Når du er skolelei, vil tankene dine lett kverne rundt hva som er galt med lærere, fagene og oppgavene du har foran deg. Skolen framstår kanskje mer som et fengsel enn et sted der du kan lære. Skolearbeidet kjennes uoverkommelige. Frustrasjon og usikkerhet på egne ferdigheter kan skape tanker som forsterker problemene. Om du tar deg selv i å skulke eller ikke bruke tiden på skolen godt, kan det være lurt å få oversikt over hva du føler og tenker, og hvilke handlingsalternativer du har.

Få oversikt over situasjonen

Det fins alltid noe du kan gjøre selv for å få det bedre – også for å trives på skolen. Stian tok seg selv i at han skulket mange mandagsmorgener, og en del andre dager også. For å få det litt bedre på skolen, tok han kontakt med helsesykepleier. Siden han oftest var borte fra skolen om mandagene, tok de utgangspunkt i sist mandag han ikke var på skolen, og laget en oversikt over akkurat den situasjonen og fikk kartlagt hans følelser og tanker. Og ut fra det, kom de på hva som kunne være mer hjelpsomt å tenke og gjøre for å komme seg til skolen. Oversikten laget de på en hjelpehånd:

FAKTA

Lær mer om hvordan du kan rydde i tanker og følelser for å få det bedre


Å forberede smarte tanker og lure ting å gjøre som kunne være til hjelp akkurat om mandagsmorgenene, var til hjelp for Stian. Han avtalte at han skulle komme tilbake å snakke med helsesykepleieren to uker etter. Å oppleve at noen var interessert i hva han følte, tenkte og gjorde, viste forståelse og lette etter gode løsninger sammen med ham, var også oppmuntrende for å klare å møte opp på skolen. At han gav seg selv lov til å være på skolen, uten å måtte gjøre noe, gjorde det lettere å holde ut tanken på skoledagen. Når han klarte å være oftere på skolen, ble det litt lettere å følge med også. Med færre anmerkninger for "ikke møtt" har Stian øket sjansen sin for å komme inn på den videregående skolen han helst ønsker seg inn på. Og det var deilig at det ble mindre masing fra de hjemme.

 

Hjelpehånd skolelei

Her finner du en hjelpehånd du selv kan skrive ut og fylle ut hvis noe er vanskelig.

Du kan også laste ned hjelpehånda som en app på Ipad

Hva kan du gjøre selv for å bli mer motivert for skolen?

  • Tenk på de du liker best på skolen: Venner, noen i klassen, lærere?
  • Bestem deg for å gå hver dag, de stadige valgene rundt OM du skal gå, tar krefter
  • Ha fokus på det du får gjort og på det du får best til
  • Gjør EN ting om gangen i ditt tempo, da har du best sjanse for å mestre
  • Snakk med noen som kjenner deg for å få hjelp til å øke motivasjonen