Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Hva vet du om sosialhjelp?

1. Hvor gammel må du være for å få sosialstønad?
2. Hvilket kommunalt kontor avgjør om du kan få sosialstøtte?
3. Hvem tar du kontakt med om du er under 18 og trenger hjelp?
4. Hva kan en støttekontakt hjelpe deg med?
5. Hvem setter satsene for hvor mye støtte man kan få?
6. Økonomisk sosialhjelp er ment å :
7. I hvilken lov står vilkårene for om du kan få økonomisk sosialhjelp?
8. Har du krav på sosialstønad om du bor hjemme og er over 18 år?
9. Hvor lang tid kan det ta å vurdere søknad om sosial stønad?
Utskriftsversjon

Les også