Når skal du be om hjelp?

Når tankene eller følelsene forstyrrer deg så mye over lang tid at det blir vanskelig å gjøre vanlige oppgaver som skolearbeid, fritidsaktiviteter, eller å være sammen med venner, bør du be om hjelp.

Det kan sammenliknes med en forkjølelse. Hvis den varer noen dager eller en uke, er det ofte ikke nødvendig å oppsøke lege. Men dersom den varer i tre uker eller lengre, vil de fleste ta kontakt med en lege for å sjekke om noe er galt.

De fleste blir helt friske igjen

Det finnes mange gode behandlingsformer for psykiske vansker. Jo tidligere du ber om hjelp, jo større er sjansene for at du blir fort frisk og at problemene ikke utvikler seg.

FAKTA

TIPS

  • Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til. Det kan være enten foreldre, en venn, lærer, helsesøster eller legen din
  • Planlegg positive aktiviteter. Gjør noe hyggelig hver dag – selv om du egentlig ikke orker
  • Del problemene i mindre biter hvis de blir for vanskelige
  • Tenk på det du får til i stedet for det du ikke får gjort.
  • Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn

Hvor skal du be om hjelp?

Du kan snakke med lærer, rådgiver, helsesykepleier på skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsestasjon for ungdom, fastlegen, eller legevakten (om det er akutt). I mange kommuner finnes det også annen hjelp. Utekontakten er et gratis tilbud til ungdom, de kan hjelpe deg med å løse personlige eller praktiske problemer.

Hvordan være venn?

Venner kan være gode å prate med, men venner kan ikke være terapeuter.

Hvis du har det vanskelig og har betrodd deg til en venn og vennen oppfordrer deg til å prate med noen andre, så er det for å gi deg hjelp. Kanskje kan vennen bli med deg og prate med en voksen.

Hvis du har en venn som har det vanskelig, kan du også be om råd fra en voksen. Du skal ikke være alene om ansvaret for en venn som strever med psykiske vansker. Ta kontakt med helsesykepleier, rådgiver på skolen eller en helsestasjon for ungdom dersom du er bekymret.

Gjør du dette, viser du ansvar som venn.