Hva vet du om førerkort på bil?

Quiz med 12 spørsmål.

1. Når du øvelseskjører må du...

2. Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs på...

3. Hvor gammel må du være for å kunne ta teoriprøven?

4. Personbil forkortes med klasse...

5. Før du kjører opp, må politiet ha godkjent vandelen din. Hva er vandel?

6. Hva er aldersgrensen for øvelseskjøring?

7. Hvor mange prosent riktige svar må du ha på teoriprøven for å stå?

8. Hvor mye anbefaler Vegvesenet at du øvelseskjører før du tar førerprøven?

9. Personbil klasse B kan ha en maksimal totalvekt på...

10. Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på...

11. Hvor mye regner man med i snitt at det koster å ta førerkort?

12. Hva er nedre promillegrens for kjøring av bil?