Hva vet du om dine rettigheter?

Quiz med 11 spørsmål.

1. Hva er ytringsfrihet?

2. Hva betyr det at du har religionsfrihet?

3. Når kan du fritt melde deg inn eller ut av organisasjoner og foreninger?

4. Hva er forsørgerplikt?

5. Har du rett til å være sammen med foreldrene dine?

6. Når har du rett til å ta deg lønnet arbeid?

7. Hvor lenge defineres du som barn?

8. Har du rett til å gå på skole i Norge?

9. Når kan du velges inn i elevrådet?

10. Når kan du øvelseskjøre med bil?

11. Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?