Hva vet du om diskriminering?

Quiz med 8 spørsmål.

1. Hva er diskriminering?

2. Hvilket offentlig organ kan hjelpe deg om du tror du har blitt diskriminert?

3. Er det noen ganger lov til å forskjellsbehandle?

4. Hva er indirekte diskriminering?

5. Hva skal diskrimineringsloven beskytte mot?

6. Er det lov å diskriminere på grunn av alder på arbeidsmarkedet?

7. Hva er direkte diskriminering?

8. Personer tilhørende hvilken av disse gruppene er det mest greit å diskriminere?