Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Den norske løve, ung.no

Hva vet du om samfunnsfag?

1. Hva er den øverste domstolen i Norge?
2. Hva vil det si å få dommen "ubetinget fengsel"?
3. I hvilken rettsinstans er en aktor involvert?
4. Hva er EØS-avtalen?
5. Hva er FN??
6. Hva står WTO for?
7. Hva er globalisering?
8. Hva er navnet på den amerikanske nasjonalforsamlingen?
9. I hvilket år ble menneskerettighetene vedtatt av FN?
10. Hvor mange representanter sitter i Stortinget?
11. I hvilken rettsinstans bruker man jury?
12. Hva er et mer vanlig navn på nasjonalsosialisme?
Utskriftsversjon