Hva vil det si å være manisk?

Det er vanlig at humøret svinger og at det går opp og ned i livet. Energien kan variere, man kan være trist en stund og så bli glad igjen uten at er det samme som å ha en bipolar lidelse. Diagnosen bipolar lidelse (tidligere kalt manisk-depressiv) er ganske uvanlig.

Glad og trist maske (colourbox.com)
PERIODER: Mellom maniske og depressive episoder kan du ha perioder da humøret ditt er normalt og stabilt. Perioden med stabilt humør kan vare i uker, måneder eller til og med år.

For å få diagnosen bipolar lidelse skal det en omfattende utredning til. Dette er en psykiatrisk diagnose som beskriver en gruppe stemningslidelser. Disse stemningslidelsene har episoder med forhøyet energinivå og stemningsleie, og episoder med depressivt stemningsleie.

Episoder med forhøyet stemningsleie kalles også mani. Mellom maniske og depressive episoder kan du ha perioder da humøret ditt er normalt og stabilt. Perioden med stabilt humør kan vare i uker, måneder eller til og med år.

Det er helsepersonell som setter diagnosen

Det er vanlig å oppleve endringer i stemningsleie og energinivå, og alle vil nok kjenne seg litt igjen i dette i perioder. For noen kan imidlertid disse svingningene bli alvorlige og sterke, og de blir et hinder i hverdagen.

For å finne ut om man har en bipolar lidelse, må man kontakte helsepersonell, for eksempel gå til fastlege. Du kan også kontakte Helsestasjonen for ungdom der du bor. På noen videregående skoler er det også skolelege til stede noen ganger, du kan undersøke dette ved å spørre helsesykepleier på skolen din.

Uklare årsaker

Årsakene til bipolar lidelse er uklare og det er vanskelig å si med sikkerhet hva som forårsaker det, men forskning tyder på at lidelsen kan være knyttet til arv. Utløsende faktorer kan være stress, søvnmangel eller vonde opplevelser. Det er flest voksne som får diagnosen.

Behandling

Mange som strever med bipolar lidelse tar medisiner for å holde stemningsleiet mer stabilt. Valg av medisiner, behandling og prognose vil variere litt fra person til person.

Psykologen, ung.no

Sist oppdatert: 16.09.2017

Offentlig og kvalitetssikret
Glad og trist maske (colourbox.com)
PERIODER: Mellom maniske og depressive episoder kan du ha perioder da humøret ditt er normalt og stabilt. Perioden med stabilt humør kan vare i uker, måneder eller til og med år.
Fikk du svar på det du lurte på?