Selvfølelse og selvtillit er to begrep som ofte blir brukt om hverandre. Men det er ikke alltid det samme.

Selvfølelse er måten vi kjenner oss selv på, hvem vi er og hva vi står for. Du kan si det er verdien man ser i seg selv slik man er.

Selvtillit er hvilken tro vi har på oss selv ved det vi gjør og får til.

Det går an å ha høy selvtillit, men dårlig selvfølelse. Gjerne fordi man tenker at man ikke er fornøyd med seg selv som man er.

Bra med passe mye selvtillit

I noen situasjoner hjelper det mye å ha god selvtillit. Det hjelper når du vil si din mening eller hva du føler.

Det hjelper når du vil si nei til en venn som vil ha deg til å gjøre noe du ikke vil, eller til noen som vil utnytte deg. Det hjelper når du skal utføre en stor og utfordrende oppgave, eller når du skal prestere.

Men for mye selvtillit er ikke nødvendigvis bra det heller.

Bra med god selvfølelse

God selvfølelse er imidlertid bra i store mengder. Den hjelper oss til å bli tygge på oss selv. Den hjelper oss til å våge, og feile.

Selvfølelse er noe som skapes i oss i møte med andre mennesker. Hvordan vi bedømmer oss selv er avhengig av våre forestillinger om hva andre tror om oss.

FAKTA

Tips for å få bedre selvfølelse og passe god selvtillit:

 • Tren deg på å vise til andre hva du føler, tenker og mener
 • Rett oppmerksomheten mot andre – hva er det andre tenker og føler?
 • Gjør ditt beste, og stol på at du er god nok.
 • Ikke si noe om noen som du ikke kunne sagt rett til personen.
 • Ikke sammenlign deg selv med alle andre hele tiden.
 • Hold fokus på INNSATS, og sett deg oppnåelige mål.
 • Si fra hvis du opplever noe som urettferdig eller hvis du føler deg misforstått.
 • Prøv å ikke tolke det andre sier, men heller å finne ut hva folk egentlig mener.
 • Vær til å stole på - hold avtaler.
 • Vært ærlig med deg selv og andre.
 • Si noe positivt til deg selv

Har du lav selvfølelse?

Her er noen kjennetegn på at du kanskje har lav selvfølelse:

 • Du ser ned på, og baksnakker andre. Behovet for å føle at man er bedre enn andre bunner egentlig ned i det motsatte – man føler seg i virkeligheten mindreverdig.

  En person som liker seg selv og behandler seg selv med respekt, sørger også for å behandle andre mennesker på samme måte. Liker du deg selv for den du er, har du som regel ikke behov for å se ned på andre.

 • Du gjør ting for å bevise for andre at du kan, i stedet for å gjøre det du vil. Du "beviser" at du tør å drikke deg full, eller naske i en butikk fordi vennene dine gjør det.

  Kanskje velger du å ta en utdatnning eller ta et annet stort valg i livet, fordi du tenker at foreldrene dine forventer det av deg.

  Du klarer ikke å velge å følge ditt eget hjerte.

 • Du føler deg mislykket, og tror at du snart kommer til å bli avslørt. Samme hvor flink du er, er det aldri godt nok.

 • Du sammenligner deg stadig vekk med andre, og du er bare god hvis ingen andre er bedre. Du føler at du mestrer det du holder på med, helt til det kommer en annen som du oppfatter som litt flinkere. Og plutselig føler du deg helt verdiløs.

 • Du synes selv at du er stygg, og tror at du ville ha vært lykkeligere dersom du var penere. Men husk, lykken kommer innenfra. Andre vil merke din utstråling dersom du har det bra med deg selv.

 • Du oppfører deg slik du tror andre forventer, i stedet for å være deg selv. Husk at du får stor respekt hvis du tør å være den du er. Da vil du også være mer fornøyd med deg selv!

 • arrow_drop_down_circle  Hvordan få bedre selvfølelse og passe god selvtillit?

  I vennegjengen og med kjæresten:

  • Stol på at du er bra nok. Ikke "kjøp" dine venner, eller prøv å imponere dem med å gjøre noe du egentlig ikke vil. Ekte venner vil sette pris på deg for den du er.

  • Vær ærlig med deg selv og andre.

  • Ikke si noe om venner du ikke kunne sagt rett til han/henne.

  • Ta vare på de vennene du har. Hvis du bruker tid på å lytte, være omtenksom, sjenerøs og oppriktig, vil du få flere (og gode) venner.

  • Kvitt deg med dårlige venner. Ikke finn deg i å bli behandlet dårlig eller tatt for gitt.

  • Vis at du unner vennene dine å få til ting, så vil de også unne deg det. Hei også på deg selv og minn deg om at du er bra nok og ros deg selv for det du får til. -Vær mot deg selv som du vil være mot en god venn.

  • Husk på at du fortjener kjærlighet. DU er verdt noe, og det er mange som er glad i deg!

  På skolen:

  • Gjør så godt du kan, og stol på at ditt beste er godt nok.

  • Ikke gi opp! Dersom en prøve går dårlig, eller du har en dårlig periode, fortsett og jobb jevnt og trutt, så vil det gå bedre neste gang.

  • Ta imot konstruktiv kritikk, og tenk at det er til hjelp for forbedring. Ikke bli nedfor av kritikk som kun er ment som hjelp til videre fremgang. Konstruktiv kritikk hjelper deg til å bli enda bedre, til og med i ting du allerede er flink på!

  • Hold fokus på INNSATS og sett deg oppnåelige mål. Hvis du setter mål bare i forhold til karakterer, vil du lett glemme å rose deg selv for innsatsen og bli skuffet.

  • Ikke sammenlign deg selv med andre. Prøv heller å være en bra utgave av deg selv. Alle er bra på ulike ting.

  I familien:

  • Du er bra nok som akkurat den du er.
  • Du fortjener kjærlighet akkurat fordi du er deg.
  • Prat sammen på en likeverdig måte.
  • Ikke sammenlign dine prestasjoner med søskens eller foreldres.
  • Gjør en innsats for fellesskapet, som å ta din del av pliktene hjemme. Ditt bidrag i dette er viktig for familien og for din selvfølelse.
  • Du er en like viktig del av familien som de andre.
  • Si ifra om du opplever stort press.
  • Si ifra om du opplever kommentarer som du føler sårer, eller om du ikke føler du blir sett eller forstått.
  • Det kan lett bli noen misforståelser i kommunikasjon. Prøv å ikke tolke, men å sjekke ut hva de egentlig mente med det de sa.
  • Vær til å stole på og hold avtaler.

Følelser som misunnelse, sjalusi, mindreverdighet og skyld kan være ødeleggende for både selvfølelsen og selvtilliten.

Prøv å finne ut av slike følelser og lær deg å håndtere dem ved å tenke på mer hjelpsomme måter.

Les mer om hvordan i artikkelen Kaos i hodet og følelser som koker

I denne filmen kan du lære mer om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, og hvordan du kan få mer av begge: