Hva vet du om barnevernet?

Quiz med 8 spørsmål.

1. Hva barnevernets hovedoppgave?

2. Kan barnevernet ta over omsorgen av et barn?

3. Hvem kan melde fra til barnevernet om barn som ikke har det bra?

4. Er omsorg noe man har krav på i Norge?

5. På hvilken måte kan barnevernet hjelpe familier hjemme?

6. Hvordan kontakter du barnevernet?

7. Hvor lenge kan ungdom som har bodd i barneverntiltak få ettervern?

8. Har du rett til å være sammen med venner og familie når du er på en barnevernsinstitusjon?