Hva vet du om aldersgrenser?

Quiz med 13 spørsmål.

1. Når kan du øvelseskjøre med traktor?

2. Foreldrene dine sier ja, og du løper til seilflyskolen for å starte utdannelsen. Hvor gammel må du være?

3. Hva er den seksuelle lavalderen?

4. Hvis du vil øvelseskjøre med mellomtung motorsykkel (A2) må du være:

5. Når du er 16 år kan du øvelseskjøre i bil. Den du kjører med må ha hatt lappen sammenhengende i fem år og være hvor gammel?

6. Du slipper fiskekort til du er ... år gammel.

7. Du er gammel nok til å bli dømt til fengselsstraff eller bot når du er...

8. Du kan ta jegerprøven fra det året du fyller..

9. Når har du lov til å begynne å ta småjobber?

10. Foreldrene dine slutter å ha rett til å være hjemme fra jobb med lønn om du er syk, når du blir..

11. Hva er den seksuelle lavalderen?

12. Når har du stemmerett ved stortingsvalget?

13. Hvor gammel må du være for å kjøpe jaktvåpen?