Kva veit du om alkohol? #2

Quiz med 8 spørsmål.

1. Korleis blir effektane av trening dagane etter ein har drukke alkohol?

2. Kor vert alkoholen absorbert?

3. Kor forbrennes alkoholen?

4. Kor mykje fell alkoholen med per time?

5. Kva er mest vanleg volumprosent av alkohol i pils?

6. Er det farleg å ta smertestillande saman med alkohol?

7. Kva er aldersgrensa for alkohol i USA?

8. Kva er aldersgrensen for alkohol i Danmark?