Kva veit du om demokrati?

Quiz med 8 spørsmål.

1. Demokrati betyr...

2. I kva for eit land reiknar ein med at demokratiet fyrst oppsto?

3. Kva passer best inn i demokratisk tankegang?

4. Når fekk kvinner røysterett i Noreg?

5. Når kan du tidlegast røyste ved politiske val i Noreg?

6. Kor ofte har vi val i Noreg?

7. Kven fekk Nobels fredspris i 2014, blant anna for kampen deira mot undertrykking av barn og ungdom

8. Kva kan ein kalle motsetninga til demokrati?