanklager

Det kommer mye tanker om at man ikke strekker til. Når noe går galt har du kanskje en tendens til å tro at det er din skyld. Til og med gode hendelser får deg til å føle deg ganske nedtrykt hvis du tenker: "Jeg fortjener ikke dette. Jeg er slett ikke verd det". Du kan kjøre deg helt ned ved å stadig tenke: "Jeg burde gjøre en bedre jobb".

Negativ tolkning av hendelser

Kanskje du vil oppdage at du til stadighet har negative reaksjoner i situasjoner som ikke plager deg når du ikke er deprimert. Kanskje oppfatter du da omtrent alt andre sier som et tegn på at de misliker deg og det du gjør, selv om de i virkeligheten er like vennlige som før.

Negative forventninger til fremtiden

Kanskje har du vendt deg til uvanen å tenke at du aldri kommer til å overvinne de ubehagelige, smertefulle følelsene eller problemene dine - kanskje tror du at de er evigvarende. Eller kanskje tror du at alt kommer til å misslykkes for deg når du forsøker å gjøre en bestemt jobb, aktivitet eller oppgave: "Jeg er sikker på at dette kommer til å gå galt? Mange mener selv at det er nytteløst å forsøke å få noe godt ut av livet.

"Mine forpliktelser er uoverkommelige"

Sannsynligvis har du de samme forpliktelsene på skolen, hjemme eller på jobben som før. Når du er deprimert, tror du kanskje at du er fullstendig ute av stand til å gjøre dem eller at det vil ta deg måneder å få fullført dem. Kanskje sier du til deg selv at det er så mange ting som skal gjøres at det er umulig å organisere alt arbeidet.

Overdrivelser med negativt fortegn

En som er deprimert har også en tendens til å overdrive, å overgeneralisere og å ikke legge merke til det positive.

Ikke tid og ork

Noen deprimerte gir seg ikke selv tid til hvile eller tid til personlige interesser fordi ting som de betrakter som sine forpliktelser strømmer på dem fra alle kanter. Slike tankebaner kan til og med føre til kroppslig ubehag som hodepine, kvalme, følelse av å miste pusten osv.

Dette bør du vite om negative tanker

Selv når vi ikke er deprimerte, kan vi ha slike tanker en gang iblant. Deprimerte mennesker har slike tanker nesten hele tiden og spesielt når de tenker på sine egne evner og ressurser, sin egen verdi som menneske eller på mulighetene for å få noe ut av livet.

Det oppleves som negative tanker kommer automatisk. Slike tanker er urimelige og ikke hensiktsmessige og står i veien for å få det bra.

Trass i at disse tankene er irrasjonelle og urealistiske, vil du selv trolig synes at de er rimelige og riktige i det øyeblikket du tenker dem når du er deprimert.

Jo sterkere en person tror på slike tanker (dvs jo mer ukritisk han godtar dem), jo verre føler han seg.

Du kan bli i stand til å hjelpe deg selv ved å lære deg til å oppdage de negative tankene dine og til å forstå hvorfor de er uriktige og urealistiske. Vi oppfordrer deg til å undersøke dine egne negative tanker ut fra de kjennetegn vi har nevnt i disse fire punktene, og forsøke å finne ut hvor godt det stemmer.

Fakta

En måte å mestre depresjon på kan være å utforske og avsløre den negative og urealistiske tenkningen og så lære seg å korrigere tankene og bytte ut med realistiske tanker.

En tenåringsjente ser nedstemt ut, mens en tenåringsgutt har armen medfølende på skulderen hennes mens han ser på henne.
MØRK TIL SINNS: Deprimerte mennesker har ofte en svært negativ oppfatning av seg selv. (Foto: Trinity Kubassek/Pexels)
Logo for Tankevirus
75 minutter
Mobil-appnorsk bokmål

Tankevirus er en app som kan hjelpe deg hvis du har negative tanker. Gjennom daglige videoer og små morsomme oppgaver får du hjelp til å håndtere disse tankene.

Tankevirus er en populærvitenskapelig video-app som inviterer deg til å se på hverdagen din på en ny måte.

Du starter med å se en artig og prisbelønnet programserie om «det psykologiske immunforsvaret», «tankevirus» og «psykologiske vitaminer». Når programserien er sett, åpner appen en ny liten film hver morgen i tre uker. Hver film er kort - bare et minutt eller to - og inneholder en liten oppgave eller et tips som du skal ta med deg inn i nettopp den dagen. Slik får du hjelp til å avsløre tankevirus i hverdagen din, og øvelse i å bruke psykologiske vitaminer i møte med infiserte tanker.

Appen tester også ditt psykologiske immunforsvar før og etter opplegget slik at du kan se med egne øyne om de psykologiske vitaminene har hjulpet eller ikke.

Faglig ansvarlig: Brorson og Sande

Utviklet av: Brorson og Sande/Youwell AS

Fakta

En måte å mestre depresjon på kan være å utforske og avsløre den negative og urealistiske tenkningen og så lære seg å korrigere tankene og bytte ut med realistiske tanker.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?